Postliste uke 5/2017

Offentlig journal
Seleksjon:
Dokumentdato: 06.11.16 - 06.02.17, Journaldato: 30.01.17 - 06.02.17, Arkivdel: SAK2, GBNR2,
Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A
Rapport generert: 07.02.2017
Innhold:
Gnr.45 bnr.14 Stranda 11, 13, 15 og 17 - Istandsetting av Filtvet feriekoloni
Sakstittel:
Gnr.45 bnr.14 Stranda 11, 13, 15 og 17 - Istandsetting av Filtvet feriekoloni
DokType Sak/dok nr:
U
2016/3265-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
190/2017
03.02.2017
02.02.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Buskerud fylkeskommune, Utviklingsavdelingen m.fl.
Innhold:
Gnr.45 bnr.14 Stranda 11, 13, 15 og 17 - Ber om redegjørelse vedr. tilkjøring av sand til stranden
Sakstittel:
Gnr.45 bnr.14 Stranda 11, 13, 15 og 17 - Sandstrand ved Filtvet feriekoloni
DokType Sak/dok nr:
U
2017/47-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
295/2017
03.02.2017
02.02.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Trefoldighet-legatet
Innhold:
Vannledning (sjø) - mangler i endringssøknad må ettersendes
Sakstittel:
Vannledning (sjøledning)Verket - Rødtangen - Ett trinns søknad for etablering av ledningsanlegg i Drammensfjorden
samt tilhørende grøfter, kummer og trykkøkningsstasjon på land. Tiltakshaver: Hurum Drift
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2012/2808-54 959/2017
Journaldato:
Dok.dato:
03.02.2017
17.11.2016
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Aquapartner AS
Innhold:
Gnr.36 bnr.188 Vestre Strandvei 60 - Godkjent søknad om bruksendirng av tilleggsdel til hoveddel innen en
bruksenhet. Tiltakshaver: Are Mehus
Sakstittel:
Gnr.36 bnr.188 Vestre Strandvei 60 - Søknad om oppføring av anneks. Tiltakshaver: Are Mehus
DokType Sak/dok nr:
U
2016/2608-7
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1412/2017
02.02.2017
25.01.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Are Mehus
Side: 1 av 62
Innhold:
Hurumsprinten
Sakstittel:
Søknad om å benytte offentlig vei KV1149 ifm. Hurumsprinten 2017 -2021
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2016/2354-10 1413/2017
Journaldato:
Dok.dato:
01.02.2017
25.01.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
NMK Hurum & Røyken
Innhold:
Gnr.46 bnr.2 fnr.19 Bjørnstadlia 18 - Mangelbrev til søknad om deling med formål innløsning festetomt.
Sakstittel:
Gnr.46 bnr.2 fnr.19 Bjørnstadlia 18 - Søknad om deling med formål innløsning festetomt.
DokType Sak/dok nr:
U
2017/136-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1415/2017
02.02.2017
26.01.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Bent H Bjørnstad
Innhold:
Gir utsettelse av frist for utbedring av mangler ved søknaden
Sakstittel:
Gnr 9 bnr 301 Voldenveien 71 - Søknad om dispensasjon for riving av eksisterende hytte og oppføring av ny.
Tiltakshaver: Erik Engen
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1586-8
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1446/2017
02.02.2017
26.01.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Eli Barbro Nedenes Arkitekt MN
Innhold:
Gnr.38 bnr.192 ,Skoglundveien 2 - Godkjent søknad uten ansvarsrett for bruksendring til 2 soverom og kontor.
Tiltakshaver: Marianne H Johannessen
Sakstittel:
Gnr.38 bnr.192 Skoglundveien 2 - Søknad uten ansvarsrett for bruksendring loftsetasje. Tiltakshaver: Marianne H
Johannessen
DokType Sak/dok nr:
U
2016/3336-5
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1463/2017
02.02.2017
26.01.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Marianne H Johannessen
Side: 2 av 62
Innhold:
Gnr. 55 Bnr. 2 Nordre Grønsand- Anmodning om redegjørelse for utførte terrengendringer ved åkerholme.
Sakstittel:
Gnr. 55 Bnr. 2 Nordre Grønsand- Anmodning om redegjørelse for utførte terrengendringer.
DokType Sak/dok nr:
U
2017/262-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1496/2017
01.02.2017
26.01.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Terje Wiggo Nielsen
Innhold:
Gnr.36 bnr.820 Skoledalen 89 - Ber om nærmere presisering av søknad
Sakstittel:
Gnr.36 bnr.820 Skoledalen 89 - Søknad om dispensasjon for oppføring av idrettshall / flerbrukshall ved
Bjerkelunden. Tiltakshaver: Hurum Eiendomsselskap KF
DokType Sak/dok nr:
U
2016/2947-5
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1497/2017
02.02.2017
26.01.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Backe Nordvest m.fl.
Innhold:
Modenhetsanalyse for innkjøp i offentlig sektor 2017
Sakstittel:
Modenhetsanalyse for innkjøp i offentlig sektor 2017
DokType Sak/dok nr:
I
2017/279-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1548/2017
30.01.2017
27.01.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
PwC Consulting
Innhold:
Videresendt til Landbrukskontoret - Skogfondskonto S0628-0018 i HURUM kommune.
Sakstittel:
Landbrukskontoret 2017
DokType Sak/dok nr:
I
2017/149-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1551/2017
30.01.2017
30.01.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Jens Ambjørnrud
Side: 3 av 62
Innhold:
Utbetaling av integreringstilskudd år 1 - ***** *****
Sakstittel:
Krav om integreringstilskudd år 1 - 2016
DokType Sak/dok nr:
I
2016/217-39
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1555/2017
30.01.2017
19.01.2017
Tilg.kode Hjemmel:
TP
Offl § 13 jf fvl § 13 1 ledd
Avsender\mottaker:
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Innhold:
Søknad om ambulerende bevilling
Sakstittel:
Skjenkebevilling - enkelt anledning/ambulerende 2017
DokType Sak/dok nr:
I
2017/239-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1558/2017
30.01.2017
28.01.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Rødbysætra Aktivitetssenter AS
Innhold:
Informasjon om sletting av venteliste tilr barneahgeplass
Sakstittel:
Opptak - Barnehageplass 2017
DokType Sak/dok nr:
U
2017/208-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1559/2017
01.02.2017
30.01.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Foreldre/foresatte til barn i barnehage
Innhold:
Søknad om redusert foreldrebetaling / gratis kjernetid ***** ***** ***** *****
Sakstittel:
Barnehage - Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid 2017
DokType Sak/dok nr:
I
2017/75-5
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1560/2017
30.01.2017
22.01.2017
Tilg.kode Hjemmel:
TP
Offl § 13 jf fvl § 13 1 ledd
Avsender\mottaker:
*****
Side: 4 av 62
Innhold:
Søknad om redusert foreldrebetaling / gratis kjernetid ***** ***** ***** ***** *****
Sakstittel:
Barnehage - Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid 2017
DokType Sak/dok nr:
I
2017/75-6
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1561/2017
30.01.2017
30.01.2017
Tilg.kode Hjemmel:
TP
Offl § 13 jf fvl § 13 1 ledd
Avsender\mottaker:
*****
Innhold:
Årsmelding 2016 fra Nedre Buskerud jordskifterett
Sakstittel:
Jordskifteretten - Årsmelding 2016
DokType Sak/dok nr:
I
2017/280-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1562/2017
30.01.2017
30.01.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Domstol - Johnsen, Merethe Mee Rim
Innhold:
Rentekompensasjon til kirkebygg 2017 - Hurum kirke rehabilitering av Hurum
Sakstittel:
Rentekompensasjon til kirkebygg 2017
DokType Sak/dok nr:
I
2017/272-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1565/2017
30.01.2017
26.01.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
HUSBANKEN
Innhold:
Rentekompensasjon til kirkebygg 2017 - Holmsbu kirke installasjon av sprink
Sakstittel:
Rentekompensasjon til kirkebygg 2017
DokType Sak/dok nr:
I
2017/272-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1566/2017
30.01.2017
26.01.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
HUSBANKEN
Side: 5 av 62
Innhold:
Justering av snittpris per elev fra 01.01.2017
Sakstittel:
Justering av snittpris per elev grunnet takstøkning 01.01.2017
DokType Sak/dok nr:
I
2017/269-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1567/2017
30.01.2017
17.01.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
BRAKAR AS
Innhold:
Innspill til saken fra naboer
Sakstittel:
Forslag til regulering av småbåthavn Villa Malla - del av Filtvet sentrum Ekern Østre
DokType Sak/dok nr:
I
2015/285-57
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1568/2017
30.01.2017
30.01.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Sten Vidar Mørch
Innhold:
Forlenget frist for innspill til Digitaliseringsstrategi for kommuner og fylkeskommuner 2017 - 2020.pdf
Sakstittel:
Digitaliseringsstrategi for kommuner og fylkeskommuner 2017 - 2020
DokType Sak/dok nr:
I
2016/3284-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1571/2017
30.01.2017
27.01.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
KS
Innhold:
Bekreftelse på bestilling via web
Sakstittel:
Ungdommens kulturmønstring - UKM - 2017 - Ung Kultur Møtes
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2016/1706-12 1572/2017
Journaldato:
Dok.dato:
30.01.2017
30.01.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
[email protected]
Side: 6 av 62
Innhold:
Høring endring i barnehageloven
Sakstittel:
Høring av forslag til endringer i barnehageloven
DokType Sak/dok nr:
I
2017/282-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1573/2017
30.01.2017
30.01.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Kunnskapsdepartementet
Innhold:
Imøteser et snarlig svar på søknaden
Sakstittel:
Gnr.21 bnr.37 - Søknad om oppføring av anneks. Tiltakshaver: Sand eiendomsdrift AS
DokType Sak/dok nr:
I
2016/2954-8
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1574/2017
30.01.2017
30.01.2017
Journaldato:
Dok.dato:
30.01.2017
25.01.2017
Journaldato:
Dok.dato:
30.01.2017
25.01.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Sand Eiendomsdrift AS
Innhold:
Fwd: Minner
Sakstittel:
Den kulturelle spaserstokken 2017
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2016/2266-33 1575/2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Kristi Kinsarvik
Innhold:
Forestillinger
Sakstittel:
Den kulturelle spaserstokken 2017
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2016/2266-34 1576/2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Kristi Kinsarvik
Side: 7 av 62
Innhold:
Rapport 4. kvartal 2016
Sakstittel:
Tjenesteleverandør BPA Uloba Independent living Norge SA
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2015/2763-23 1577/2017
Journaldato:
Dok.dato:
30.01.2017
25.01.2017
Tilg.kode Hjemmel:
TP
Offl § 13 jf fvl § 13 1 ledd
Avsender\mottaker:
Uloba SA
Innhold:
Rapport fra Internrevisjon i november 2016 - Uloba
Sakstittel:
Tjenesteleverandør BPA Uloba Independent living Norge SA
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2015/2763-24 1578/2017
Journaldato:
Dok.dato:
30.01.2017
25.01.2017
Tilg.kode Hjemmel:
TP
Offl § 13 jf fvl § 13 1 ledd
Avsender\mottaker:
Uloba SA
Innhold:
Klage på vedtak 20/17
Sakstittel:
Gnr.36 bnr.188 Vestre Strandvei 60 - Søknad om oppføring av anneks. Tiltakshaver: Are Mehus
DokType Sak/dok nr:
I
2016/2608-8
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1579/2017
30.01.2017
27.01.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Tom Lyng Svingen
Innhold:
Bekreftelse på mottatt klage på vedtak 20/17.
