Last ned brosjyre ()

Madagaskar jubeltur
SPORENE ETTER NORSK-AMERIKANSKE MISJONÆRER
SPORENE ETTER NORSK-AMERIKANSKE MISJONÆRER
Madagaskar jubeltur
24.10.2017 // 15 dager // Turteam: Marta Dale, Toromare Mananato
Bli med på jubelturen som tar deg med til skattekisten Fort Dauphin helt sør på
Madagaskar!
Turen bestiller du på: plussreiser.no/reiser/sporene-etter-norsk-amerikanske-misjonaerer
Madagaskar jubeltur
SPORENE ETTER NORSK-AMERIKANSKE MISJONÆRER
HØYDEPUNKTER
Misjonshistorien i Fort Dauphin og området rundt
150 års jubileet i Antsirabe
Unik flora og fauna i reservatet Berenty
Dagsprogram
Day 1 – 24.10 | Departure/Avreise
We fly to Madagascar via Istanbul with arrival in Antananarivo the following day (we reserve the right to change dates and
times based on changes in airline schedules). Vi reiser til Madagaskar via Istanbul med ankomst Antananarivo påfølgende dag.
Day 2 – 25.10 | Arrival Madagascar/Ankomst
Arrival Madagascar. Tour leader Toromaree will meet us at the airport and will travel with us for the duration of our time
on the island.
Madagascar’s capital city Antananarivo is an expansive city with a bustling street life. Many new and exciting impressions
confront us already on the drive from the airport to our hotel at the center of the city. The day ends with a good meal and
rest after the flight.
Ankomst Madagaskar. Reiseleder Toromaree møter oss ved flyplassen og vil reise sammen med oss resten av turen.
Hovedstaden Antananarivo er en frodig by med et yrende gateliv. Mange nye og spennende inntrykk konfrontere deg
allerede på turen fra flyplassen til hotellet i sentrum av byen. Dagen avsluttes med et godt måltid og en god natts søvn
etter flyturen.
Day 3 – 26.10 | From Antananarivo to Antsirabe/Fra Antananarivo til Antsirabe
After breakfast, we will visit the Royal Palace situated on the top of the hill and we will see the site where Christians were
martyred during the 1830s to the 1860s. After lunch, we will drive south to Antsirabe. The drive passes through
picturesque villages and rich farmland. There will be a social gathering together with other tour groups during the evening.
Etter frokost besøker vi dronningpalasset som rager over sentrum fra en høyde. Vi skal også høre historien om de kristne
som ble martyrer i tidsrommet 1830-tallet til 1860-tallet. Etter lunsj kjører vi sørover til Antsirabe. Turen går gjennom
pittoreske landsbyer og grøderikt jordbruksland. Sosial samling om kvelden sammen med andre reisegrupper.
Day 4 – 6 Friday 27.10 - Sunday 29.10 Antsirabe – The days of
Jubilee/Jubileumsdager
A full program is planned for the 3 days of the Jubilee in which all the tour groups will participate. The majority of the
Turen bestiller du på: plussreiser.no/reiser/sporene-etter-norsk-amerikanske-misjonaerer
Madagaskar jubeltur
SPORENE ETTER NORSK-AMERIKANSKE MISJONÆRER
program will take place a Lovasoa which was location of the school for Norwegian missionary children for over 100 years.
Here are some of the program offerings:
Art and Photo Exhibit by Madagascar’s well-known and award-winning photographer, Pierrot Men. He is internationally
known for his photographic ability to convey the essence in Malagasy folk life.
Choirs from both Norway and Madagascar will perform a concert in Antsirabe’s Lutheran cathedral.
Various excursions
School for the deaf
Andranomadio hospital and leper colony Mangarano
Agricultural school Tombontosa
Atsimoniavoko seminary and volcanic Lake Tritriva
Several earlier missionaries will share their knowledge about both Madagascar in general and their area of profession
through interesting theme cafés (in the Norwegian language).
Celebration Dinner for all Jubilee guests!
Worship (in Norwegian) in one of Antsirabe’s churches with intercession for Madagascar, the Malagasy Lutheran Church
and its partners.
On Sunday, we will participate in the Jubilee Worship Service at Betafo, a half hour drive west for Antsirabe, the cradle of
the Malagasy Lutheran Church. Together with several thousand others, we will worship and sing our praises at the
outdoors amphitheater beside the first mission station. It will be useful to bring a pillow to sit on, drink, hat, umbrella, or
anything else you will need to make a several hour-long worship service comfortable. Just listening to the multitudes sing
will make this experience worth every minute. Following the service all tour group guests are invited to eat dinner together
with the leaders of the Malagasy Lutheran Church.
