Prisliste

Prisliste
Alle renter er p.a.
Utlånsrenter
Låneramme under NOK 5 millioner
4,9 %
Låneramme over NOK 5 millioner
4,5 %
Mer enn 100 handler i måneden
4,5 %
Valuta
Utlånsrenter valuta
SEK
DKK
EUR
USD
CAD
4,9 %
4,9 %
4,9 %
4,9 %
4,9 %
Innskuddsrente alle valutaer
0%
Overtrekksrente
18 %
Shorthandel
Etableringsgebyr lån
NOK 500
Rente
Fra 4,5 %
Gebyr
Bruddmelding verdipapirkreditt
Bruddmelding intradagskreditt
Tvangssalg av verdipapirer
NOK 200
NOK 1.000
NOK 500*
Oppgjørsgebyr
Handel med ekstern megler
NOK 200
Etableringsgebyr
Årsgebyr
NOK 0
NOK 0
* i tillegg påløper kurtasje