Sakstittel:
Gnr.36 bnr.188 Vestre Strandvei 60 - Søknad om oppføring av anneks. Tiltakshaver: Are Mehus
DokType Sak/dok nr:
U
2016/2608-9
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1580/2017
02.02.2017
30.01.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Tom Lyng Svingen
Side: 8 av 62
Innhold:
Gnr. 36 Bnr. 83 Skjæraveien 1- Tilbaketrekking av ansvarsrett i byggesak
Sakstittel:
Gnr.36 bnr.83 Skjæraveien 1 - Søknad om tilbygg og fasadeendring. Tiltakshaver: Mette Skulstad
DokType Sak/dok nr:
U
2016/824-19
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1581/2017
02.02.2017
30.01.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Gunnar Hyll Arkitektstudio
Innhold:
Vedlagt ligger rapportering på tilskudd 2016
Sakstittel:
Oppfølgingsteam rus og psykisk helse 2016
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2016/1348-11 1582/2017
Journaldato:
Dok.dato:
30.01.2017
30.01.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Fylkesmannen i Buskerud
Innhold:
Frafall av pålegg om tilknytning til kommunalt nett - Kopi av mail
Sakstittel:
Gnr.25 bnr.1 fnr.104 Aasskogveien 11 - Varsel om pålegg om tilknytning til offentlig avløpsanlegg og varsel om
tvangsmulkt.
DokType Sak/dok nr:
I
2015/2476-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1583/2017
30.01.2017
25.01.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen
Innhold:
Rapport etter forurensningstilsyn ved PCB Sanering Oredalen - rapport nr 2016.026.I.FMBU
Sakstittel:
PCB Sanering Oredalen - Inspeksjonsrapport etter forurensningstilsyn
DokType Sak/dok nr:
I
2017/283-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1584/2017
30.01.2017
14.12.2016
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Fylkesmannen i Buskerud
Side: 9 av 62
Innhold:
Klage på byggesaksgebyr - Savner svar på punkt 7 i henvendelse av 21.10.16
Sakstittel:
Gnr.57 bnr.343 Skatvedtveien 81 - Søknad om reparasjon av byggteknisk installasjon. Tiltakshaver: Rolf Cato Olsen
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
30.01.2017
25.01.2017
2015/3060-20 1585/2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Rolf Cato Olsen
Innhold:
Presisering på søknad
Sakstittel:
Gnr.36 bnr.820 Skoledalen 89 - Søknad om dispensasjon for oppføring av idrettshall / flerbrukshall ved
Bjerkelunden. Tiltakshaver: Hurum Eiendomsselskap KF
DokType Sak/dok nr:
I
2016/2947-6
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1595/2017
30.01.2017
27.01.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Backe Nordvest AS
Innhold:
Innkalling til oppvekstteam mandag 13.02.2017
Sakstittel:
Oppvekstteam 2017
DokType Sak/dok nr:
U
2017/287-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1596/2017
01.02.2017
30.01.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Representanter i oppvekstteam
Innhold:
Ber om ytterligere presisering av søknad
Sakstittel:
Gnr.36 bnr.820 Skoledalen 89 - Søknad om dispensasjon for oppføring av idrettshall / flerbrukshall ved
Bjerkelunden. Tiltakshaver: Hurum Eiendomsselskap KF
DokType Sak/dok nr:
U
2016/2947-7
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1597/2017
02.02.2017
30.01.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Backe Nordvest AS m.fl.
Side: 10 av 62
Innhold:
Presisering av krav til tiltaksklasser
Sakstittel:
Gnr.35 bnr.238 Skaholtveien 2 - Søknad om oppføring av tilbygg næringsbygg. Tiltakshaver: Holmsbu
Næringseiendom AS
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2016/3148-13 1598/2017
Journaldato:
Dok.dato:
30.01.2017
26.01.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
BYGGKOMPETANSE Kai Vardeheim
Innhold:
Ettersendelse av KVITTERING NABOVARSLER , SIGNERT OPPLYSNINGER I NABOVARSLER
Sakstittel:
Gnr.25 bnr.1 fnr.123 Aasskogveien 23 - Søknad uten ansvarsrett for tilbygg fritidsbolig. Tiltakshaver: Petter Tyrdal
DokType Sak/dok nr:
I
2017/215-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1599/2017
30.01.2017
26.01.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Eli Barbro Nedenes Arkitekt MNAL
Innhold:
Tilskuddsordning - Utvidet frist til 1.3.17 til å søke tilskudd
Sakstittel:
Tilskuddsordning 2017 - Brannsikring av verneverdige tette trehusmiljøer
DokType Sak/dok nr:
I
2017/289-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1601/2017
30.01.2017
26.01.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Riksantikvaren
Innhold:
Kjøring forbi sperringer Nordre Sætrevei 19, Mellomdammen - Etterlyser svar
Sakstittel:
VIVA IKS 2017
DokType Sak/dok nr:
I
2017/77-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1606/2017
30.01.2017
26.01.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Linda Pedersen
Side: 11 av 62
Innhold:
Gnr.24 bnr.9 Schulerudhagen - Godkjent søknad om terrengoppfylling og infrastruktur. Tiltakshaver: PRO3484 AS
Sakstittel:
Gnr.24 bnr.9 Schulerudhagen - Søknad om oppfylling av bekkedal, bygging av veier, vann- og avløpsnett og
lekeplass/uteområde samt nedleggelse av kabler og oppføring av gatelys. Tiltakshaver: PRO3484 AS
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2016/2795-13 1608/2017
Journaldato:
Dok.dato:
02.02.2017
01.02.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Siv.ing Gjermund Stuvøy AS m.fl.
Innhold:
Beliggenhetskontroll - gnr/bnr 38/278 - Granholt
Sakstittel:
Gnr.38 bnr.278 Ramsvikveien 74 - Søknad om oppføring av fritidsbolig. Tiltakshaver: Geir og Gro Østmoe Granholt
DokType Sak/dok nr:
I
2016/276-17
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1609/2017
30.01.2017
27.01.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Øster-Hus
Innhold:
Tilleggsdokumentasjon til søknad om rammetillatelse for ny flerbrukshall
Sakstittel:
Gnr.36 bnr.820 Skoledalen 89 - Søknad om dispensasjon for oppføring av idrettshall / flerbrukshall ved
Bjerkelunden. Tiltakshaver: Hurum Eiendomsselskap KF
DokType Sak/dok nr:
I
2016/2947-8
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1612/2017
30.01.2017
27.01.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Lønnheim idrett
Innhold:
Oppsigelse av avtale tatt til følge
Sakstittel:
Avtale om drift av Vestfjorden byggtilsyn
DokType Sak/dok nr:
I
2016/2949-5
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1614/2017
30.01.2017
26.01.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Vestfjorden byggtilsyn
Side: 12 av 62
Innhold:
Spørsmål om det finnes situasjonskart som viser installasjoner
Sakstittel:
Gnr.6 bnr.17 Åsheimveien 32 - Anleggsinformasjon, Uno X Klokkarstua
DokType Sak/dok nr:
I
2017/16-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1616/2017
30.01.2017
27.01.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
ÅF
Innhold:
Gnr.36 bnr.309 Østre Strandvei 4 - Søknad om bruksendring fra kontor til bolig/leiligheter samt fasadeendring.
Tiltakshaver: Roy Andersen og Heidi Abelsen
Sakstittel:
Gnr.36 bnr.309 Østre Strandvei 4 - Søknad om bruksendring fra kontor til bolig/leiligheter samt fasadeendring.
Tiltakshaver: Roy Andersen og Heidi Abelsen
DokType Sak/dok nr:
I
2016/2509-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1618/2017
30.01.2017
27.01.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Bygningsingeniør Svein Granli AS
Innhold:
Invitasjon til å delta i prosjektet:: Fornyelse og utvikling av lokaldemokratiet i kommuner med vedtak om
sammenslåing
Sakstittel:
Invitasjon til å delta i prosjektet: Fornyelse og utvikling av lokaldemokratiet i kommuner med vedtak om
sammenslåing
DokType Sak/dok nr:
I
2017/299-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1620/2017
30.01.2017
30.01.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Kommunal og moderniseringsdepartementet
Innhold:
Bekreftelse på mottatt vedtak
Sakstittel:
Gnr.38 bnr.278 Ramsvikveien 74 - Søknad om oppføring av fritidsbolig. Tiltakshaver: Geir og Gro Østmoe Granholt
DokType Sak/dok nr:
I
2016/276-18
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1621/2017
30.01.2017
26.01.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Øster Hus
Side: 13 av 62
Innhold:
Gnr.21 bnr.37 - Mangelbrev - Søknad om oppføring av fritidsbolig og dokumenttilsyn. Tiltakshaver: Sand
eiendomsdrift AS
Sakstittel:
Gnr.21 bnr.37 - Søknad om oppføring av anneks. Tiltakshaver: Sand eiendomsdrift AS
DokType Sak/dok nr:
U
2016/2954-9
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1630/2017
02.02.2017
01.02.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Sand Eiendomsdrift AS
Innhold:
Klage på byggesaksgebyr - Savner svar på punkt 7 i henvendelse av 21.10.16
Sakstittel:
Gnr.57 bnr.343 Skatvedtveien 81 - Søknad om reparasjon av byggteknisk installasjon. Tiltakshaver: Rolf Cato Olsen
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2015/3060-21 1631/2017
Journaldato:
Dok.dato:
02.02.2017
30.01.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Rolf Cato Olsen
Innhold:
Svar fra Landbrukskontoret ang spørsmål angående drifstoffanlegg
Sakstittel:
Gnr.6 bnr.17 Åsheimveien 32 - Anleggsinformasjon, Uno X Klokkarstua
DokType Sak/dok nr:
I
2017/16-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1635/2017
30.01.2017
02.01.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Landbrukskontoret for Drammen, Lier, Røyken og Hurum
Innhold:
Utsendelse til kommunene av ny og revidert databehandleravtale for IMDinett og følgeskriv
Sakstittel:
Databehandleravtale for IMDinett
DokType Sak/dok nr:
I
2017/308-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1648/2017
31.01.2017
30.01.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Imdi - Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Side: 14 av 62
Innhold:
Info om IMBi til kommunene -Nytt digitalt verktøy for bosetting av flyktninger
Sakstittel:
Nytt digitalt verktøy for bosetting av flyktninger
DokType Sak/dok nr:
I
2017/309-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1649/2017
31.01.2017
