Vekeplan for 5. klasse veke 4

Vekeplan for 5. klasse
Måndag
1.
8.15
9.00
2.
9.00
9.45
3.
10.05
10.50
4.
veke 4
Tysdag
Onsdag
Torsdag
KRLE 5.-7.
Matte
Engelsk
Islam
Multiplikasjon
Plundering pirates Islam
KRLE 5.-7.
Samfunnsfag
5.-7.
Berekraftig utvikling
Norsk 5.-7.
Matte
Skriftforming
Multiplikasjon
Fyfo 5.-7.
Kunst og
Musikk 5.-7.
handverk 5.-7.
Makrame mm
Matte
Naturfag
Engelsk
Multiplikasjon
Kjemi-kva skjer?
Adjektiv
10.05 Matpause
Kunst og
handverk 5.-7. 10.25 Avreise
Symjing
Makrame mm
Krø 5.-7.
Naturfag
Musikk 5.-7.
Fyfo 5.-7.
Hugs badeklede,
handduk og såpe!
11.35
12.25
12.25
13.10
Fredag
Krø 5.-7.
Lesetime
låne bøker
Arbeidstime
5.-7.
Samfunnsfag
NAMN på alt!
5.-7.
Berekraftig utvikling
6.
13.25
14.15
Norsk
Matte
Dobbeltkonsonant
Multiplikasjon
MÅL DENNE VEKA:
NORSK:
Vite når det skal vere dobbeltkonsonant.
MATEMATIKK:
Kunne multiplisere på lommereknaren.
ENGELSK:
Kunne å gradbøye adjektiv.
KRLE:
Lære at ingen muslimar lagar bilete av Gud fordi han er heilag.
Vite at den heilage boka til muslimane heiter Koranen.
NATURFAG:
Vite kva ein kjemisk reaksjon er.
SAMFUNNSFAG:
MILJØARBEID:
Diskutere samfunnsfaglege tema med respekt for andre sitt syn
Bruke fagomgrep knytt til berekraft
Kunne skilje mellom meiningar og fakta
Kunne forklare samanhengar mellom naturressursar, næringar, busetnad og
levevis- lære om FN sine mål for berekraft
Komme raskt inn til klasserommet.
ANNA INFORMASJON:
SYMJING:
Det blir åtte gongar med symjing.
Tove blir borte måndag, tysdag og onsdag.
SKULEMJØLK:
Denne veka startar andre halvår av skulemjølkperioden.
Sjekk om de har bestilt for eit heilt eller eit halvt år. De bestiller som før på
www.skolemelk.no.
Vekeplan for 5. klasse
veke 4
HEIMEARBEID:
Til
tysdag
NORSK:
Hugs å lese vidare i låneboka di heile veka.
MATTE:
Grunntal 5a: sjå tempoplan
NATURFAG Gaia: s. 68 og 69.
Hugs å lese «dropstekst» og tekst under bileta. Å sjå på bileta
høyrer og med for å få med seg all informasjon på sidene.
ENGELSK:
Textbook: page 97
Les tre gonger på engelsk og ein gong på norsk.
Sjå bak i boka på ordlistene, om det er ord du ikkje forstår.
Svar skriftleg på Activity-spørsmåla. Bruk fulle setningar.
NORSK:
Til
onsdag
Tekstsamling: s. 120.
Øveord: sjakk, unnskyld, skygge, kjekk, kysse.
Skriv dei tre gonger i skriveboka og hugs skrivemåten.
Ver nøyaktig!
MATTE:
Grunntal 5a: sjå tempoplan
ENGELSK:
Textbook: page 98.
Les tre gonger på engelsk og ein gong på norsk.
Sjå bak i boka på ordlistene, om det er ord du ikkje forstår.
Workbook: page 74.
NORSK:
Tekstsamling: s. 121.
Gjer ferdig arka med dobbeltkonsonant og bygging med
bokstavar.
Til
torsdag
MATTE:
Grunntal 5a: sjå tempoplan
SAMFUNNSBerekraft:
FAG:
- sjå videosnutt: https://youtu.be/8WrMCdnSnqc
- gjer arbeidsark «Utfordringar i verda i dag»
(Lenke og dokument –> PedIT.)
Til
fredag
SYMJING:
Hugs badeklede, handduk og såpe. Namn på alt!
Jentene må ha hårstrikk.
NORSK:
Tekstsamling: s. 123.
SAMFUNNSOrdforklaringsark:
FAG:
Bruk ordlista i heftet og skriv rett ord til rett forklaring.