Månedsbrev for februar 2017, Berget

Månedsbrev for februar 2017, Berget
Evaluering av januar
Hei alle sammen!
Årets første måned har flydd forbi og
februar er allerede her. I januar har vi hatt
fokus på prosjektet vårt « Lek for alle» hvor
vi har gjennomført faste lekegrupper opptil
fire dager i uken. Gruppene har til nå vært
inndelt etter alder, men vi ser muligheter for
noen justeringer etter hvert. Vi har gjort
observasjoner i lekegruppene der vi ser at
barna kan komme med egne innspill og er
likeverdige i leken. Barna har vist stor glede
og interesse for disse lekegruppene.
Vi ser og mener at leken og lekegrupper er
viktig fordi:
- Barnet har gjort erfaringer med ulike
leketyper.
- Barnet har vært en del av fellesskapet.
- Barnet har kjent på mestringsfølelsen.
- Barnet har opplevd vennskap.
- Barnet har lyttet til andre.
Alle disse opplevelser og erfaringer får barna
i lekegrupper gjennom og «bare» leke!
Vi har lagt til rette for variert lek i
lekegruppene med materialer som bruk av
tepper, store og små esker, klosser, vann lek
og materialer som vi har funnet ute i naturen
på turene i skogen. Bøker er og med i disse
gruppene til og med i sekken på tur!
Mål og innhold i februar:
FOKUS: Lek for alle
MÅL: Alle barn deltar likeverdig i et
interetnisk lekefellesskap
I februar vil vi fortsette med å rette fokuset
på leken. Vi fortsetter med små lekegrupper
med engasjerte og deltakende voksne.
Ved å ha dette fokuset på leken ønsker vi å
observere barna videre i leken og bruke disse
observasjoner til å videreføre den leken vi
ser barna er opptatt av og hvordan de leker
sammen.
Videre vil vi fortsette med bruken av de
materialer som vi har blitt kjent med i januar
samtidig som vi vil tilføre noen nye element.
Vi får tildelt silkestoffer som er innkjøpt fra
India. Disse silkestoffene definerer ikke
hvordan de skal lekes med dermed er
mulighetene uendelige og barnas fantasi vil
stimulere til uante muligheter. Stoffene vil
bli introdusert i gruppene når avdelingen får
disse utlevert.
Samtidig vil vi ha et felles leketema på hele
fløyen der fokuset blir rettet mot boka
Gruffalo og monster, her vil vi trekke inn
morsomme og spennende monster gjennom
bøker og sanger. Dette kobles opp mot selve
Monsterfesten som også vil få sin del av
oppmerksomheten i februar. Der er vi
allerede godt i gang med å male t-skjorter, og
til selve Monsterfesten skal vi ha laget et
stort felles troll på fløyen. Barna skal få
oppleve glede, fantasi og spenning med
fokuset på ulike monster. Dette blir kjekt og
kanskje litt skummelt☺
Månedens bok: « Lille Gruffalo »
Månedens sanger: «Trollgubben Lurevelegg », «
Mikkel Rev» og « Når en liten mus skal ut å gå»
Månedens regle: « Inne i det store berg »
Månedens nøkkelord: Slange, ugle, rev, mus, skog,
spor og monster
Vi vil dra med oss sanger, regler, nøkkelord og bok
fra januar inn i februar, vi registrerer at barn og
voksne ikke er klar for å avslutte alle de kjekke
reglene og sangene vi har sunget hver dag i
januar☺
Annen informasjon:
* FATIMA 3 ÅR DEN 01.02- HURRA☺
*Hygienetiltak: Fra 1.februar innfører vi skofri
barnehage, det betyr at ingen får gå inn med
sko i barnehagen uten å ta på skobeskyttelse.
* Husk og på at barn og voksne vasker hendene
om morgen før de kommer inn på avdelingen.
* Monsterfest 9.februar. HUSK Å TA MED TSKJORTE TIL Å MALE PÅ☺
* Husk å sjekke at barna har nok varme klær
både i yttergarderobe og innergarderobe.
* Ta kontakt hvis dere lurer på noe!
* Ønsker dere en fin februar ☺
Hilsen Jane, Marie Kristin, Lisbeth og Brit
(Berget mobil: 907 95 981)
[email protected]