30.01.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Imdi - Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Innhold:
Helsefagarbeider natt vårrref.462
Sakstittel:
Åpen søknad Heldøgns omsorg 2017
DokType Sak/dok nr:
I
2017/310-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1651/2017
31.01.2017
31.01.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Wenche Svendsen
Innhold:
Gnr.53 bnr.541 Verpenveien 8A - Søknad om reparasjon av byggteknisk anlegg; montering av stålforing i
eksisterende skorstein. Tiltakshaver: Frederik Kolderup
Sakstittel:
Gnr.53 bnr.541 Verpenveien 8A - Søknad om reparasjon av byggteknisk anlegg; montering av stålforing i
eksisterende skorstein. Tiltakshaver: Frederik Kolderup
DokType Sak/dok nr:
I
2017/311-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1652/2017
31.01.2017
26.01.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Alfra varme- og popeteknikk AS
Innhold:
Samtykke i grensejustering/fradeling
Sakstittel:
Gnr.8 bnr.1 Selvigveien 2 - Søknad om fradeling til 8/95
DokType Sak/dok nr:
I
2016/1609-7
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1653/2017
31.01.2017
30.01.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Hilde og Lars Sandtorv
Side: 15 av 62
Innhold:
Rapportering av 2016-data for avløpsanlegg, Buskerud
Sakstittel:
VIVA IKS 2017
DokType Sak/dok nr:
I
2017/77-5
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1654/2017
31.01.2017
24.01.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Miljødirektoratet
Innhold:
Søknad om dispensasjon for fradeling av eiendom
Sakstittel:
Gnr.36 bnr.53 Østre Strandvei 38 - Søknad om dispensasjon for fradeling av eiendommen. Tiltakshaver: Kirkeng
Eiendom AS
DokType Sak/dok nr:
I
2017/312-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1655/2017
31.01.2017
20.01.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Solli Arkitekter AS
Innhold:
Godkjenning fra hurum kommune, 20 år
Sakstittel:
Søknad om spillemidler Folkestad skole uteområdet
DokType Sak/dok nr:
I
2016/3026-8
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1656/2017
31.01.2017
30.01.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Folkestad oppvekstsenter
Innhold:
Utemiljø Folkestad vedlegg til 20 års godkjenning
Sakstittel:
Søknad om spillemidler Folkestad skole uteområdet
DokType Sak/dok nr:
I
2016/3026-9
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1657/2017
31.01.2017
30.01.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Hurum eiendomsselskap KF
Side: 16 av 62
Innhold:
Bekreftelse- leie Sætre samfunnshus- bursdag
Sakstittel:
Heidi Nebell Nordbø - Kommunale lokaler og anlegg - leie
DokType Sak/dok nr:
U
2017/250-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1658/2017
01.02.2017
31.01.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Heidi Nebell Nordbø
Innhold:
Gnr.45 bnr.56 - Bjørnstadveien- Tilbaketrekking av ansvarsrett i byggesak
Sakstittel:
Gnr.45 bnr.56 - Søknad om oppføring av bolig med praktikantleilighet. Tiltakshaver: Yuri Kim
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2015/3069-13 1660/2017
Journaldato:
Dok.dato:
02.02.2017
31.01.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Gunnar Hyll arkitektstudio
Innhold:
svar på ønsker merinnsyn vurder i sak 2016/588-1 til 4
Sakstittel:
Innsynsbegjæringer 2017
DokType Sak/dok nr:
U
2017/3-10
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1662/2017
31.01.2017
31.01.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
RØYKEN OG HURUMS AVIS AS
Innhold:
Bekreftelse - leie av SFO lokalene v/Sætre samfunnshus
Sakstittel:
Tone Leer Christoffersen - Leie av lokale
DokType Sak/dok nr:
U
2017/260-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1666/2017
01.02.2017
31.01.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Tone leer christoffersen
Side: 17 av 62
Innhold:
Pålegg om oppgradering av avløpsanlegg og varsel om tvangsmulkt - Kopi av brev til Tjøtta
Sakstittel:
Gnr.28 bnr. 42 Holtnesveien 27 - Varsel om pålegg om oppgradering av avløpsanlegg
DokType Sak/dok nr:
I
2016/3116-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1670/2017
31.01.2017
27.01.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen
Innhold:
Pålegg om oppgradering av avløpsanlegg og varsel om tvangsmulkt - Kopi av brev til Andersen
Sakstittel:
Gnr.28 bnr. 41 Holtnesveien 27 - Varsel om pålegg om oppgradering av avløpsanlegg
DokType Sak/dok nr:
I
2016/3115-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1671/2017
31.01.2017
24.01.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen
Innhold:
Veinavn Aasskogen - Anmodning om retting av skrivemåte Nedreskogvei
Sakstittel:
Nedreskogvei - Skrivemåte på veinavnet
DokType Sak/dok nr:
I
2017/313-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1672/2017
31.01.2017
27.01.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Marianne Myklebust
Innhold:
Gnr 38 bnr.209 - Oversendelse matrikkelbrev, oppmålingsprotokoll og faktura.
Sakstittel:
Gnr.38 bnr.210 Granittåsen 9 - Søknad om deling med arealoverføring til 38/209 og 38/202
DokType Sak/dok nr:
U
2014/1933-7
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1674/2017
02.02.2017
31.01.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Terje Torp
Side: 18 av 62
Innhold:
Signert Egenerklæring for brannvern ved Aktivitetslokalet i Sætrehallen 2017
Sakstittel:
Camilla Roset - søknad om leie
DokType Sak/dok nr:
I
2017/224-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1676/2017
31.01.2017
31.01.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Robert Pettersen
Innhold:
Synspedagoger og synskontakter i kommunene
Sakstittel:
Råd for personer med nedsatt funksjonsevne 2017
DokType Sak/dok nr:
I
2017/314-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1677/2017
31.01.2017
31.01.2017
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1681/2017
31.01.2017
30.01.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Blindeforbundet
Innhold:
Innsynsbegjæringer
Sakstittel:
Innsynsbegjæringer 2017
DokType Sak/dok nr:
I
2017/3-11
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Drammens Tidende
Innhold:
Korrespondanse/e-poster sendt 4.11.16, 16.1.17, 31.1.17 direkte til saksebhandler
Sakstittel:
Gnr.23 bnr.38 f.40 Holmsåsen 49 - Søknad om tilbygg til eksisterende hytte. Tiltakshaver: Ingjerd Gregersen
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2015/1202-13 1683/2017
Journaldato:
Dok.dato:
31.01.2017
31.01.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Gro Elisabeth Gregersen
Side: 19 av 62
Innhold:
Informasjon om status
Sakstittel:
Gnr.39 bnr.1 fnr.6 Vikene 21 - Søknad om fradeling med formål innløsning festetomt.
DokType Sak/dok nr:
U
2016/2416-7
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1684/2017
02.02.2017
31.01.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Jens Erik Wittussen
Innhold:
Gnr.12 bnr.27 og 37 mfl. - Godkjent søknad om omlegging av privat adkomstvei. Tiltakshaver: Ann Kristin Mork
Sakstittel:
Gnr.12 bnr.27 Nordjordet 1 - Søknad om omlegging av privat adkomstvei. Tiltakshaver: Ann Kristin Mork
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2015/2657-30 1686/2017
Journaldato:
Dok.dato:
02.02.2017
31.01.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Numedal Hus AS
Innhold:
Godkjent ferdigmelding av sanitærabonnement Søndre Sætervei - Kopi av brev til Hurum Rør AS
Sakstittel:
Gnr.1 bnr.597 Søndre Sætrevei 14 A - M Nedre Ekhaugen - Søknad om oppføring av 16 leiligheter. Tiltakshaver:
Dahl Eiendom AS v/Eirik Dahl
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2014/2441-72 1687/2017
Journaldato:
Dok.dato:
31.01.2017
30.01.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
VIVA IKS
Innhold:
Søknad om ferdigattest for VA til Bjørneskjær.
Sakstittel:
Gnr.10 bnr.125 og 129 Bjørnskjær 1 og 2 - Søknad om dispensasjon for fremføring av kommunalt vann og
trykkavløp til fritidsboligene. Tiltakshaver: Jens Petter Berntsen
DokType Sak/dok nr:
I
2016/123-16
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1691/2017
31.01.2017
30.01.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
ØPD Onshore AS
Side: 20 av 62
Innhold:
Måle opp og skille ut tomt - Info om hva som må gjøres
Sakstittel:
Gnr.9 bnr.95 - Utskillelse av tomt og hjemmelshaver til 9/1
DokType Sak/dok nr:
U
2016/1908-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1702/2017
31.01.2017
31.01.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Pål Magnus Gullbekk
Innhold:
Kommentarer til søknad om dispensasjon for diverse tiltak på gnr 24 bnr 115 Støaveien 2
Sakstittel:
Gnr.24 bnr.115 Støaveien 2 - Søknad om dispensasjon for rehabilitering brygge, fasadeendring fiskebod samt
bruksendring av fiskebod til fritidsbebyggelse. Tiltakshaver: Terje Ottesen
DokType Sak/dok nr:
I
2016/1495-9
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1703/2017
31.01.2017
30.01.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Kystverket sørøst
Innhold:
Gnr.1 bnr.19 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning; grensejustering
Sakstittel:
Gnr.1 bnr.19 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning; grensejustering
DokType Sak/dok nr:
I
2017/318-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1704/2017
31.01.2017
26.01.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Hurum Eiendomsselskap KF
Innhold:
Gnr.38 bnr.202 - Oversendelse matrikkelbrev.
Sakstittel:
Gnr.38 bnr.202 Granittåsen 17 - Krav om sammenslåing av matrikkelenheter med 38/210
DokType Sak/dok nr:
U
2016/2953-9
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1705/2017
02.02.2017
31.01.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Terje Torp
Side: 21 av 62
Innhold:
Tilleggsopplysninger vedr. utførte arbeider i grunnen gjennom tidene
Sakstittel:
Gnr.39 bnr.1 fnr.6 Vikene 21 - Søknad om fradeling med formål innløsning festetomt.
