avdelinger

NNN avdelingsledere februar 2017
Avdnr.
2
3
5
7
8
9
10
12
18
22
23
24
26
27
34
35
40
43
56
66
72
78
79
80
81
88
101
Avdelingsleder
Nilsen Egil
Farhat Eva R Nistad
Berg Knut Roar
Hagen Erik
Bjørklund Geir Johan
Borlaug Rolf
Kåsene Tonje
Juliussen Trond
Torland Egil
Lyng Jon Erik
Sandvær Kari Ravik
Haugen Jan
Skundberg Jo Ivar
Futaker Nils Viggo
Kvaløsund Ann Kristin
Espelid Jørgen
Petersen Ole
Hansen Pål Inge
Sennesvik Viggo
Mathiesen Stein
Dahl Vidar
Nylund Kjell
Hansen Yngve
Turøy Ferdinand Anton
Tennøy Hans Bjarne
Slettbakk Stein H
Dalsegg Geir
Orgledd navn
Epost
NNN Avd. 2 Buskerud
[email protected]
NNN Avd. 3 Sørlandet
[email protected]
Fredrikstad - Moss Næringsm.arb.forening [email protected]
Oslo og Akershus NNN
[email protected]
NNN Avd 8 Troms
[email protected]
NNN Hordaland Avd 9
[email protected]
NNN Sør-Trøndelag Avd. 10
[email protected]
Sarpsborg NNN
[email protected]
NNN Avd. 18 Rogaland
[email protected]
Avd. 22 NNN Telemark
[email protected]
Lovund Næringsmiddelarb.forening
[email protected]
Kapp Fagforening, Østre Toten
[email protected]
NNN Hedmarken Avd. 26
[email protected]
NNN Nord-Trøndelag avd. 27
[email protected]
Tønsberg Næringsm.arb.forening
[email protected]
Vaksdal Møllearbeiderforening
[email protected]
Søndre Vestfold Næringsm.arb.for.
[email protected]
Honningsvåg Næringsm.arb.forening
[email protected]
Bodø Næringsm.Arb.Forening
[email protected]
Sunnmøre NNN
[email protected]
Rakkestad Næringsm.arb.forening
[email protected]
Lågen Næringsm.Arb.Forening
[email protected]
NNN avd Vesterålen
[email protected]
Avd. 80 Haugalandet
[email protected]
Nordmøre og Romsdal
[email protected]
NNN Avd. 088 Harstad Nærinsm.arb.forening
[email protected]
NNN Nord Østerdal
[email protected]
103
113
116
119
125
130
142
145
147
157
158
159
174
175
258
327
357
623
638
643
658
660
665
Gjestvang Line Kristin Østbye
Fossum Eivind
Sandvik Christos
Svendsen Tove
Myrvold Anne-Grete
Rødsdalen Robert
Magnessen Kari-Ann
Hjorth Dan
Jeremiassen Torill
Mortensen Rolf
Graven Alf Einar
Johansen Mikael
Skogvang Odd-Are
Jacobsen Henny
Olavsen Inge
Ekremsæter Ingunn
Hansen Ulf Arne
Reppen Tor Arne
Lintho Eva
Horten Hermod
Ulen Solfrid Aateigen
Norvang Synnøve
Hundvebakke Bjarte
Gjøvik
Inderøy Nærinsm.arb.forening
Sunde Næringsm.arb.forening
Sogn og Fjordane Ytre
NNN Avd. 125 Ytre-Namdal
NNN Midt Hedmark
NNN Avd 142 Nordkyn
Tana NNN
Hammerfest Nærinsm.arb.forening
Berlevåg Nærinsm.arb.forening
Sømna Nærinsm.arb.forening
Båtsfjord Nærinsm.arb.forening
Lofoten
Havøysund Nærinsm.arb.forening
Balsfjord Nærinsm.arb.forening
NNN avd. Sogn og Fjordane Indre
Breivikbotn Nærinsm.arb.forening
Mosjøen Næringsm.arb.forening
NNN avd. 638 Indre Østfold
Lillehammer Kjøttindustriarb.Forening
Otta Kjøttindustriarb.Forening
Karasjok Næringsm.arb.forening
Førde Kjøttindustriarb.forening
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]