månedsplan for januar 2017

AUGLEND BARNEHAGE
MÅNEDSPLAN FOR JANUAR 2017 – HVIT BASE
TEMA: LEK
MÅL: - Barna skal få hjelp og støtte til å videreutvikle sin lek.
Uke
Mandag
2.
1
Tirsdag
3.
4.
Planleggingsdag Planleggingsdag
Barnehagen
stengt
9.
Barnehagen
stengt
10.
Lekegrupper
2
Vi går tur
16.
17.
Lekegrupper
3
Vi går tur
23.
24.
Lekegrupper
4
Vi går tur
30.
Onsdag
Møtedag, vi
er sammen
med Turkis
og har
lekegrupper
sammen.
11.
Møtedag, vi
er sammen
med Turkis
og har
lekegrupper
sammen.
18.
Møtedag, vi
er sammen
med Turkis
og har
lekegrupper
sammen.
25.
Møtedag, vi
er sammen
med Turkis
og har
lekegrupper
sammen.
Torsdag
5.
6.
Forming
12.
Nyttårsball
13.
Forming
Skolegruppe
19.
Skolegruppe
26.
Skolegruppe
31.
Lekegrupper
5
Fredag
Vi går tur
Glede, trivsel, lekested. Det er Auglend barnehage, det!
20.
Fellessamling
Turkis base
27.
Forming