DokType Sak/dok nr:
I
2016/2416-8
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1706/2017
31.01.2017
31.01.2017
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1708/2017
31.01.2017
30.01.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Jens Erik Wittussen
Innhold:
Innsynsbegjæring sak 14/1408
Sakstittel:
Innsynsbegjæringer 2017
DokType Sak/dok nr:
I
2017/3-12
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Brækhus advokatfirma
Innhold:
Beregninger oppmåling
Sakstittel:
Gnr.38 bnr.210 Granittåsen 9 - Søknad om deling med arealoverføring til 38/209 og 38/202
DokType Sak/dok nr:
I
2014/1933-8
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1712/2017
31.01.2017
31.01.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Øivind Eliassen
Innhold:
Tilbudsbrev fra Hurum eiendomsselskap for kjøp av tilleggsareal
Sakstittel:
Gnr.1 bnr.286 Åsveien 3 - Søknad om oppføring av industribygg. Tiltakshaver: TNT Eiendom III AS
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2014/1762-24 1713/2017
Journaldato:
Dok.dato:
31.01.2017
21.12.2016
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Stokker Bygg AS
Side: 22 av 62
Innhold:
Informasjon angående vurdering av egenrapporter fra kapitel 14, avløpsanlegg i Buskerud
Sakstittel:
VIVA IKS 2017
DokType Sak/dok nr:
I
2017/77-6
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1714/2017
31.01.2017
31.01.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Fylkesmannen i Buskerud
Innhold:
Purring på manglende dødsmeldinger - 2016
Sakstittel:
Dødsårsaksregisteret 2016
DokType Sak/dok nr:
I
2016/1729-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1719/2017
31.01.2017
16.01.2017
Tilg.kode Hjemmel:
TP
Offl § 13 jf fvl § 13 1 ledd
Avsender\mottaker:
Folkehelseinstituttet
Innhold:
ber om opplysninger i saken
Sakstittel:
Gnr.23 bnr.38 f.40 Holmsåsen 49 - Søknad om tilbygg til eksisterende hytte. Tiltakshaver: Ingjerd Gregersen
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2015/1202-14 1720/2017
Journaldato:
Dok.dato:
02.02.2017
31.01.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Gro Gregersen
Innhold:
Signert Egenerklæring for brannvern ved Hurum rådhus
Sakstittel:
Sætre Havn AS - søknad om leie
DokType Sak/dok nr:
I
2017/196-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1723/2017
31.01.2017
30.01.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Foss &co Eiendomsmegling
Side: 23 av 62
Innhold:
Faktura for merarbeid
Sakstittel:
Reguleringsplan Marmorveien
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2012/2597-61 1732/2017
Journaldato:
Dok.dato:
02.02.2017
31.01.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Sødra Cell Tofte AS
Innhold:
Svar på spørsmål om ansvarlig kontrollerende
Sakstittel:
Gnr.12 bnr.27 Nordjordet 1 - Søknad om omlegging av privat adkomstvei. Tiltakshaver: Ann Kristin Mork
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2015/2657-31 1734/2017
Journaldato:
Dok.dato:
02.02.2017
31.01.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Rune Johansen
Innhold:
Klarstilling av familiehjem - ***** *****
Sakstittel:
Beredskapshjem - familiehjem 2017
DokType Sak/dok nr:
I
2017/321-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1736/2017
31.01.2017
23.01.2017
Tilg.kode Hjemmel:
TP
Offl § 13 jf fvl § 13 1 ledd
Avsender\mottaker:
*****
Innhold:
Endringer i introduksjonsloven § 12
Sakstittel:
Informasjon om regelverksendring - introduksjonsloven 2017
DokType Sak/dok nr:
I
2016/2699-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1738/2017
31.01.2017
31.01.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Justis- og beredskapsdepartementet
Side: 24 av 62
Innhold:
Søknad om ferdigattest
Sakstittel:
Gnr.24 bnr.10 Støaveien 30 - Utslipp kloakk ifm oppføring av bolighus
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2015/1182-29 1740/2017
Journaldato:
Dok.dato:
31.01.2017
28.01.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
ØPD Onshore AS
Innhold:
Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses
Sakstittel:
Gnr.57 bnr.741 - Søknad om deling av eiendom med arealoverføring til gnr. 57 bnr.68 - VII
DokType Sak/dok nr:
I
2016/3297-9
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1743/2017
31.01.2017
27.01.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Kartverket Tinglysing
Innhold:
Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses
Sakstittel:
Gnr.57 bnr.741 - Søknad om deling av eiendom samt arealoverføring til gnr.1 bnr.216 - I
DokType Sak/dok nr:
I
2016/3256-9
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1744/2017
31.01.2017
27.01.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Kartverket Tinglysing
Innhold:
Gnr.1 bnr.160 Nedre Gunnaråsen 23 - Informasjon om foretaket Hegna Transport AS org.nr 968951610 Foretaket har ikke svart på dokumenttilsyn i byggesak 13/1601 i Hurum kommune
Sakstittel:
Gnr.1 bnr.160 Nedre Gunnaråsen 23 Fjelltun - Søknad om oppføring av nytt bygg. Tiltakshaver: Sagaløkka Eiendom
AS
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2013/1601-71 1745/2017
Journaldato:
Dok.dato:
02.02.2017
01.02.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Direktoratet for byggkvalitet
Side: 25 av 62
Innhold:
Innkalling til FAU-møte tirsdag 14.02.17.
Sakstittel:
FAU/ S.U 2016/ 17
DokType Sak/dok nr:
U
2016/2660-5
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1754/2017
01.02.2017
01.02.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Representanter i FAU
Innhold:
Gnr.57 bnr.2 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning; grensejustering til 1/216
Sakstittel:
Gnr.57 bnr.2 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning; grensejustering til 1/216
DokType Sak/dok nr:
I
2017/324-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1755/2017
01.02.2017
30.01.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Hurum Eiendomsselskap KF
Innhold:
Trykte rapporter - Sentral godkjenning av regional vannforvaltningsplan for vannregionen Glomma og Västerhavet
Sakstittel:
Regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma 2016-2021
DokType Sak/dok nr:
I
2015/3144-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1756/2017
01.02.2017
09.01.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Østfold fylkeskommune
Innhold:
Vedtak B-001-17 om skilt 516 Gangfelt på fv. 11 i Sætre
Sakstittel:
Fv. 11 Sætrebakken - Vedtak om skilt gangfelt, holdeplass og fartsgrense
DokType Sak/dok nr:
I
2017/39-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1757/2017
01.02.2017
19.01.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Statens vegvesen region sør
Side: 26 av 62
Innhold:
Situasjonskart
Sakstittel:
Gnr.28 bnr.320 Blåbærveien 7 - Søknad uten ansvarsrett for oppføring av tilbygg. Tiltakshaver: Anne-Sofie Ø. Røiri
DokType Sak/dok nr:
I
2016/1009-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1758/2017
01.02.2017
31.01.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Anne Sofie Ø. Røiri
Innhold:
Søknad om endring av gitt tillatelse; utvidelse av gårdsplass med tilhørende terrengarbeider
Sakstittel:
Gnr.19 bnr.2 Holtvedtveien 1 Holtvedt Søndre - Søknad om oppføring av nytt fjøs. Tiltakshaver: Arnold Sundbye
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2015/2879-12 1759/2017
Journaldato:
Dok.dato:
01.02.2017
17.01.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Folkestad & Svingen AS
Innhold:
Likestillingsarbeid i kommunene i Buskerud
Sakstittel:
Likestillingsutvalg i Buskerud
DokType Sak/dok nr:
I
2017/325-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1761/2017
01.02.2017
31.01.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Buskerud Fylkeskommune
Innhold:
Gnr.49 bnr.1
Sakstittel:
Egenerklæring om konsesjonsfrihet 2017
DokType Sak/dok nr:
I
2017/2-7
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1762/2017
01.02.2017
05.01.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Kjell Pettersson
Side: 27 av 62
Innhold:
Retur av tinglyst dokument med nr 66747/2017
Sakstittel:
Gnr.25 bnr.120 Aasskogveien 14 - Krav om sammenslåing av tinglyst matrikkelenhet med gnr.25 bnr.125.
DokType Sak/dok nr:
I
2016/2939-7
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1763/2017
01.02.2017
26.01.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Kartverket Tinglysing
Innhold:
Gnr.38 bnr.248 og bnr.225
Sakstittel:
Egenerklæring om konsesjonsfrihet 2017
DokType Sak/dok nr:
I
2017/2-8
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1764/2017
01.02.2017
26.01.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Trine Vibeke Kongsrud
Innhold:
Gnr.1 bnr.142
Sakstittel:
Egenerklæring om konsesjonsfrihet 2017
DokType Sak/dok nr:
I
2017/2-9
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1765/2017
01.02.2017
26.01.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Advokatfirma Ræder DA
Innhold:
Innsendelse av oppdatert gjennomføringsplan
Sakstittel:
Gnr.36 Bnr.748 Spireaveien 1 - Tilbygg til bolig
DokType Sak/dok nr:
I
2012/656-16
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1766/2017
01.02.2017
31.01.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Kai Vardeheim
Side: 28 av 62
Innhold:
Lydutjevningsanlegg med gamle frekvenser
Sakstittel:
Lydutjevningsanlegg med gamle frekvenser
DokType Sak/dok nr:
I
2017/326-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1768/2017
01.02.2017
01.02.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Nav Hjelpemiddelsentral Buskerud
Innhold:
Gnr. 36 Bnr. 145 Bjerkeleina 24 - Søknad om riving av eksisterende bygningsmasse og oppføring av ny bolig og
garasje. Tiltakshaver: Jane Bakø
Sakstittel:
Gnr. 36 Bnr. 145 Bjerkeleina 24 - Søknad om riving av eksisterende bygningsmasse og oppføring av ny bolig og
garasje. Tiltakshaver: Jane Bakø
DokType Sak/dok nr:
I
2016/1181-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1769/2017
01.02.2017
30.01.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Tømrermester Tom Jensen
Innhold:
Nye Parkeringskort for forflytningshemmet - HC kort fra 2017
Sakstittel:
Parkeringskort for forflytningshemmede - parkeringstillatelse
DokType Sak/dok nr:
I
2016/3259-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1771/2017
01.02.2017
31.01.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Norsk formular industri AS
Innhold:
Søknad ressurser spes.ped skole 2017-18
Sakstittel:
Refusjon for gjesteelever skoleåret 2017 - 2018
DokType Sak/dok nr:
I
2017/36-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1774/2017
01.02.2017
20.01.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Drammen Kommune
Side: 29 av 62
Innhold:
Behov for ytterligere informasjon før anmodning om midlertidig brukstillatelse kan behandles.
Sakstittel:
Gnr.36 Bnr.748 Spireaveien 1 - Tilbygg til bolig
DokType Sak/dok nr:
U
2012/656-17
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1775/2017
02.02.2017
01.02.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Kai Vardeheim
Innhold:
Søknad om ekstratilskudd ved bosetting
Sakstittel:
Tilskudd ved bosetting av personer med alvorlige, kjente funksjonshemminger og/eller atferdsvansker
DokType Sak/dok nr:
I
2016/3216-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1778/2017
01.02.2017
01.02.2017
Tilg.kode Hjemmel:
TP
Offl § 13 jf fvl § 13 1 ledd
Avsender\mottaker:
*****
Innhold:
Fråga gällande vikariat
Sakstittel:
Åpen søknad hjemmebaserte tjenester 2017
DokType Sak/dok nr:
I
2017/328-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1782/2017
01.02.2017
01.02.2017
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1783/2017
01.02.2017
01.02.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Tanja Andersson
Innhold:
***** ***** ***** *****
Sakstittel:
Anmeldelse
DokType Sak/dok nr:
I
2016/3309-3
Tilg.kode Hjemmel:
TP
Offl § 13 jf fvl § 13 1 ledd
Avsender\mottaker:
*****
Side: 30 av 62
Innhold:
Vedtak om tvangsmulkt - Egenmeldt sykefravær
Sakstittel:
Egenmeldt sykefravær 2016 - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
2016/1102-6
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1785/2017
01.02.2017
01.01.2017
Tilg.kode Hjemmel:
TP
Offl § 13 jf fvl § 13 1 ledd
Avsender\mottaker:
Statistisk sentralbyrå
Innhold:
Likestillingsarbeid i kommunene i Buskerud
Sakstittel:
Likestillingsutvalg i Buskerud
DokType Sak/dok nr:
U
2017/325-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1789/2017
01.02.2017
01.02.2017
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1801/2017
01.02.2017
01.02.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Buskerud Fylkeskommune
Innhold:
Husbankens årsbrev for 2017
Sakstittel:
Husbanken - 2017
DokType Sak/dok nr:
I
2016/3260-2
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Husbanken
Innhold:
1-136 - Purring på svar - Anmodning om redegjørelse for terrengarbeider Sakstittel:
Gnr. 1 bnr. 136, Åsveien - Terrengarbeider på eiendommen
DokType Sak/dok nr:
U
2016/2922-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1802/2017
02.02.2017
01.02.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
TNT eiendom AS
Side: 31 av 62
Innhold:
Foreløpig svar
Sakstittel:
Gnr. 1 bnr. 136, Åsveien - Terrengarbeider på eiendommen
DokType Sak/dok nr:
I
2016/2922-5
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1804/2017
01.02.2017
01.02.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
TNT eiendom AS
Innhold:
Gnr.40 bnr.1 - Oversendelse matrikkelbrev og faktura.
