Forsvarets høgskole/Sjefskurs Sjefskurs nr 5

Forsvarets høgskole/Sjefskurs
Sjefskurs nr 5
Kursdeltakere
Stortinget
Stortingsrepresentant
ELDEGARD, Gunvor
Stortinget
Stortingsrepresentant
KORSBERG, Øyvind
Stortinget
Stortingsrepresentant
CHAUDHRY, Akhtar
Stortinget
Stortingsrepresentant
TENDEN, Borghild
Finansdepartementet
Fornyings-, administrasjons- og
kirkedepartementet
Forsvarsdepartementet
Spesialrådgiver
GRUNDEKJØN, Rune
Ekspedisjonssjef
RØINE, Siri
Underdirektør
SMITH, Else Camilla
Helse- og omsorgsdepartementet
Ekspedisjonssjef
TEISBERG, Tale
Justisdepartementet
Seniorrådgiver
HAGEN, Pål Anders
Olje- og energidepartementet
Avdelingsdirektør
JÜTTE, Torsten Gerald
Samferdselsdepartementet
Seniorrådgiver
SANDVIK, Tone Figenschou
Utenriksdepartementet
Seniorrådgiver
ARTHUR, Fredrik
Politidirektoratet
Assisterende sjef
HAUKAAS, Ketil
Forsvarets forskningsinstitutt
Forsker
BUKKVOLL, Tor
Næringslivets hovedorganisasjon
Regiondirektør
KVAM, Christl
Landsorganisasjonen i Norge
Distriktssekretær
JOHANSEN, Bjørn
Statoil
Principal Engineer
HAVIG, Sven Ovin
Norske Kvinners Sanitetsforening
Generalsekretær
LARSEN, Anne-Karin Nygård
Hæren
Oberst
SILJEBRÅTEN, Bjørn Arild
Oberstløytnant
DØLØR, Jens
Oberstløytnant
HOFF, Jan Ivar
Oberstløytnant
DAHL, Lars Torgeir
Kommandør
HELØE, Gunnar
Kommandørkaptein
REITAN, Hein Vidar
Kommandørkaptein
OLSEN, Steve
Oberst
AAMODT, Lars Christian
Oberstløytnant
LARSEN, Gerhard
Oberstløytnant
MØLLER, Tove Henriksen
Sjøforsvaret
Luftforsvaret