Et fullt program i anledning Jubileum over 3 hele dager. Mesteparten av programmet vil finne sted på Lovasoa, tidligere
lokalene til Den Norske Skolen over 100 år. Her er noen av programmet:
Kunst- og fotoutstilling
Madagaskars mest kjente og prisbelønte fotograf, Pierrot Men, setter opp en egen utstilling i anledning jubileet. Han er
internasjonalt kjent for sin fotografiske evne til å formidle nerven i gassisk folkeliv. Jubel-konsert
En stor gassisk-norsk konsert i katedralen på Antsirabe. Korsangere fra Norge og Madagaskar deltar.
Valgfrie temakroer
En rekke tidligere misjonærer og våre fremste Madagaskar-kjennere deler sin kunnskap gjennom spennende foredrag.
Middag med stor misjons- og kulturfest for alle gjestene fra Norge!
Norsk gudstjeneste med bønn for Madagaskar, den gassiske kirken og NMS i en av Antsirabes kirker.
Turen bestiller du på: plussreiser.no/reiser/sporene-etter-norsk-amerikanske-misjonaerer
Madagaskar jubeltur
SPORENE ETTER NORSK-AMERIKANSKE MISJONÆRER
Stor jubileumsgudstjeneste i Betafo, en liten halvtime vest for Antsirabe, hvor de første norske misjonærene slo seg ned
for 150 år siden. Sammen med mange tusen mennesker skal vi feire gudstjeneste og delta i lovsangen i uteamfiet ved den
første misjonsstasjonen! Vi anbefaler at man har med seg ei pute å sitte på, drikke, hatt, paraply, og/eller annet som vil
hjelpe deg å være behagelig under en flere-times-lang gudstjeneste. Etter gudstjenesten inviteres alle gjester fra Norge til
jubileumsmiddag sammen med ledelsen for den gassiske kirken.
Day 7 – 30.10 | Return to Antananarivo/Retur til Antananarivo
The morning can be used to wander around Antsirabe—the avenue, the Hotel des Thermes, the hot springs and baths,
downtown and the market, etc. After an early lunch, we will drive back to Antananarivo.
Formiddagen kan brukes til å vandre rundt i Antsirabe-by—avenyen, Hotel des Thermes, varmekildene, sentrum med dens
marked, osv. Etter en tidlig lunsj kjører vi tilbake til Antananarivo.
Day 8 – 31.10 | From Antananarivo to Fort Dauphin/Fra Antananarivo til Fort
Dauphin
After breakfast, we will fly to Fort Dauphin. The city is situated on the southeast coast and is surrounded by beaches on all
sides; you will have the opportunity to experience unique flora and fauna.
Olena and John Hogstad were the first American Lutheran missionaries to Madagascar, but with strong ties to NMS. They
were both born and raised in Norway, emigrated to the United States, and after their education called to be missionaries.
You will hear their story. We will visit the earlier mission station in town, which includes the school for missionary
children; Libanona, the vacation location for missionaries; and we will pay our respects at the graveyard. There will be time
to spend at the beach during the afternoon.
Etter frokost reiser vi med fly til Fort Dauphin. Byen ligger på sørøstkysten og er omringet av strender; her skal du få oppleve mer av landets unike flora og fauna.
Olena og John Hogstad var de første amerikanske lutherske misjonærene til Madagaskar, også med tilknytning til NMS.
Begge var født og oppvokst i Norge, emigrerte til USA, og etter utdannelsene sine ble kalt som misjonærer. Du skal få høre mer om deres historie. Vi skal besøke den tidligere misjonsstasjon i byen, inkludert skolen for misjonærbarn;
Libanona, feriestedet for misjonærene; og vi skal besøke gravplassen. Tid på stranden i løpet av ettermiddagen.
Day 9 – 01.11 | The Malagasy Lutheran Church
Toromaree will inform us about the Malagasy Lutheran Church in general, as well as specifics about the church in the
southeast of Madagascar. We will visit Fihaonana Lutheran Church and the Village of Mercy (toby) which is run by
Shepherds (fifohazana). Toromaree will also tell us the exciting Fifohazana history. In the afternoon we will drive west to
Berenty Lemur Park where we will spend the next 2 nights. In the space of an afternoon drive, we will leave the humid
rainforest environment of Fort Dauphin and enter into the dry semi-arid environment of Androy.