Sakstittel:
Gnr.40 bnr.1 fnr.8 Røstadhøgda 25 - Søknad om fradeling med formål innløsning festetomt.
DokType Sak/dok nr:
U
2016/2952-7
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1807/2017
02.02.2017
01.02.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Knut Eek
Innhold:
Ny renovasjonsforskrift - arbeidsdokument
Sakstittel:
Revidering av renovasjonsforskriftene
DokType Sak/dok nr:
I
2017/329-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1811/2017
01.02.2017
23.11.2016
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
RfD
Innhold:
Orientering om politisk vedtak - Annengangsbehandling- Forslag til regulering av småbåthavn Villa Malla - del av
Filtvet sentrum Ekern Østre
Sakstittel:
Forslag til regulering av småbåthavn Villa Malla - del av Filtvet sentrum Ekern Østre
DokType Sak/dok nr:
U
2015/285-58
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1812/2017
06.02.2017
01.02.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
[email protected] m.fl.
Side: 32 av 62
Innhold:
Tilbakemelding på tidsfrister
Sakstittel:
Revidering av renovasjonsforskriftene
DokType Sak/dok nr:
I
2017/329-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1814/2017
01.02.2017
01.12.2016
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
RfD
Innhold:
Tilbakemelding på tidsfrister og spørsmål om utvalgsbehandling
Sakstittel:
Revidering av renovasjonsforskriftene
DokType Sak/dok nr:
I
2017/329-5
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1815/2017
01.02.2017
13.12.2016
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1818/2017
01.02.2017
21.12.2016
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1819/2017
01.02.2017
24.01.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
RfD
Innhold:
Høringsutkast
Sakstittel:
Revidering av renovasjonsforskriftene
DokType Sak/dok nr:
I
2017/329-6
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
RfD
Innhold:
Ferdige dokumenter
Sakstittel:
Revidering av renovasjonsforskriftene
DokType Sak/dok nr:
I
2017/329-7
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
RfD
Side: 33 av 62
Innhold:
Rapportering på varige midler - tidlig innsats 1.-4. trinn, kap. 226 post 63
Sakstittel:
Utdanningsdirektoratet - Tilskuddsbrev - tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats fra 1.-4. trinn, kap. 226
post 63
DokType Sak/dok nr:
I
2015/1020-8
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1820/2017
01.02.2017
01.02.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Utdanningsdirektoratet
Innhold:
Gnr.40 bnr.37 - Oversendelse kopi av matrikkelbrev.
Sakstittel:
Gnr.40 bnr.1 fnr.8 Røstadhøgda 25 - Søknad om fradeling med formål innløsning festetomt.
DokType Sak/dok nr:
U
2016/2952-8
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1821/2017
02.02.2017
01.02.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Leif Birkeland
Innhold:
Innspill til sak om ny renovasjonsforskrift
Sakstittel:
Revidering av renovasjonsforskriftene
DokType Sak/dok nr:
I
2017/329-8
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1822/2017
01.02.2017
27.01.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
RfD
Innhold:
Informasjon om retting av dato i høringsbrev
Sakstittel:
Revidering av renovasjonsforskriftene
DokType Sak/dok nr:
I
2017/329-9
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1823/2017
01.02.2017
30.01.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
RfD
Side: 34 av 62
Innhold:
Klage på manglende innsyn
Sakstittel:
Innsynsbegjæringer 2017
DokType Sak/dok nr:
I
2017/3-13
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1825/2017
01.02.2017
01.02.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Helsenor - Vidar Tvedt
Innhold:
Informasjon om interkommunalt samarbeid om hummerfredningsområder
Sakstittel:
Hummerfredningsområde - Fredningsstrategi for hummer i Indre Oslofjord
DokType Sak/dok nr:
I
2016/1485-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1832/2017
01.02.2017
31.01.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Marinrepatatørene
Innhold:
Rutine for informasjonssikkerhet for personopplysninger i BRIS
Sakstittel:
Diverse info fra DSB ( Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 2017
DokType Sak/dok nr:
I
2017/50-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1835/2017
01.02.2017
31.01.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Innhold:
Purring på levering av Melding om brannvernet" for 2016
Sakstittel:
Diverse info fra DSB ( Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 2017
DokType Sak/dok nr:
I
2017/50-5
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1836/2017
01.02.2017
01.02.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Side: 35 av 62
Innhold:
Organisering på skadested. Endre fra "fagleder brann" til "innsatsleder brann"
Sakstittel:
Diverse info fra DSB ( Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 2017
DokType Sak/dok nr:
I
2017/50-6
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1837/2017
01.02.2017
01.02.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Innhold:
Kvittering for levert søknad - statlig støtte til tiltak i statlige friluftsområder 2017
Sakstittel:
Søknad om statlig støtte til tiltak i statlig sikret friluftslivsområde - Sætre park
DokType Sak/dok nr:
I
2016/291-8
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1838/2017
01.02.2017
01.02.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Miljødirektoratet
Innhold:
Gnr.25 bnr.1 fnr.126 Aasskogveien 32 - Godkjent søknad om fradeling med formål innløsning festetomt.
Sakstittel:
Gnr.25 bnr.1 fnr.126 Aasskogveien 32 - Søknad om fradeling med formål innløsning festetomt.
DokType Sak/dok nr:
U
2017/129-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1839/2017
02.02.2017
01.02.2017
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1842/2017
01.02.2017
01.02.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Halvor Aas
Innhold:
Innsyn vikarbyrå helse
Sakstittel:
Innsynsbegjæringer 2017
DokType Sak/dok nr:
U
2017/3-14
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Helsenor
Side: 36 av 62
Innhold:
Svar på Klage på manglende innsyn
Sakstittel:
Innsynsbegjæringer 2017
DokType Sak/dok nr:
U
2017/3-15
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1843/2017
01.02.2017
01.02.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Helsenor
Innhold:
Gnr.25 bnr.1 fnr.11 Sandtangen 20 - Godkjent søknad om deling med formål innløsning festetomt.
Sakstittel:
Gnr.25 bnr.1 fnr.11 Sandtangen 20 - Søknad om deling med formål innløsning festetomt.
DokType Sak/dok nr:
U
2017/127-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1845/2017
02.02.2017
01.02.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Halvor Aas
Innhold:
Gnr.25 bnr.1 fnr.123 Aasskogveien 23 - Mangelbrev - Søknad uten ansvarsrett for tilbygg fritidsbolig.
Tiltakshaver: Petter Tyrdal
Sakstittel:
Gnr.25 bnr.1 fnr.123 Aasskogveien 23 - Søknad uten ansvarsrett for tilbygg fritidsbolig. Tiltakshaver: Petter Tyrdal
DokType Sak/dok nr:
U
2017/215-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1846/2017
03.02.2017
01.02.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Petter Tyrdal
Innhold:
Musikkteater - Der fløy genser'n te'n Johansen
Sakstittel:
Den kulturelle spaserstokken 2017
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2016/2266-35 1848/2017
Journaldato:
Dok.dato:
01.02.2017
31.01.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Kjetil
Side: 37 av 62
Innhold:
Info om program for "Den kulturelle spaserstokken"
Sakstittel:
Den kulturelle spaserstokken 2017
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2016/2266-36 1849/2017
Journaldato:
Dok.dato:
01.02.2017
31.01.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
VIRVEL POST
Innhold:
VO rapportering - bekreftelse
Sakstittel:
Tofte musikkorps - voksenopplæringsorganisasjon
DokType Sak/dok nr:
I
2017/332-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1850/2017
01.02.2017
30.01.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Tofte musikkorps
Innhold:
Utvidet bivirkningsovervåking ved innføring av seksvalens vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet informasjonsbrev
Sakstittel:
Informasjonsbrev til kommunene om utvidet bivirkningsovervåking ved innføring av seksvalent vaksine (Hexyon) i
barnevaksinasjonsprogrammet
DokType Sak/dok nr:
I
2017/333-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1853/2017
02.02.2017
01.02.2017
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1854/2017
02.02.2017
02.02.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
FOLKEHELSEINSTITUTTET
Innhold:
Strøing i Fransåsveien.
Sakstittel:
VIVA IKS 2017
DokType Sak/dok nr:
I
2017/77-7
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Arnt Erik Aamodt
Side: 38 av 62
Innhold:
Tilskudd til forsterkning av fosterhjem — enslige mindreårige flyktninger m.fl
Sakstittel:
Tilskudd til forsterkning av fosterhjem - enslige mindreårige flyktninger 2017
DokType Sak/dok nr:
I
2017/335-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1855/2017
02.02.2017
18.01.2017
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1856/2017
02.02.2017
02.02.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Barne-, ungdoms-, og familieetaten
Innhold:
Oppsigelse Storsandveien 83
Sakstittel:
Boliger 2017
DokType Sak/dok nr:
U
2017/334-1
Tilg.kode Hjemmel:
TP
Offl § 13 jf fvl § 13 1 ledd
Avsender\mottaker:
Malika Arghoub
Innhold:
Endringer i nasjonale rutiner for svangerskapsundersøkelser av kvinner som er RhD-negative
Sakstittel:
Endringer i nasjonale rutiner for svangerskapsundersøkelser av kvinner som er RhD-negative
DokType Sak/dok nr:
I
2017/336-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1857/2017
02.02.2017
01.02.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
HELSEDIREKTORATET
Innhold:
Utvikling av Sætre Sentrum
Sakstittel:
Sætre sentrum - utvikling av infrastruktur
DokType Sak/dok nr:
I
2016/2802-9
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1859/2017
02.02.2017
01.02.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Conceptor Eiendom AS
Side: 39 av 62
Innhold:
Minoritetsspråklig elev
Sakstittel:
Mioritetsspråklig elev
DokType Sak/dok nr:
I
2017/339-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1860/2017
02.02.2017
02.02.2017
Tilg.kode Hjemmel:
TP
Offl § 13 jf fvl § 13 1 ledd
Avsender\mottaker:
Steinerskolen i Hurum
Innhold:
Bekreftelse av mottatt aksjeinnskudd i annet enn penger
Sakstittel:
Sætre sentrum - utvikling av infrastruktur
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2016/2802-10 1861/2017
Journaldato:
Dok.dato:
02.02.2017
23.01.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Statsautoriserte revisorer - Ernst & Young AS
Innhold:
Uttalelse om redegjørelse ved kapitalforhøyelse i Conceptor Bolig AS
Sakstittel:
Sætre sentrum - utvikling av infrastruktur
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2016/2802-11 1862/2017
Journaldato:
Dok.dato:
02.02.2017
20.12.2016
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Statsautoriserte revisorer - Ernst & Young AS
Innhold:
Søknad om IG for riving av bygg samt opparbeidelse av parkeringsplassen
Sakstittel:
Gnr.36 bnr.53 Østre Strandvei 38 - Søknad om riving av bygg for opparbeidelse av parkeringsplass. Tiltakshaver.
