Program Holemoen 2017

Arbeidsgruppe for treffene:






Elsa Moen
Gunbjørg Saastad
Gerd Honerud
Gerd Marit Ingvoldstad
Inger Lise Øvereng
Kirsti Hole
Hyggetreff på Holemoen
2017
VELKOMMEN!
Kontaktpersoner for skyss:
Snarum og Sysle:
 Aase Saastad
91556468
Vestre Spone:
 Aase Weum
32780919
Velkommen til fellesskap!
Arrangør er Modum menighet.
Tidspunkt: Siste tirsdag i måneden kl. 11.30 – 13.30.
Stedet er klubbhuset på Holemoen.
Faste poster på programmet er formiddagsmat og andakt.
Program for 2017:
Tirsdag 28. februar:
Jon Mamen forteller fra sin
bakgrunn som prest og lokalhistoriker.
Tirsdag 26. september:
«I Jesu fotspor.» Kjell Bjørka forteller
og viser bilder
fra Israel, Egypt og Jordan.
Tirsdag 28. mars:
Per Amdahl: Lokal birøkter
setter søkelys på bier.
Tirsdag 31. oktober:
Kåseri og bilder ved Arnt Berget,
lokal naturfotograf og filmmaker.
Tirsdag 25. april:
Sang, trekkspill og allsang med Torbjørn
Enerhaugen og Malle Eken.
Tirsdag 28. november:
Lauritz Sveaas Braathen – munter
bussjåfør synger og forteller.
Tirsdag 16. mai:
Vi deltar på ”Syng med
Oss” i Åmot kirke kl. 11.00
Andre hyggetreff i Modum menighet:
 På Vikersund menighetssenter andre
tirsdag i måneden. (Normisjon)
 I Åmot kirke tredje mandag i måneden