Toromaree skal informere om den gassiske lutherske kirke, både generelt, men også helt konkret om dets arbeid på sørøst
Madagaskar. Vi skal innom Fihaonana lutherske kirke og besøk en barmhjertighetslandsby (toby) som er drevet av hyrder
(fifohazana). Toromaree forteller Fifohanzanas spennende historie. Etter lunsj, kjører vi vestover til Berenty lemurparken
hvor vi skal sove de neste 2 netter. I løpet av turen, skal vi forlate den fuktig regnskog område rundt Fort Dauphin og kjøre
inn i den tørr, semi-ørken område av Androy.
Turen bestiller du på: plussreiser.no/reiser/sporene-etter-norsk-amerikanske-misjonaerer
Madagaskar jubeltur
SPORENE ETTER NORSK-AMERIKANSKE MISJONÆRER
Day 10 – 02.11 | Ambovombe Bible School and Berenty/Bibelskolen på
Ambovombe og Berenty
While at Berenty we will have time for both day trips and night trips into the forest to see lemurs and other living creatures.
Today’s drive will take us an hour further west to visit the Lutheran Bible School at Ambovombe. The school not only
teaches their students Biblical studies, and develops church leaders, but also teaches environmentally friendly agriculture.
We will return to Berenty for dinner and to spend the night. Mens vi er på Berenty, blir det tid til både dagsturer og turer om natten i skogen for å se på lemurer og annet dyreliv. I
tillegg skal dagens tur tar oss ca. 1 time enda lengre vest for å besøke den lutherske bibelskole i Ambovombe. I tillegg til
fordypning i bibelen, tilbyr skolen opplæring i kirkeledelse og miljøvennlige jordbruk. Om kvelden returnerer vi til Berenty
Day 11 – 03.11 | Manambaro Hospital/Sykehuset på Manambaro
Immediately after breakfast, we will return to Fort Dauphin, but will make a long stop at Manambaro Hospital to meet Dr.
Heuric and to learn about all the work that is done from this location. We will visit the hospital. We will learn more about
the Shepherds, and Global Health Ministries. We will return to Fort Dauphin by evening. How about a swim after dark?
Umiddelbart etter frokost, kjører vi tilbake til Fort Dauphin via Manambaro. Vi bruker en god del av dagen her sammen
med Dr. Heuric. Vi skal se på sykehuset og få innblikk i mange forskjellige tiltak som drives med sykehuset som
utgangspunkt hyrdene og barmhjertighetsarbeid, Global Health Ministries, landsbyutviklingsprosjektet AVIA. Vi
ankommer Fort Dauphin innen kveldingen. Hva med et kveldsbad?
Day 12 – Saturday, 04.11 | Nature/Naturen
Fort Dauphin and its surrounds, hosts a treasure trove of both flora and fauna. We will picnic at the forest station of
Nahampoana and will see many different plants and some animals. Thereafter we will visit the titanium mining company
QMM. After dinner, WWF (World Wildlife Fund) will talk with us about the conflicts and challenges that arise between
harvesting natural resources and preserving valuable flora and fauna. There will be time for the beach today also.
Området rundt Fort Dauphin er hjem til en hel skattkiste av både flora og fauna. Vi tar en utflukt til Nahampoana skogen
for å se på de forskjellige planter og dyreliv som de har der. Deretter besøker vi titanutvinningsselskapet QMM. Etter
middag holder WWF (World Wildlife Fund) et foredrag for oss angående konflikter og utfordringer mellom utvinning av
naturresurser og beskyttelsen av verdifulle flora og fauna. Det blir tid til bading i dag også.
Day 13 – Sunday, 05.11 | Worship and Rest/Gudstjeneste og hviletid
After breakfast, we will worship in Fihaonana Lutheran Church and some of us will participate in the service. The
afternoon and evening are set aside as a day of rest. Reef walking around Lebanon will be offered.
Etter frokost deltar vi på gudstjenesten i Fihaonana Lutheran Church. Ettermiddagen og kvelden er satt av til hviletid. En
tur rundt hele Libanona på revet blir tilbudt dere som ønsker det.
Day 14 – 06.11 | From Fort Dauphin to Antananarivo/Fra Fort Dauphin til
Antananarivo
We will fly from Fort Dauphin to Antananarivo. There will be time to see some of the sights of Antananarivo and to shop.
