Program - Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet

MAT OG HELSE-KONFERANSEN 2017
«LÆREMIDLER I FAGET»
27.04.2017, Auditorium 1
Høgskulen på Vestlandet, Bergen
PROGRAM (med forbehold om endringer)
Tid
09:30
10:00
10:10
10:40
11:10
11:20
12:15
12:35
12:55
13:05
13:20
13:40
14:10
15:10
15:30
15:50
16:05
Tema
Registrering og stand i foajeen
Kaffe, te, vann, frukt og grønt serveres i foajeen
Velkommen
v/ Asle Holte
Dekan, avdeling for lærerutdanning, Høgskulen på Vestlandet, Bergen
Nasjonale dokumenter med betydning for mat og helse-faget
IKKE BEKREFTET
Digitale læremidler
v/ Ola Berge
Forskningsleder, avdeling for analyse og teknologi, senter for IKT i utdanningen
Læremiddeloversikt for mat og helsefaget
v/ Mari Helene Kårstad
Seniorrådgiver ved Nasjonalt senter for mat helse og fysisk aktivitet
Lunsj i kantinen
Pai, brød og salat
Mat og helseboka 8–10, et nyskrevet, heldekkende læreverk fra Cappelen Damm
Cathrine Fulland, faglærer i ernæring, helse og miljøfag, Smestad skole, Oslo
Ranveig Hammeren, adjunkt, Bingsfoss ungdomsskole, Sørum
Digital Kokebok for alle
v/Ida Sophie Kaasa
Rådgiver, Avd. barne- og ungdomshelse Folkehelsedivisjonen, Helsedirektoratet
Kostholdsplanleggeren
v/ Ellen Kielland
Seniorrådgiver/prosjektleder, Mattilsynet
Pause og stand i foajeen
Mat og helse-pakken
v/ Lene Bakke og Therese Halvorsen Røst
Seniorrådgivere, Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet
Nysgjerrigpers utforskende arbeidsmetode
v/Cathrine Austbø Eide
Lærer, Mjølkeråen skole
Workshops 1-6 – se tema på neste side
Pause og stand i foajeen
Gresk yoghurt med korn og bær, kaffe, te og vann
Opprasjonalisering av læreplan i mat og helse
v/Ingfrid Veka
Stipendiat, Høgskulen på Vestlandet
Studiefaget mat og helse i ny 5-årig lærerutdanning
Inger Lise Fevang Jensen
Styreleder, Landslaget for mat og helse i skolen
Avsluttende ord, avreise kl 16:15
Workshop
Workshop 1: Kostholdsplanleggeren
Ledes av: Ellen Kielland, Mattilsynet
Kostholdsplanleggeren er et gratis kostberegningsprogram som beregner næringsinnhold i registrerte
matvarer og sammenlikner med norske anbefalinger. Kostholdsplanleggeren er beregnet til bruk i
Mat og helsefaget på ungdomstrinnet, og det er utviklet undervisningsoppgaver og veiledning til
programmet. Deltakerne på denne workshopen får en introduksjon til programmet og får gjøre
oppgaver beregnet for 8.-10. trinn.
Workshop 2: Nysgjerrigper på kjøkkenet
Ledes av: Cathrine Austbø Eide, Mjølkeråen skole
Hvordan kan vi bruke Nysgjerrigpermetoden for å få mer utbytte av de få timene vi har med mat og
helse? Og hvordan kan Nysgjerrigpermetoden bidra til å styrke mat og helse-fagets posisjon? Denne
workshopen handler om å finne gode mat og helse-relevante problemstillinger å utforske sammen
med elevene, invitere til flerfaglig samarbeid og skape variasjon i undervisning og arbeidsmåter.
Cathrine Austbø Eide underviser selv i mat og helse på mellomtrinnet, og deler villig av sin egen
erfaring med utforskende arbeidsmetode, blant annet fra prosjektet "Hvorfor kaster vi så mye mat",
som tok sølv i Nysgjerrigpers forskningskonkurranse 2016.
