Erasmus+ Aktiv ungdom v/Lillian Solheim

Hva er Aktiv Ungdom?
•
Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett.
•
€14.7 milliarder satt av til hele programmet (2014-2020).
•
Aktiv Ungdom er en del av Erasmus+, og støtter prosjekter med
ungdom (13-30) og de som jobber med ungdom.
•
I 2017 har Aktiv Ungdom i Norge 3,3 millioner euro til fordeling til
prosjekter på ungdomsfeltet.
Østfold kulturuvikling:
Soundbridge
•
•
•
•
Gruppeutveksling mellom
Østfold og Kroatia
10 unge artister fra Norge
og 10 fra Kroatia deltok
3 konserter i Kroatia
Dokumentarfilm om
prosjektet
Stella Polaris - EVS
•
•
•
Regelmessig vertsorganisasjon
for volontører fra hele Europa
Deltatt siden 2002.
Volontørene får
skuespillertrening, tar del i
produksjoner, er kurspedagoger
og en del av ensemblet.
Ungdomsrådet i Hå - Gruppeutveksling
•
•
•
•
Cultural understanding across
borders
NO – CZ – PL
Workshop, leker og
kulturkvelder
Økt bevissthet om kultur
Barne- og ungdomsteatret ved Rogaland
Teater
•
•
•
•
Gruppeutveksling i Valencia for unge som
ønsker å undervise andre i teater.
Innføring i ulike undervisningsmetoder, ved
bruk at elevenes egne utgangspunkt og
erfaringer
Bidrar med impulser, erfaringsutveksling og
faglig kunnskap.
Gir ungdom nye vennskap og
fremtidsplaner
Kommunesektorens deltakelse i EU-programmer
•
•
•
•
•
Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR)
undersøkt i hvilken grad norske kommuner og
fylkeskommuner deltar i EUs programmer – og
hvilken nytte de har av sin deltakelse.
Aktiv Ungdom er av stor nytteverdi for
kommunene, særlig små kommuner fremhever
at programmet kan bidra til å utvide tilbudet og
handlingsrommet.
Siden prosjektene er ressurskrevende er det
viktig med forankring i ledelse og planverk.
Store kommuner deltar mest.
Gode resultater fører til gjentatt deltagelse.
Søknadsfrister 2017
For alle aktivitetstyper på ungdomsfeltet gjelder disse fristene:
2. februar
26. April
4. oktober
Søknadene må sendes inn elektronisk innen klokken 12 på
dagen
Hovedregel er prosjektstart tidligst 3 måneder etter
søknadsfrist
For mer informasjon:
Lillian Solheim
[email protected]
Tel: 466 18 504