Vi reiser med fly fra Fort Dauphin til Antananarivo. Det blir tid til å besøke noen severdigheter i Antananarivo og til
Turen bestiller du på: plussreiser.no/reiser/sporene-etter-norsk-amerikanske-misjonaerer
Madagaskar jubeltur
SPORENE ETTER NORSK-AMERIKANSKE MISJONÆRER
shopping.
Day 15 – 07.11 | Departure
Our last day in Madagascar. Some may choose to shop, others may choose go on an outing, and still others may decide to
relax. We will eat lunch before leaving for the airport. At 3 p.m. the flight will lift off from the Red Island.
Vår siste dag på Madagaskar. Noen kan velge å shoppe, andre kan velge en utflukt, og enda andre kan velge å slappe av. Vi
spiser lunsj og reiser deretter reiser til flyplassen. Kl. 15 leter flyet fra Solskinnsøya.
Dag 16 – 08.11 | Arrival home/Ankomst hjemme
We change planes in Istanbul early in the morning. From there we will each fly to our destination in Europe and beyond.
We are thankful you shared this trip with us.
Vi bytter fly i Istanbul tidlig om morgen. Herfra skal hver av oss reise til vår hjemme destinasjon i Europa eller videre. Vi
takker for at dere ble med på turen. Turen bestiller du på: plussreiser.no/reiser/sporene-etter-norsk-amerikanske-misjonaerer
Madagaskar jubeltur
SPORENE ETTER NORSK-AMERIKANSKE MISJONÆRER
Turen bestiller du på: plussreiser.no/reiser/sporene-etter-norsk-amerikanske-misjonaerer
Madagaskar jubeltur
SPORENE ETTER NORSK-AMERIKANSKE MISJONÆRER
Turen bestiller du på: plussreiser.no/reiser/sporene-etter-norsk-amerikanske-misjonaerer
Madagaskar jubeltur
SPORENE ETTER NORSK-AMERIKANSKE MISJONÆRER
We will spend a number of days at the beach. We strongly recommend
that you include in your baggage googles, snorkel and fins, as well as
beach shoes that are good enough to protect your feet while walking on
sharp reefs.
Vi kommer til å bruke en god del av tiden ved stranden. Vi anbefaler
sterkt at du tar med svømmebriller, snorkel og svømmeføtter; og så
strandsko som er sterke nok til å beskytte føttene din mens man går på
revet.
Turteam
Marta Dale
Marta Dale vokste opp på sør-Madagaskar og beregner Fort Dauphin
som sitt «hjemby». Til sammen har hun bodd 20 år av sitt liv på øya.
Marta grew up in South Madagascar and calls Fort Dauphin her
«hometown”. Altogether she has lived 20 years of her life on the island.
Toromare Mananato
Toromaree er kvinnelig teolog, med utdannelse fra kirkens teologiske
fakultet i Fianarantsoa. I mange år var hun rektor på kirkens bibelskole i
Ambovombe (hvor hun kommer fra). Nå er hun assisterende
Generalsekretær for den gassiske lutherske kirke. Toromaree gleder seg
til å fortelle om kirkens historie og arbeid på Madagaskar. Toromaree is a
theologian graduated from the Seminary in Fianarantsoa. For many years
she was the Director of the Bible School in Ambovombe, where she is
from. . Presently she is the Vice-General Secretary of the national
church. Toromaree looks forward to introducing you get to the work of
the Lutheran Church in Madagascar.
Kontakt oss for mer informasjon
PRIS FRA
30 440,Tillegg for enkeltrom
4 600,Prisen inkluderer
Flyreisen Stavanger - Antananarivo t/r,
Flyskatter (Flyskattene kan
endre seg, de fastsettes når
billettene skrives ut og avhenger
av gjeldende valutakurs).
all lokal felles transport på
Madagaskar.
Overnatting i dobbeltrom, tre
måltider pr dag.
To reiseledere.
Prisen inkluderer ikke
Visum.
Reiseforsikring.
Vaksiner.
Drikke.
Inngangspenger og guide til
parker og andre attraksjoner. Reisebetingelser, praktisk
informasjon og bestilling:
plussreiser.no/reiser/sporene-etternorsk-amerikanske-misjonaerer
Plussreiser
Vasstrandveien 1
6011 Ålesund
T: 70 17 90 00
[email protected]
www.plussreiser.no
Foretaksnummer: 989 663 445 MVA
Turen bestiller du på: plussreiser.no/reiser/sporene-etter-norsk-amerikanske-misjonaerer