Tilskudd til lag og foreninger 2017

Tilskudd til lag og foreninger 2017
Tilskudd til lag og foreninger 201
Sist oppdatert: 27.02.
Lokale idre ­ og friluftslivsforeninger og foreninger innen kultur­ og fritidsfeltet kan nå søke om kommunalt tilskudd for 2017. I tillegg kan beboersammenslutning
sø tilskuddsmidler til nærmiljøtiltak.
Søknadsfrist: 15. mars. Søknad fremmes elektronisk søknadsskjema.
Spørsmål angående tilskudd til idre­ og friluftslivsforeninger, samt til nærmiljøtiltak, rettes til avdeling idrett og friluftsliv v/ Hilde Elisabeth Singstad, epo
[email protected], telefon: 9300021
Spørsmål om tilskudd til kul­ og fritidsformål, rettes til Kulturavdelingen v/ Silje Strømberg, epost: [email protected], telefon: 982319
Larvik kommune
Page 1 / 1