Note

520
T Holger Lissner 1990
O Eyvind Skeie 1991
M Erik Sommer 1990
D m7
F
Gå
gjen - nom
G m/C
Gm
Hel
- lig - ånd.
A/C #
og
D m7
hå
-
rør de
G m7
pet bor
by
G m/B b
tret
ens
lan - ge,
F/A
Stryk
ømt
G/H
Dm
-
te
der
B b/C
Gm
smi
F/A
dø
-
-
re
ret - te ga
Dm
hen
-
o
-
-
-
ne
ter,
ver
slit - te,
C/B b
Gm
blir åp
-
F/A
net
Bb
F/A
G 7/H
C
le - bånd,
Bb
C/B b
du som - mer - ly
C
grå
F/A
fa - sa A 7/C #
så
Bb
tro - en gror
B b/C
F sus4 F
for
de
-
se
der,
og
and - re.
Copyright T © Holger Lissner
Copyright O © Eyvind Skeie
Copyright M © Edition Wilhelm Hansen AS
2 Lås porter opp når kveldene blir sene,
septembermilde kjærlighet.
Ja, syng om Gud for dem som er alene,
og dem som kjenner bitterhet,
så triste ler
og blinde ser
at livet stadig vekk er verd å leve.
3 Blås ny luft over byens torg og plasser,
du vinterklare sannhets ånd.
Treng inn i maktens grå kontorpalasser,
og tenn oss med Guds milde hånd,
så denne by
med lys på ny
kan smykke seg i glede til Hans komme.
1
4 Kom til oss når vi frykter andres dommer,
du vårens yre skapermakt.
Forkynn at Jesus Kristus, når han kommer,
vil gi oss liv, slik han har sagt!
Så går vi ut
i tro til Gud
og lever uten frykt i nådens sommer.