plakat - Hornindal kommune

e
d
l
o
i
v
g
- he
t
e
ile livet
D
BETRE LIVSKVALITET I DEN SISTE FASEN
Vår visjon er at alle pasientar på Søre Sunnmøre med alvorleg sjukdom
skal mot livets slutt få hjelp slik at plagene blir lindra, og fysiske, sosiale
og åndelege behov blir stetta på ein god måte.
Sjustjerna helse og omsorg
Samarbeidsorgan for helse og omsorgstenester på Søre Sunnmøre
VOLDA SJUKEHUS