Kirkeng Eiendom AS
DokType Sak/dok nr:
I
2016/2788-8
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1863/2017
02.02.2017
01.02.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Solli Arkitekter AS
Side: 40 av 62
Innhold:
Gnr.57 bnr.5 Mellomdammen 3 - Mangelbrev / Søknad om dispensasjon for riving av bygninger og opparbeidelse
av parkering. Tiltakshaver: Hurum Eiendomsselskap KF
Sakstittel:
Gnr.57 bnr.5 Mellomdammen 3 - Søknad om dispensasjon for riving av bygninger og opparbeidelse av parkering.
Tiltakshaver: Hurum Eiendomsselskap KF
DokType Sak/dok nr:
U
2016/3202-6
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1864/2017
03.02.2017
01.02.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Rambøll Norge AS
Innhold:
Søknad om IG for uavhengig kontroll, erklæring ansvarsrett Omega Energi AS og redigert gjennomføringsplan
Sakstittel:
Gnr.57 bnr.38 Isveien 26 - Søknad om riving av eksisterende bolighus, garasje og utedo og oppføring av nytt
bolighus med garasje. Tiltakshaver: Ingvild Sand Vale og Stian Abrahamsen
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2015/1767-22 1865/2017
Journaldato:
Dok.dato:
02.02.2017
01.02.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
TEK Entreprenør AS
Innhold:
Søknad om fritak fra verv som medlem av Forliksrådet
Sakstittel:
Forliksrådsmedlemmer og skjønnsmedlemmer 2017
DokType Sak/dok nr:
I
2016/66-8
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1866/2017
02.02.2017
26.01.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Elin Kjær Pettersen
Innhold:
Etterlyser svar etter innsendt søknad om endring av ansvarsrett
Sakstittel:
Gnr.57 bnr.38 Isveien 26 - Søknad om riving av eksisterende bolighus, garasje og utedo og oppføring av nytt
bolighus med garasje. Tiltakshaver: Ingvild Sand Vale og Stian Abrahamsen
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2015/1767-23 1868/2017
Journaldato:
Dok.dato:
02.02.2017
01.02.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Tek entreprenør AS
Side: 41 av 62
Innhold:
Purring på revidering av disp.søknad
Sakstittel:
Gnr.45 bnr.1 - Søknad om dispensasjon for etablering av parkeringsplass ved Bjørnstadveien / Bjørnstadstubben.
Tiltakshaver: HEKF
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2016/1598-21 1869/2017
Journaldato:
Dok.dato:
03.02.2017
02.02.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Rambøll m.fl. m.fl.
Innhold:
Presisering av innhold i søknad
Sakstittel:
Gnr.23 bnr.38 f.40 Holmsåsen 49 - Søknad om tilbygg til eksisterende hytte. Tiltakshaver: Ingjerd Gregersen
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2015/1202-15 1870/2017
Journaldato:
Dok.dato:
02.02.2017
01.02.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Gro Elisabeth Gregersen
Innhold:
Reviderte tegninger og info om VA
Sakstittel:
Gnr.28 bnr.414 Isrenna 25 - Søknad om oppføring av fritidsbolig. Tiltakshaver: Bente Trintrud
DokType Sak/dok nr:
I
2017/17-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1871/2017
02.02.2017
01.02.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
sigvartsen DESIGN as
Innhold:
Gnr.54 bnr.34 Færgestadveien 12 - Søknad uten ansvarsrett for oppføring av basseng. Tiltakshaver: Roar Sjåvåg
Sakstittel:
Gnr.54 bnr.34 Færgestadveien 12 - Søknad uten ansvarsrett for oppføring av basseng. Tiltakshaver: Roar Sjåvåg
DokType Sak/dok nr:
I
2017/340-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1872/2017
02.02.2017
02.02.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Roar Sjåvåg
Side: 42 av 62
Innhold:
Signert Egenerklæring for brannvern ved Sætre samfunnshus 2017
Sakstittel:
Sætre pikekor - Kommunale lokaler og anlegg -leie
DokType Sak/dok nr:
I
2017/180-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1873/2017
02.02.2017
25.01.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Sætre pikekor
Innhold:
Ny gjennomføringsplan og erklæring om ansvarsrett etter bytte av ansvarlig utførende
Sakstittel:
Gnr.24 bnr.9 Schulerudhagen - Søknad om oppfylling av bekkedal, bygging av veier, vann- og avløpsnett og
lekeplass/uteområde samt nedleggelse av kabler og oppføring av gatelys. Tiltakshaver: PRO3484 AS
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2016/2795-14 1875/2017
Journaldato:
Dok.dato:
02.02.2017
01.02.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Siv.ing Gjermund Stuvøy AS
Innhold:
Rapporteringsskjema for tilskudd til foreldrestøttende tiltak 2016 er klart
Sakstittel:
Tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak 2016
DokType Sak/dok nr:
I
2016/2134-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1882/2017
02.02.2017
02.02.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
Innhold:
Sikkerhetsklareringer - endrede rutiner
Sakstittel:
Endrede rutiner i forbindelse med sikkerhetsklareringer
DokType Sak/dok nr:
I
2017/342-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1884/2017
02.02.2017
15.12.2016
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Fylkesmannen i Buskerud
Side: 43 av 62
Innhold:
Opplyser om mangler ved tegningene
Sakstittel:
Gnr.23 bnr.38 f.40 Holmsåsen 49 - Søknad om tilbygg til eksisterende hytte. Tiltakshaver: Ingjerd Gregersen
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2015/1202-16 1893/2017
Journaldato:
Dok.dato:
03.02.2017
02.02.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
'Gro Elisabeth Gregersen'
Innhold:
Informasjon om nødnett og dekning - Skriv fra DNK
Sakstittel:
Nødnett informasjon 2017
DokType Sak/dok nr:
I
2017/343-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1896/2017
02.02.2017
30.01.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Fylkesmannen i Buskerud
Innhold:
Gnr.21 bnr.37
Sakstittel:
Egenerklæring om konsesjonsfrihet 2017
DokType Sak/dok nr:
I
2017/2-10
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1897/2017
02.02.2017
31.01.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Arild Hugo Wold Strand
Innhold:
Foreløpig tilbakemelding på godkjent søknad
Sakstittel:
Gnr.24 bnr.9 Schulerudhagen - Søknad om oppfylling av bekkedal, bygging av veier, vann- og avløpsnett og
lekeplass/uteområde samt nedleggelse av kabler og oppføring av gatelys. Tiltakshaver: PRO3484 AS
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2016/2795-15 1899/2017
Journaldato:
Dok.dato:
02.02.2017
01.02.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Sgsplan - Gjermund Stuvøy
Side: 44 av 62
Innhold:
Purring
Sakstittel:
Gnr.27 bnr.7 Jahrenbakkene 7 - Søknad om arealoverføring med makeskifte med gnr.26 bnr.9. Rekvirenter:
Øystein Jahren og Lars T Øi
DokType Sak/dok nr:
I
2015/2906-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1900/2017
02.02.2017
02.02.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Ørnulf Jahren
Innhold:
Ny gjennomføringsplan og erklæring om ansvarsrett etter bytte av ansvarlig utførende
Sakstittel:
Gnr.24 bnr.9 Schulerudhagen - Søknad om oppfylling av bekkedal, bygging av veier, vann- og avløpsnett og
lekeplass/uteområde samt nedleggelse av kabler og oppføring av gatelys. Tiltakshaver: PRO3484 AS
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2016/2795-16 1901/2017
Journaldato:
Dok.dato:
03.02.2017
02.02.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Sgsplan - Gjermund Stuvøy m.fl.
Innhold:
SV: Ref. 15/1202 Søknad om dispensasjon - tilbygg hytte gbnr. 23/38/40
Sakstittel:
Gnr.23 bnr.38 f.40 Holmsåsen 49 - Søknad om tilbygg til eksisterende hytte. Tiltakshaver: Ingjerd Gregersen
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2015/1202-17 1902/2017
Journaldato:
Dok.dato:
02.02.2017
02.02.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Gro Elisabeth Gregersen
Innhold:
Svar vedrørende makeskifte / vei
Sakstittel:
Gnr.27 bnr.7 Jahrenbakkene 7 - Søknad om arealoverføring med makeskifte med gnr.26 bnr.9. Rekvirenter:
Øystein Jahren og Lars T Øi
DokType Sak/dok nr:
U
2015/2906-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1908/2017
03.02.2017
02.02.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Ørnulf Jahren
Side: 45 av 62
Innhold:
Høring: Gbnr 27/7 og 26/9,sSøknad om bygging av vei og makeskifte.
Sakstittel:
Gnr.27 bnr.7 Jahrenbakkene 7 - Søknad om arealoverføring med makeskifte med gnr.26 bnr.9. Rekvirenter:
Øystein Jahren og Lars T Øi
DokType Sak/dok nr:
U
2015/2906-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1909/2017
03.02.2017
02.02.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Landbruksavdelingen
Innhold:
We Låve Rock 2017
Sakstittel:
Søknad om økonomisk støtte til We Låve Rock 2016
DokType Sak/dok nr:
I
2016/128-5
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1911/2017
02.02.2017
03.01.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Morten L Clason
Innhold:
Fremdrift Orografen- referat etter møtet med plan og bygg- Til info.
Sakstittel:
Prosjekt "Gjenreis Orografen"
DokType Sak/dok nr:
I
2016/1309-7
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1912/2017
02.02.2017
03.01.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Hurum kommune
Innhold:
UKM
Sakstittel:
Ungdommens kulturmønstring - UKM - 2017 - Ung Kultur Møtes
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2016/1706-13 1913/2017
Journaldato:
Dok.dato:
02.02.2017
16.01.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Steinerskolen i Hurum - kontoret
Side: 46 av 62
Innhold:
UKM
Sakstittel:
Ungdommens kulturmønstring - UKM - 2017 - Ung Kultur Møtes
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2016/1706-14 1914/2017
Journaldato:
Dok.dato:
03.02.2017
02.02.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
'Steinerskolen i Hurum - kontoret' m.fl.
Innhold:
UKM 11. mars - konferansierveiledning
Sakstittel:
Ungdommens kulturmønstring - UKM - 2017 - Ung Kultur Møtes
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2016/1706-15 1916/2017
Journaldato:
Dok.dato:
02.02.2017
20.01.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Ingeborg Ane Lund
Innhold:
Tour of Norway 2017
Sakstittel:
Tour of Norway 2017 - søknad om tilskudd
DokType Sak/dok nr:
U
2016/3200-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1917/2017
03.02.2017
02.02.2017
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1918/2017
03.02.2017
02.02.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Tour of Norway / Interspons AS
Innhold:
SV: Klage på manglende innsyn
Sakstittel:
Innsynsbegjæringer 2017
DokType Sak/dok nr:
U
2017/3-16
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Vidar Tvedt
Side: 47 av 62
Innhold:
Melding om at fasadeendring er fullført
Sakstittel:
Gnr.24 bnr.29 Støaveien 28 - Fasadeendring
DokType Sak/dok nr:
I
2016/498-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1920/2017
03.02.2017
02.02.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Tone Sæthre Bergen
Innhold:
Anmodning om møte
Sakstittel:
Gnr.25 bnr.1 fnr.114 Aasskogveien 24 - Søknad om innbygging av eksisterende uteplass, oppføring av ny uteplass
samt oppføring av støttemur. Tiltakshaver: Jan Askildsen
DokType Sak/dok nr:
I
2016/1562-9
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1921/2017
03.02.2017
25.01.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Jan Askildsen
Innhold:
Midtre Gunnaråsen 12b - Spørsmål om lovlig avvik for byggehøyde.
