norway - Avinor

TEL:....(+47) 815 30 550
NORWAY
E-mail:[email protected]
AERONAUTICAL INFORMATION
MANAGEMENT
P.O. BOX 150
NO-2061 GARDERMOEN
AIP AIRAC SUP
04/17
EFF 01 APR 2017
Publication date: 16 FEB 2017
04
ENNK - NARVIK LUFTHAVN, FRAMNES
STENGER
ENNK - NARVIK AIRPORT, FRAMNES
CLOSING DOWN
Fra 01 APR 2017 er Narvik lufthavn, Framnes
permanent stengt.
From 01 APR 2017 is Narvik airport, Framnes
permanently closed.
AFIS-tjenesten er stengt, navigasjonshjelpemidler
avslått og det definerte luftrommet Framnes TIZ
er fjernet.
The AFIS service is closed, NAV AID are shut down
and the defined airspace Framnes TIZ
is removed.
Luftrommet Framnes TIZ er ikke lenger RMZ, og er
å betrakte som ordinært luftrom klasse G innen
Norway FIR.
The airspace Framnes TIZ is no longer a RMZ, and
is considered as class G airspace within Norway FIR.
Følgende instrumentinnflygingsprosedyrer er
trukket tilbake:
- LOC RWY 19,
REF AD 2 ENNK 5 - 1 EFF 29 MAY 2014
- NDB-B,
REF AD 2 ENNK 5 - 2 EFF 29 MAY 2014
The following instrument procedures are
completely withdrawn:
- LOC RWY 19,
REF AD 2 ENNK 5 - 1 EFF 29 MAY 2014
- NDB-B,
REF AD 2 ENNK 5 - 2 EFF 29 MAY 2014
Følgende NAV-hjelpemidler er slått av:
- Narvik LOC ‘NV’
- Narvik DME ‘NV’
Following NAV AIDs are withdrawn:
- Narvik LOC ‘NV’
- Narvik DME ‘NV’
REF GEN 2.5 - 4/5 EFF 15 SEP 2016,
AD 2 ENNK AD 2.19 EFF 02 FEB 2017 og
ENR 6.3 - 17 EFF 30 MAR 2017
REF GEN 2.5 - 4/5 EFF 15 SEP 2016,
AD 2 ENNK AD 2.19 EFF 02 FEB 2017 and
ENR 6.3 - 17 EFF 30 MAR 2017
I tillegg fjernes all informasjon relatert til
ENNK - Narvik, Framnes fra:
- GEN 2.4 - 3 EFF 30 MAR 2017
- GEN 3.3 - 9 EFF 02 FEB 2017
- GEN 3.5 - 8 EFF 28 MAY 2015
- ENR 4.4 - 31 EFF 30 MAR 2017
- ENR 6.2 - 7 EFF 02 FEB 2017
- ENR 6.2 - 11 EFF 08 DEC 2016
- ENR 6.2 - 19 EFF 15 SEP 2016
- ENR 6.2 - 25 EFF 10 NOV 2016
- ENR 6.3 - 17 EFF 30 MAR 2017
- ENR 6.5 - 3 EFF 30 MAR 2017
- ENR 6.7 - 12 EFF 27 SEP 2007
- ENR 6.7 - 4 EFF 27 SEP 2007
In addition, all information regarding
ENNK - Narvik, Framnes shall be removed from:
- GEN 2.4 - 3 EFF 30 MAR 2017
- GEN 3.3 - 9 EFF 02 FEB 2017
- GEN 3.5 - 8 EFF 28 MAY 2015
- ENR 4.4 - 31 EFF 30 MAR 2017
- ENR 6.2 - 7 EFF 02 FEB 2017
- ENR 6.2 - 11 EFF 08 DEC 2016
- ENR 6.2 - 19 EFF 15 SEP 2016
- ENR 6.2 - 25 EFF 10 NOV 2016
- ENR 6.3 - 17 EFF 30 MAR 2017
- ENR 6.5 - 3 EFF 30 MAR 2017
- ENR 6.7 - 12 EFF 27 SEP 2007
- ENR 6.7 - 4 EFF 27 SEP 2007
-
AD 1.3 - 1 EFF 03 MAR 2016
AD 1.5 - 1 EFF 02 FEB 2017
AD 2 ENNK
- Slutt -
-
AD 1.3 - 1 EFF 03 MAR 2016
AD 1.5 - 1 EFF 02 FEB 2017
AD 2 ENNK
- End -