Workshop 3: Mat og helse-pakken
Ledes av: Therese H. Røst og Lene Bakke, Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet
Mat og helse-pakken er en undervisningspakke utviklet for deg som underviser i faget mat og helse
på 5.-7.trinn. Undervisningspakken er ment å være til inspirasjon og hjelp i organisering og
gjennomføring av både teoretiske og praktiske økter. Her vil du finne undervisnings og
læringsmateriell for et helt år. Opplegget vil være i tråd med gjeldende styringsdokumenter for
opplæring i grunnskolen, og være kvalitetssikret i henhold til å oppfylle krav til kompetansemål,
progresjon, dybdelæring og grunnleggende ferdigheter.
Mat og helse-pakken lanseres på Mat og helse-konferansen 2017, og skal være klar for bruk til
skoleåret 2017/2018. På denne workshopen kan dere være de første til å se og bli kjent med
oppbygging og innholdet i den.
Workshop 4: Smart på mat, gratis nettside til mat og helse
Ledes av: Stine Nordhagen, rådgiver kosthold i Nasjonalforeningen for folkehelsen
Savner du gode verktøy til mat og helsefaget som er både morsomme, lærerike og i samsvar med
kompetansemålene? Ønsker du deg materiell og enkle øvelser som du kan bruke som et supplement
i undervisningen?
Nasjonalforeningen for folkehelsen har i samarbeid med pedagoger utviklet www.smartpåmat.no, en
nettside med aktiviteter og oppgaver som kan gjøres på kjøkkenet, i klasserommet eller hjemme,
enkeltvis eller i grupper. Materiellet er rettet mot flere kompetansemål i læreplanen og tar for seg
spennende temaer innenfor kosthold, mat og helse. I denne workshopen vil vi vise hva Smart på mat
er og hvordan dere kan bruke det i undervisningen. Vi vil også vise enkelte av oppgavene i praksis. I
tillegg ønsker vi gjerne synspunkter på innholdet i forbindelse med videreutvikling av nye temaer og
oppgaver. Stine Nordhagen har i tett samarbeid med pedagoger og utprøving i elevgrupper utviklet
www.smartpåmat.no. Nettsiden har hatt allerede hatt over 23 000 besøkende.
Workshop 5: Bruk av videoleksjoner i mat og helse for ungdomstrinnet
Ledes av: Ranveig Hammeren og en person fra Cappelen Damm Grunnskole
Hvordan kan vi gjøre mat og helse mer spennende ved hjelp av videoleksjoner? Ranveig Hammeren
presenterer videoleksjoner i matlagingsteknikker og teoristoff. Videoleksjonene er tilknyttet det nye
læreverket Mat og helse-boka 8–10 og gir elevene mulighet til å se på videoer med teoristoff og
teknikker hjemme i forkant av undervisningen. I tilknytning til videoene er det kontrollspørsmål og
egenevaluering som gir læreren informasjon om hva elevene har fått med seg. Videoene sparer
verdifull tid på skolekjøkkenet. De kan også brukes som utgangspunkt for diskusjoner i plenum.
Workshop 6: Jette Benn; "Mine refleksjoner om framtidens madkundskab i lyset af
historiens vingesus"?
Ledes av: Jette Benn, forfatter og førsteamanuensis, Århus Universitet, Danmark
Jette Benn er utdannet som faglærer i heimkunnskap i 1969. Hun har cand.ped og doktorgrad i
ernæring og biokjemi. Hun har deltatt med nasjonalt læreplanarbeid i Danmark. Hun er forfatter av
verket «Fra kvindelig husgjerning over hjemkundskab til madkundskab. Historie, filosofi og
didaktikk». Dette verket er et stort forskningsbidrag til den danske matundervisningens historie. Den
danner et innsiktsfullt bidrag til å forstå både det danske faget "madkundskab" - og med stor
overføringsverdi til og det norske mat- og helse-faget. På denne workshop får dere høre Jette Bens
refleksjoner om framtidens madkundskab i lyset af historiens vingesus.