Problemstillingen Vår brilliante idé

Gruppe17
Fredrikstad
FredrikIIvg.1/Strømstadgymnas
Frederik II vgs, Østfold
Jonathan Moses Noch, Natalie Lind Nilsen, Ulrik Waastad Aakre, Marcus Dahlberg
Hei! Vi er en gruppe på 5 vg1 elever som er fra Fredrikstad og Strømstad. Fra
Fredrikstad er Jonathan, Natalie og Ulrik, og fra Strømstad Gymnas er det Marcus og
Linda. Vi har utarbeidet et forslag på hvordan man kan utnytte CO2 og spillvarme fra
fabrikken Eramet i Sauda til å drive fiskeoppdrett på land. Det er mye forskning som
blir gjort på dette området. Norge er også et av verdens største eksportør av
oppdrettsfisk og derfor ser vi et stort potensiale i vår idé. Vi kaller vårt bidrag
«Operasjon Fiskelykke».
Problemstillingen
I Eramet er det store mengder spillvarme som ikke blir utnyttet under produksjonen
av metall, i tillegg er det et utslipp på 300 000 tonn CO2 i året. Vi har tenkt på hvordan
vi kan utnytte dette til fordel for bedriften og/eller samfunnet.
Vår brilliante idé
1.
Første del av vårt
prosjekt handler om å utnytte det
gigantiske CO2 utslippet som
Side1av4
Gruppe17
Fredrikstad
FredrikIIvg.1/Strømstadgymnas
Eramet har. Derfor har vi bestemt oss for å bruke denne CO2en til å
produsere alger. Algene skal produseres i anlegg som inneholder rør som
ligger lag på lag. CO2en som blir dannet under produksjonen av metall i
fabrikken Eramet sprøytes inn i rørene gjennom en membran som renser
CO2. Sammen med sollys og vann danner fotosyntesen algene. Alger er
veldig positivt fordi det inneholder veldig mye omega 3. Algene blir tatt ut av
rørene med jevne mellomrom og brukes videre på del 2 av prosjektet.
2. Disse algene skal brukes som fôr til småfisk som vi har i et eget basseng.
Disse småfiskene er del 2 av prosjektet. Småfisken produseres i kontrollerte
mengder. Denne tanken skal være den nest største av de 2 vi skal ha.
3. I den tredje delen skal vi ha det største bassenget som også er hoveddelen.
Denne hovedtanken skal romme ca. 1000 tonn fisk. Her skal vi ha oppdrett
av fisketypen «Tilapia». Dette er ikke en veldig kjent fiskeart men vi valgt
denne for mange grunner. Fisken blir puttet i tankene når de veier kun 2
gram. Den ideelle vekten når fisken skal høstes er 400-600 gram (fiskene
kan bli mye større men da går kvaliteten på kjøttet
DetteerenTilapiafisk.
ned).
Side2av4
Gruppe17
Fredrikstad
FredrikIIvg.1/Strømstadgymnas
Tilapia regnes som fremtidens matressurs når det kommer til fisk. Det er en
fisk som ikke trenger mye mat, blir fruktbar etter bare få måneder og den
legger masse egg så fiskebestanden vokser veldig fort fordi det er en
varmekjær fisk. En oppleggs Tilapia kan legge flere kull på en sesong.
Det er en fisk som kommer fra Østen og det betyr at den er vant til varmere
vann enn det vi har i havet langs Norge. Dette problemet har vi løst ved å
bruke spillvarme fra fabrikken i Sauda. Vi skal da ha kabler med vann som
sirkulerer fra fabrikken til bassenget og avgir varme der. På den måten får vi
utnyttet varmeenergien som ellers hadde godt tapt. Under ser dere en
fantastisk tegning som skal prøve å forklare dette enda bedre.
Produksjonskostnadene er veldig lave når det kommer til Tilapia. helt ned til
1/2 dollar per kilogram. Dette tilsvarer rundt 4 norske kroner. Tilapia filéer
blir solgt for rundt to og en halv dollar per kilo. Dette gjør at fisken er fin til
oppdrett.
Oppsummering:
Per i dag brukes rundt 1% av energien fra fabrikken til fjernvarmeanlegg i Sauda. Vi
har da valgt å fokusere på å utnytte spillvarme ved å bruke den varmen Eramet
produserer gjennom sin produksjon av metaller. Dette gjør vi med å lage et rørsystem med vann inni. Vannet blir varmet opp inne i fabrikken og pumpet ut til
bassenget som trenger oppvarming. Når vannet har gitt fra seg varmen går det
tilbake.
Fabrikken slipper ut 300 000 tonn CO2. For å redusere dette skal vi bruke denne CO2
til å lage alger via fotosyntesen. Algene benyttes deretter som fôr til småfisk som
igjen er fôr til fisken Tilapia, som regnes som fremtidens næringskilde når det
kommer til fisk.
Side3av4
Gruppe17
Fredrikstad
FredrikIIvg.1/Strømstadgymnas
Det som gjør vårt anlegg spesielt er at alt dette er på samme sted og oppdrettsfisken
kan bli hentet ut umiddelbart via båter som kommer inn fjorden. Dette anlegget
legger også til rette flere jobbmuligheter til innbyggerne i Sauda.
Kilder
•
http://sysla.no/2016/11/22/syslagronn/i-dag-apner-denne-algepiloten_176206/
•
http://www.miljostatus.no/fiskeoppdrett
•
http://eramet.no/var-virksomhet/sauda/
•
http://www.fjernvarme.no/index.php?pageID=29&openLevel=4&cid=1845
•
https://snl.no/spillvarme
Side4av4