Hestehov og Gulveis: 3

Tilbakeblikk for januar 2017
Gulveis og Hestehov
Januar måned er nå forbi, og vi ser igjen tilbake på en innholdsrik og spennende måned med en flott gjeng. Første uken i januar var gjensynsgleden stor på
fløyen! Vi hadde alle hatt en lang juleferie, og hadde mye og fortelle hverandre. Vi opplever mer ro og godt samarbeid og lek i det nye året, og det skal vi
fortsette å jobbe med.
Vi er godt i gang med arbeidet med boken vi valgt for perioden «Pulverheksa på Frossenfjell». Når vi jobber med boken deler vi oss inn i smågrupper, noe vi
ser på som verdifullt da barna har lettere for å holde fokus over tid. Vi har lest boken, sunget sanger om noen av figurene fra boken, og hatt
formingsaktiviteter knyttet til boken. Alle barna jobber med å lage hver sin figur fra eventyret. Her tar vi utgangspunkt i en tom dorull med et isoporhode.
Barna får bruke materialer som maling, stoff, knapper og garn. Firfirslene lager Grønnskollingen, Dinoene har valgt seg Pulverheksa, Politimannen og Tyven
og Froskene valgte stort sett også morsomme «Grønnskollingen.» Froskene har også vært på tur og funnet hver sin «Frossenpinne», som de har gitt liv til
med øyene og munn. Han har også fått et skjerf fordi han fryser veldig mye.
Barna koser seg på tur ut av barnehagen, og vi ser at felles-opplevelser er med på å styrke både vennskap barna imellom og gruppetilhørigheten. Da vi har
hatt en måned uten snø, men med både regn og kald vind, har noen av oss vært på flere turer til biblioteket. Vi snakker mye om hvilke regler som gjelder på
et bibliotek og barna har mange fornuftige svar som handler om å være stille, ikke løpe og å sette bøker tilbake på riktig plass. I fraværet av akemulighet,
har vi i alle fall fått benyttet oss en del av skøytebanen i skolegården både i utetiden og i gruppetid.
Fredag 27. januar hadde vi markering av kinesisk nytt år. Vi så på bilder og film fra kina, noen laget kinesiske lanterner og mammaen til Alva hadde laget
kinesisk mat som vi fikk smake på. Til slutt delte Alva ut røde konvolutter hvor det på utsiden var skrevet «Lykke» på kinesisk. Inni konvolutten var det en
sjokoladegullpenge Morsomt å lære om høytider og tradisjoner fra andre land!
Fløy 3 – Gulveis og Hestehov
UKE
6
MANDAG
FEBRUAR 2017
TIRSDAG
6.
Emil 6 år! Hurra!
7.
Emmily 4 år! Hurra!
Firfislene: Felles tur til Sætern
gård. Vi drar fra barnehagen
09.30 (Se egen info)
Froskene: Vi lager
Frossenpinnen
Dinoene: «Mini Ta sjansen»
hvis akeføre kl. 09.30 i
barnehagen
Dinoene, Firfislene og
Froskene: Karnevalsforberedelser
13.
Dinoene og firfislene:
Karnevalsforberedelser
14.
Firfislene og Dinoene:
Karnevalsforberedelser
ONSDAG
8.
Firfislegruppe: Vi lager
rytmeinstrumenter
Froskene: Vi lager
rytmeinstrumenter
Dinoene: Lekegrupper
15.
Firfislegruppe:
Karnevalsforberedelser
9.
Fløydag
Barna velger aktivitet ut ifra
interesse
Dinogruppe: Vi lager
rytmeinstrumenter
Hestehov baker brød til
smøremåltidet i morgen
16.
Vi forbereder oss til
karnevalet 
FREDAG
10.
Fløydag
Barna velger aktivitet ut ifra
interesse
Firfislegym 08.30-09.30
Smøremåltid
En liten gruppe barn fra
Hestehov forbereder måltidet
Fellessamling for hele fløyen
kl.10.30
17.
KARNEVAL
Endelig er den store dagen her!
Vi kler oss ut i selvlagde
kostymer, har fellessamling og
spiser karnevals-pølser!
7
Froskene: Akedag i
barnehagen! Vi lager bål i
grillhytten, ta gjerne med noe
å grille!
TORSDAG
Dinoene: Er publikum i
skolens «Ta sjansen»
Ta gjerne med flagg med
navn!