Sakstittel:
Gnr.1 bnr.606 Midtre Gunnaråsen 12 B - Søknad om dispensasjon for oppføring av enebolig. Tiltakshaver: Kristine
og Terje Lauritzen
DokType Sak/dok nr:
U
2016/424-25
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1923/2017
06.02.2017
03.02.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Byggmester Espen Aas Larsen
Innhold:
Gnr.1 bnr.106, Midtre Gunnaråsen 12 B - Purring på manglende innsending av erklæring om ansvarsrett
Tiltakshaver: Kristine og Terje Lauritzen
Sakstittel:
Gnr.1 bnr.606 Midtre Gunnaråsen 12 B - Søknad om dispensasjon for oppføring av enebolig. Tiltakshaver: Kristine
og Terje Lauritzen
DokType Sak/dok nr:
U
2016/424-26
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1930/2017
06.02.2017
03.02.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Byggmester Espen Aas Larsen
Side: 48 av 62
Innhold:
Dokumentasjon vedrørende brannsikkerhet
Sakstittel:
Gnr.45 bnr.170 Tangen 8 - Ett trinns søknad for oppføring av rekkehus. Tiltakshaver: Trelastomsetning AS
DokType Sak/dok nr:
I
2012/762-61
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1935/2017
03.02.2017
02.02.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Funktion & form AS
Innhold:
Gnr.49 bnr.1 - Retur av dokumenter m/mangelbrev.
Sakstittel:
Egenerklæring om konsesjonsfrihet 2017
DokType Sak/dok nr:
U
2017/2-11
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1939/2017
03.02.2017
03.02.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Kjell Pettersson
Innhold:
Gnr.28 bnr.414 Isrenna 25 - Godkjent søknad om oppføring av fritidsbolig. Tiltakshaver: Bente Trintrud
Sakstittel:
Gnr.28 bnr.414 Isrenna 25 - Søknad om oppføring av fritidsbolig. Tiltakshaver: Bente Trintrud
DokType Sak/dok nr:
U
2017/17-6
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1942/2017
06.02.2017
03.02.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
SIGVARTSEN DESIGN AS
Innhold:
Rapportering, antall barn per 15 januar
Sakstittel:
Driftstilskudd sats til private barnehager 2017
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2016/2933-17 1943/2017
Journaldato:
Dok.dato:
03.02.2017
31.01.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Ellen Sæthre
Side: 49 av 62
Innhold:
Spørsmål om grensene er feil etter oppmåling
Sakstittel:
Gnr.26 bnr.9 fnr.68 Berglibakken 23 - Grenser
DokType Sak/dok nr:
I
2017/349-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1945/2017
03.02.2017
03.02.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Pål Grepperud
Innhold:
Høring – ansvar for utgifter til spesialpedagogisk hjelp
Sakstittel:
Høring - ansvar for utgifter til spesialpedagogisk hjelp 2017
DokType Sak/dok nr:
I
2017/350-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1946/2017
03.02.2017
03.02.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Utdanningsdirektoratet
Innhold:
Nytt Vedtak om redusert foreldrebetaling/Gratis kjernetid
Sakstittel:
Barnehage - Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid 2017
DokType Sak/dok nr:
U
2017/75-7
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1947/2017
03.02.2017
03.02.2017
Tilg.kode Hjemmel:
TP
Offl § 13 jf fvl § 13 1 ledd
Avsender\mottaker:
*****
Innhold:
Høring Fleksibilitet i fag- timefordelingen i videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune Dobbeltkompetanse
Sakstittel:
Høring - Fleksibilitet i fag- timefordelingen i videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune Dobbeltkompetanse 2017
DokType Sak/dok nr:
I
2017/351-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1948/2017
03.02.2017
01.02.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
BUSKERUD FYLKESKOMMUNE
Side: 50 av 62
Innhold:
sak 16-076434RFA-JDRA er matrikkelført
Sakstittel:
Gnr.25 bnr.1 og bnr.126 - Melding om sak for jordskifteretten 16-076434RFA-JDRA AAS II
DokType Sak/dok nr:
U
2016/1592-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1951/2017
06.02.2017
03.02.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Nedre Buskerud Jordskifterett
Innhold:
Justerte tegninger- hytte senket i terreng
Sakstittel:
Gnr.28 bnr.414 Isrenna 25 - Søknad om oppføring av fritidsbolig. Tiltakshaver: Bente Trintrud
DokType Sak/dok nr:
I
2017/17-5
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1953/2017
03.02.2017
03.02.2017
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1959/2017
03.02.2017
01.02.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Sigvartsen design As
Innhold:
Tilbud om tilskudd 2017
Sakstittel:
F4 - Næringsvennlig kommune
DokType Sak/dok nr:
I
2015/1224-4
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
INNOVASJON NORGE
Innhold:
Orientering om vedtak til forslag til endring av Reguleringsplan for rv 23 Oslofjordforbindelsen, byggetrinn 2.
Sakstittel:
Reguleringsplan Oslofjordforbindelsen - Oslofjordtunnellen byggetrinn 2 mellom Verpen og Vassum
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2012/2324-68 1961/2017
Journaldato:
Dok.dato:
03.02.2017
03.02.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
I h t adresseliste.
Side: 51 av 62
Innhold:
Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd
Sakstittel:
Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd 2015
- Omsorg 2020 og Kompetanseløft 2020.
DokType Sak/dok nr:
I
2016/487-5
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1964/2017
03.02.2017
03.02.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Fylkesmannen i Buskerud
Innhold:
Gnr.25 bnr.120 - Oversendelse matrikkelbrev.
Sakstittel:
Gnr.25 bnr.120 Aasskogveien 14 - Krav om sammenslåing av tinglyst matrikkelenhet med gnr.25 bnr.125.
DokType Sak/dok nr:
U
2016/2939-8
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1965/2017
06.02.2017
03.02.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Åge C Skinnes Kristiansen
Innhold:
Retur av tinglyst dokument med nr 81714/2017
Sakstittel:
Gnr.1 bnr.216 - Søknad om deling av eiendom samt arealoverføring til gnr.57 bnr.741 - III
DokType Sak/dok nr:
I
2016/3292-9
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1967/2017
03.02.2017
31.01.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Kartverket Tinglysing
Innhold:
Retur av tinglyst dokument med nr 81722/2017
Sakstittel:
Gnr.1 bnr.216 - Søknad om deling av eiendom samt arealoverføring til gnr.57 bnr.741 - IV
DokType Sak/dok nr:
I
2016/3293-9
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1969/2017
03.02.2017
31.01.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Kartverket Tinglysing
Side: 52 av 62
Innhold:
Retur av tinglyst dokument med nr 81747/2017
Sakstittel:
Gnr.1 bnr.216 - Søknad om deling av eiendom samt arealoverføring til gnr.57 bnr.741 - II
DokType Sak/dok nr:
I
2016/3291-9
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1970/2017
03.02.2017
31.01.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Kartverket Tinglysing
Innhold:
Gnr.1 bnr.168 Øvre Gunnaråsen 53 - Ferdigattest for rivning av bolig Tiltakshaver: Thore Ingolfsrud
Sakstittel:
Gnr.1 bnr.168 Øvre Gunnaråsen 53 - Sikring av eiendom - søknad om riving
DokType Sak/dok nr:
U
2015/415-10
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1971/2017
06.02.2017
03.02.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Thor Ingolfsrud
Innhold:
Gnr.25 bnr.93 Aasskogstien 34 - Søknad uten ansvarsrett for oppføring av hagestue. Tiltakshaver: Arnlioth G.
Heltberg
Sakstittel:
Gnr.25 bnr.93 Aasskogstien 34 - Søknad uten ansvarsrett for oppføring av hagestue. Tiltakshaver: Arnlioth G.
Heltberg
DokType Sak/dok nr:
I
2017/356-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1973/2017
03.02.2017
30.01.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Arnlioth G. Heltberg
Innhold:
Gnr.8 bnr.89
Sakstittel:
Egenerklæring om konsesjonsfrihet 2017
DokType Sak/dok nr:
I
2017/2-12
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1974/2017
03.02.2017
26.01.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Vibeke Simonsen Saastad
Side: 53 av 62
Innhold:
Rødtangen småbåthavn. Reguleringsendring av område Sh1 - Invitasjon til befaring i forkant av planutvalgsmøte
14.2.17
Sakstittel:
Rødtangen småbåthavn - Reguleringsendring av område Sh1
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2014/1814-44 1976/2017
Journaldato:
Dok.dato:
06.02.2017
03.02.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Siv. Ing Stener Sørensen AS m.fl.
Innhold:
Addenum til avtale mellom SUAS og SHU om utvikling av Sætre sentrum
Sakstittel:
Sætre Utviklingsselskap AS (SUAS)
DokType Sak/dok nr:
I
2016/2525-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1977/2017
03.02.2017
10.01.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Sætre Havn Utvikling AS
Innhold:
Svar på mangelbrev
Sakstittel:
Gnr.25 bnr.111 Aasskogstubben 1A- Søknad om oppføring av fritidsbolig samt etablering av adkomstvei og
parkeringsplass for 2 biler. Tiltakshaver: Anne Irene og Dag Kåre Lunden
DokType Sak/dok nr:
I
2017/8-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1979/2017
03.02.2017
12.01.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Bygg-Tjenester - Stine Omland
Innhold:
Gnr.25 bnr.1 fnr.126 - Oversendelse matrikkelbrev.
Sakstittel:
Gnr.25 bnr.1 og bnr.126 - Melding om sak for jordskifteretten 16-076434RFA-JDRA AAS II
DokType Sak/dok nr:
U
2016/1592-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1982/2017
06.02.2017
03.02.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Halvor Aas m.fl.
Side: 54 av 62
Innhold:
Gnr.53 bnr.6 og bnr.150 Sjølystveien 7 - Midlertidig brukstillatelse for hytte Tiltakshaver: Storsand Strand AS
Sakstittel:
Gnr.53 bnr.6 og bnr.150 Sjølystveien - Utbygging av Storsand Strand
DokType Sak/dok nr:
U
2013/597-82
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1983/2017
06.02.2017
03.02.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
FRISTED ARKITEKTER AS
Innhold:
Søknad om leie av Storsalen, Formannskapssalen og Isdammen 23.03.17
Sakstittel:
Sætre og Folkestad skolekorps - Leie av rådhuset
DokType Sak/dok nr:
I
2017/363-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1985/2017
03.02.2017
03.02.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Sætre og Folkestad skolekorps
Innhold:
Presisering av krav til søknad om dispensasjon
Sakstittel:
Gnr.25 bnr.111 Aasskogstubben 1A- Søknad om oppføring av fritidsbolig samt etablering av adkomstvei og
parkeringsplass for 2 biler. Tiltakshaver: Anne Irene og Dag Kåre Lunden
DokType Sak/dok nr:
U
2017/8-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1990/2017
06.02.2017
03.02.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Bygg-Tjenester - Stine Omland m.fl.
