Totalt 190 dager - Charlottenlund VGS

SKOLERUTE FOR CHARLOTTENLUND VIDEREGÅENDE SKOLE 2017-18
Uke
33
Antall dager
2 dager
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
5 dager
5 dager
5 dager
5 dager
5 dager
5 dager
5 dager
0 dager
5 dager
5 dager
5 dager
5 dager
5 dager
3 dager
48
49
50
51
52
5 dager
5 dager
5 dager
5 dager
0 dager
Elevenes fridager m.m
Første skoledag: torsdag 17. august
Planleggingsdag for lærere: mandag 14.august, tirsdag
15.august, onsdag 16.august
Fri mandag 9.-fredag 13. oktober. Høstferie
Fri torsdag 23.november og fredag 24. november - studie- og
planleggingsdager
Siste skoledag før jul: Fredag 22. desember
85 dager
Uke
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Antall dager
2 dager
5 dager
5 dager
5 dager
5 dager
5 dager
5 dager
0 dager
5 dager
5 dager
4 dager
5 dager
0 dager
4 dager
5 dager
5 dager
5 dager
3 dager
4 dager
4 dager
4 dager
5 dager
5 dager
5 dager
5 dager
105 dager
Totalt 190 dager
Elevenes fridager m.m
Første skoledag: Torsdag 4. januar
Fri mandag 19. - fredag 23. februar. Vinterferie
Fri onsdag 14. mars - felles studie- og planleggingsdag
Fri mandag 26. mars-fredag 30. mars: Påskeferie
Fri mandag 2. april: 2. påskedag
Fri mandag 30.april og tirsdag 1. mai
Fri torsdag 10. mai (Kristi Himmelfartsdag)
Fri torsdag 17. mai
Fri mandag 21. mai (2. pinsedag)
Siste skoledag før sommerferien: Fredag 22. juni