Presentasjon av utkast til tidsplan for opplæring av vakter v

Tidsplan for opplæring av vakter
Arrangørseminar 11. februar 2017
Per Erik R. Mæhlum, Arrangementsansvarlig NCF
Tidsplan for opplæring av vakter
•
•
•
•
•
•
•
•
Februar-Mars: Avklare krav og definisjoner i læreplanen
Februar-April 2017: Finansiere kursutvikling i regi NCF
April-Mai: Finne ressurspersoner og opprette arbeidsgrupper
Mai: Velge leverandør av kursplattform, samt eksterne
samarbeidspartnere
Juni-Oktober: Utvikle kursinnhold, lage E-læringskurs, lære opp
kursholdere
November: Godkjenning av kurs fra veimyndighetene
Desember: Lage kurskalendere i NCFs regioner
01.01.2018: Alle kurs og kursplaner ferdigstilt
Forutsetninger for tidsplanen:
• Mest mulig opplæring i regi NCF
• Bruke ressurspersoner fra sykkelsporten
• Mest mulig E-læring
• Gode avtaler med kommersielle aktører der det kreves
• Et godt samarbeid med veimyndighetene underveis
• Finne gode finansieringsmodeller slik at kostnaden for klubbene blir lavest
mulig