Innhold:
Gnr.57 bnr.741 - arealoverføringer nektet tinglyst
Sakstittel:
Gnr.57 bnr.741 - Søknad om deling av eiendom samt arealoverføring til gnr.1 bnr.216 - I
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2016/3256-10 1991/2017
Journaldato:
Dok.dato:
06.02.2017
03.02.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Hurum Eiendomsselskap KF
Side: 55 av 62
Innhold:
Gnr.57 bnr.741 - arealoverføringer nektet tinglyst
Sakstittel:
Gnr.57 bnr.741 - Søknad om deling av eiendom med arealoverføring til gnr. 57 bnr.68 - VII
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2016/3297-10 1992/2017
Journaldato:
Dok.dato:
06.02.2017
03.02.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Hurum Eiendomsselskap KF
Innhold:
Gnr.1 bnr.568 Cæsarbakken 4a og b - Vedrørende godkjent oppføring av 2-mannsbolig og garasjeanlegg
Sakstittel:
Gnr.1 bnr.568 8tidligere 1/93) Cæsarbakken 4a ogb- Søknad om bygging av bolig. Tiltakshaver: Ronny Stave
DokType Sak/dok nr:
U
2012/2844-5
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1993/2017
06.02.2017
03.02.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Nest Invest AS eiendomsutvikling
Innhold:
Mail fra BFK om mulig igangsatte arbeider
Sakstittel:
Gnr.24 bnr.115 Støaveien 2 - Søknad om dispensasjon for rehabilitering brygge, fasadeendring fiskebod samt
bruksendring av fiskebod til fritidsbebyggelse. Tiltakshaver: Terje Ottesen
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2016/1495-10 1997/2017
Journaldato:
Dok.dato:
06.02.2017
03.02.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Buskerud fylkeskommune
Innhold:
Mail om at kommunen vil undersøke evt. ulovlig igangsatte arbeider
Sakstittel:
Gnr.24 bnr.115 Støaveien 2 - Søknad om dispensasjon for rehabilitering brygge, fasadeendring fiskebod samt
bruksendring av fiskebod til fritidsbebyggelse. Tiltakshaver: Terje Ottesen
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2016/1495-11 1998/2017
Journaldato:
Dok.dato:
06.02.2017
06.02.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Buskerud fylkeskommune
Side: 56 av 62
Innhold:
Gnr.19 bnr.2 Holtvedtveien 1 Holtvedt Søndre - Oversendelse av sak til høring i forbindelse med søknad om
endring av tillatelse - oppføring av nytt fjøs. Tiltakshaver: Arnold Sundbye
Sakstittel:
Gnr.19 bnr.2 Holtvedtveien 1 Holtvedt Søndre - Søknad om oppføring av nytt fjøs. Tiltakshaver: Arnold Sundbye
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2015/2879-13 2001/2017
Journaldato:
Dok.dato:
06.02.2017
06.02.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Buskerud Fylkeskommune m.fl.
Innhold:
Ber om tilbakemelding på om arbeider er ulovlig igangsatt
Sakstittel:
Gnr.24 bnr.115 Støaveien 2 - Søknad om dispensasjon for rehabilitering brygge, fasadeendring fiskebod samt
bruksendring av fiskebod til fritidsbebyggelse. Tiltakshaver: Terje Ottesen
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2016/1495-12 2002/2017
Journaldato:
Dok.dato:
06.02.2017
06.02.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
AD Arkitekter m.fl.
Innhold:
Kopi av brev til BFK t.o.
Sakstittel:
Gnr.24 bnr.115 Støaveien 2 - Søknad om dispensasjon for rehabilitering brygge, fasadeendring fiskebod samt
bruksendring av fiskebod til fritidsbebyggelse. Tiltakshaver: Terje Ottesen
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
06.02.2017
06.02.2017
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
2004/2017
06.02.2017
03.02.2017
2016/1495-13 2003/2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Buskerud fylkekommune
Innhold:
Årsmelding og årsregnskap 2016
Sakstittel:
Årsregnskap og årsmelding 2016
DokType Sak/dok nr:
I
2017/366-1
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Kemneren i Drammensregionen
Side: 57 av 62
Innhold:
Informasjonsbrev 4 - Presisering av fakturaspesifikasjon tilknyttet vaksinasjonsprogrammet HPV-vaksine til unge
kvinner
Sakstittel:
HPV-vaksine til unge kvinner født 1991 og senere.
DokType Sak/dok nr:
I
2016/1214-5
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
2005/2017
06.02.2017
03.02.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Folkehelseinstituttet
Innhold:
Foredrag for elever - fagdag for lærere, om klima
Sakstittel:
Foredrag for elever - fagdag for lærere - om klima
DokType Sak/dok nr:
I
2017/367-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
2007/2017
06.02.2017
03.02.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
FN-sambandet
Innhold:
Tilskuddsordning - Kap.761 post 68 Omsorgsplan 2020 - Innføring av velferdsteknologiske løsninger
Sakstittel:
Omsorgsplan 2020 - Velferdsteknologi 2017-2020
DokType Sak/dok nr:
I
2017/368-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
2009/2017
06.02.2017
03.02.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Fylkesmannen i Buskerud
Innhold:
Søknad om læringsplass i Hurum kommune
Sakstittel:
Søknad om lærlingplass 2017
DokType Sak/dok nr:
I
2017/369-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
2011/2017
06.02.2017
05.02.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Toril Kristine Løkken Grønvoll
Side: 58 av 62
Innhold:
Signert egenerklæring for brannvern ved Hurum rådhus 2017
Sakstittel:
Sætre og Folkestad skolekorps - Leie av rådhuset
DokType Sak/dok nr:
I
2017/363-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
2013/2017
06.02.2017
03.02.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Sætre og Folkestad skolekorps
Innhold:
Signert egenerklæring for brannvern ved Hurum rådhus 2017
Sakstittel:
Sætre danseteater - Søknad om å leie Hurum rådhus - Storsalen
DokType Sak/dok nr:
I
2017/148-5
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
2014/2017
06.02.2017
03.02.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Sætre danseteater
Innhold:
Gnr.1 bnr.376 Åsheimveien 4 - Videresendt nabomerknad
Sakstittel:
Gnr.1 bnr.376 Åsheimveien 4 - Søknad om deling av grunneiendom
DokType Sak/dok nr:
U
2016/3243-5
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
2019/2017
06.02.2017
06.02.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Woll eiendom m.fl.
Innhold:
Samarbeidsavtale om utbygging av infrastruktur mellom Hurum kommune og Viva IKS
Sakstittel:
Sætre sentrum - utvikling av infrastruktur
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2016/2802-12 2026/2017
Journaldato:
Dok.dato:
06.02.2017
16.01.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
VIVA IKS
Side: 59 av 62
Innhold:
Retur av tinglyst dokument med nr 78530/2017
Sakstittel:
Gnr.57bnr.68 - Søknad om deling av eiendom samt arealoverføring til gnr.57 bnr.741 - VIII
DokType Sak/dok nr:
I
2016/3294-9
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
2050/2017
06.02.2017
31.01.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Kartverket Tinglysing
Innhold:
Rapportering på bruk av midler til Den kulturelle spaserstokken 2016
Sakstittel:
Den kulturelle spaserstokken 2016
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2015/1992-50 2052/2017
Journaldato:
Dok.dato:
06.02.2017
06.02.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Buskerud Fylkeskommune
Innhold:
Bufdir lyser ut tilskuddsmidler til foreldrestøttende tiltak i kommunene for 2017
Sakstittel:
Tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak 2017
DokType Sak/dok nr:
I
2017/373-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
2054/2017
06.02.2017
06.02.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET
Innhold:
Søknad om ny serveringsbevilling - Kulturhuset Hovtun AS
Sakstittel:
Kulturhuset Hovtun - søknad om Serverings- og/eller skjenkebevilling
DokType Sak/dok nr:
I
2017/374-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
2059/2017
06.02.2017
06.02.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Kulturhuset Hovtun as
Side: 60 av 62
Innhold:
Revidert søknad om dispensasjon
Sakstittel:
Gnr.36 bnr.820 Skoledalen 89 - Søknad om dispensasjon for oppføring av idrettshall / flerbrukshall ved
Bjerkelunden. Tiltakshaver: Hurum Eiendomsselskap KF
DokType Sak/dok nr:
I
2016/2947-9
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
2060/2017
06.02.2017
30.01.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
BackLønnheim idrett
Innhold:
Informasjon om kommende spørreundersøkelse om lokale folkeavstemninger
Sakstittel:
Spørreundersøkelse om lokale folkeavstemninger
DokType Sak/dok nr:
I
2017/375-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
2061/2017
06.02.2017
06.02.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Kommunal og modreniseringsdepartementet
Innhold:
Kartleggingsprøver våren 2017
Sakstittel:
Hurum kommune - Utdanningssektoren - Skoler- Informasjon 2017
DokType Sak/dok nr:
I
2017/31-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
2062/2017
06.02.2017
06.02.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Utdanningsdirektoratet
Innhold:
Gnr.38 bnr.34 Østre Strandvei 78 - Søknad om dispensasjon for tilbygg bolig samt bruksendring av garasje fra
tilleggsdel til hoveddel. Tiltakshaver: Daniel og Karola Nagel
Sakstittel:
Gnr.38 bnr.34 Østre Strandvei 78 - Søknad om dispensasjon for tilbygg bolig samt bruksendring av garasje fra
tilleggsdel til hoveddel. Tiltakshaver: Daniel og Karola Nagel
DokType Sak/dok nr:
I
2017/376-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
2064/2017
06.02.2017
03.02.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Peder Olimb
Side: 61 av 62
Innhold:
Spørsmål om saksebehandlingen
Sakstittel:
Gnr.37 bnr.53 Røedstøa 22 - Søknad om fradeling av tomt.
DokType Sak/dok nr:
I
2013/1849-9
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
2066/2017
06.02.2017
05.02.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Anders Bjerkhoel
Innhold:
Uttalelse til riving og oppføring av ny hytte
Sakstittel:
Gnr.28 bnr.157 Brevikveien 14 - Riving og bygging av ny hytte. Tiltakshaver: Ellen Prytz
DokType Sak/dok nr:
I
2016/212-17
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
2075/2017
06.02.2017
06.02.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Landbrukskontoret for Drammen, Lier, Røyken og Hurum
Innhold:
Svar på søknad om skjenkebevilling for en bestemt anledning- vinsmaking 17.02.17
Sakstittel:
Skjenkebevilling - enkelt anledning/ambulerende 2017
DokType Sak/dok nr:
U
2017/239-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
2079/2017
06.02.2017
06.02.2017
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
2082/2017
06.02.2017
02.02.2017
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Vestfjorden Druelag
Innhold:
Brev til landets ordførere om BPA
Sakstittel:
Henvendelser vedr BPA
DokType Sak/dok nr:
I
2016/1603-2
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET
Side: 62 av 62