Dinoene & Froskene: Lek/
aktivitet i mindre grupper
8
Skolens
20.
Hestehov: Uteaktiviteter/
turdag. Ta med mat, drikke og
sitteunderlag i sekken
21.
Gulveis: Uteaktiviteter/
turdag. Ta med mat, drikke og
sitteunderlag i sekken
22.
Kino på fløyen 
Vi ser på film og koser oss
med popcorn!
Vinterferie
9
Gulveis:
Lesestund og aktivitet knyttet
til månedens bok
Hestehov:
Lesestund og aktivitet knyttet
til månedens bok
27.
Hestehov: Uteaktiviteter/
turdag. Ta med mat, drikke og
sitteunderlag i sekken
28.
Gulveis: Uteaktiviteter/
turdag. Ta med mat, drikke og
sitteunderlag i sekken
Gulveis:
Lesestund og aktivitet knyttet
til månedens bok
Hestehov:
Lesestund og aktivitet knyttet
til månedens bok
23.
Abdullah 5 år! Hurra!
Fløydag
Barna velger aktivitet ut ifra
interesse
24.
Fløydag
Barna velger aktivitet ut ifra
interesse
Froskegym 08.30-09.30
Dinogruppe:
Skoleforberedende aktviteter
Smøremåltid
En liten gruppe barn fra
Hestehov forbereder måltidet
Gulveis baker brød til
smøremåltidet i morgen
1.
Liv 4 år! Hurra!
Firfislegruppe: Sang- og
musikksamling
Dinoene & Froskene: Lek/
aktivitet i mindre grupper
Fellessamling for hele fløyen
kl.10.30
2.
Fløydag
Barna velger aktivitet ut ifra
interesse
3.
Fløydag
Barna velger aktivitet ut ifra
interesse
Dinoene: Teatertur til
biblioteket i Sandvika. Kl.
10.30 skal vi se «Skinnvotten»
Dinogym 08.30-09.30
Hestehov baker brød til
smøremåltidet i morgen
Smøremåltid
En liten gruppe barn fra Gulveis
forbereder måltidet
Fellessamling for hele fløyen
kl.10.30
Februar informasjon
Denne måneden vil vi i tillegg til de faste aktivitetene på fløyen ha fokus på karnevals-forberedelser. Februar er nemlig karnevalsmåneden i barnehagen. I år
skal vi forberede oss til en skikkelig morsom karnevalsfest som blir fredag 17. februar. Tradisjonen i barnehagen er at barna lager egne kostymer. I år har
disse utgangspunkt i «Pulverheksa til frossenfjell». Det betyr at ingen av barna skal komme ferdig utkledd hjemmefra på karnevalet. Barna skal få velge
seg en av figurene fra boken som de har lyst til å være, og de skal få lage ører, hale, bruke litt sminke osv. som passer til den figuren de har valgt. Barnas
innspill og deltagelse er med på å gjøre dette til en felles opplevelse, og vil skape glede og forventning i barnegruppen. Musikk er et viktig karnevalselement,
så barna skal også få lage hvert sitt rytmeinstrument som de kan bruke på den store festen.
-
Vi ønsker velkommen til Ivana Gazica som skal være på fløy 3 i arbeidspraksis i 3 uker.
-
Fint hvis alle barna kan ha med seg en (eller flere) tom dorull til instrumentlaging! 
-
Dinoene skal være tilskuere i skolens «Ta sjansen», dato er tirsdag 14. februar. Ta gjerne med navnet flagg! 
-
Skolens vinterferie er i uke 8. Dersom noen av barna skal ha fri er det fint om dere gir beskjed!
-
Også i februar vil vi bruke turdagen til vinteraktiviteter som aking, ski og skøyter i nærheten av barnehagen. De som har ski eller skøyter kan ta med
det.
-
Vi er inne i en periode med mye sykdom. Det er viktig med god håndhygiene både i barnehagen og hjemme. Husk å følge de retningslinjer som
gjelder i forhold til det å holde barnet hjemme i 24 timer etter feber, og 48 timer etter oppkast/diare for å unngå smitte.
Vi gleder oss til å ta fatt på februar måned, spør gjerne dersom det er noe dere lurer på noe!
Hilsen Liv, Siri, Karianne, Robica, Nils, Vilma, Camilla og Malin
Direkte telefon nr. fløy 3: 67 50 74 39