Månen uke 4 - Lambertseter skole

Månen uke 4
Morgenåpning
Skolen slutter
Opprop
Mat
Meny
Mandag
7.30-8.30
Tirsdag
7.30-8.30
Onsdag
7.30-8.30
Torsdag
7.30-8.30
Fredag
7.30-8.30
13.30
Leksehjelp til
14.30
Tumlerommet
Tumlerommet
13.30
13.30
13.30
13.30
Klasserommene
Kantina
Klasserommene
Klasserommene
Klasserommene
Kantina
Klasserommene
Klasserommene
Matpakke +
frukt
Brød
+
Allergialternativ
Matpakke +
frukt
Tomatsuppe
+
Allergialternativ
Matpakke + frukt
Vil ikke barna ha
suppe må de ha
med matpakke
Ha-med-dag
Håndballskolen
Matemagikerne
Boksnuserne
Hobbyhuset
Sjakk
16.45
16.45
16.45
Vil ikke barna
ha brød må de
ha med
matpakke
Svømming
Fotball
Hobbyhuset
Aktiviteter
Stenger alle
må være ute!
16.45
16.45
-
Husk å gi beskjed om barnet ditt skal bli med noen hjem eller gå alene
-
Viktig at dere krysser ut barnet før dere går
-
Bursdagsfeiring!
Vi spiser i kantina tirsdag og torsdag, de andre dagene er det viktig at barna har med seg to
matpakker
-
I tillegg er det viktig at foresatte passer på at barna har regntøy, drikkeflasker og
innesko på plassen
Aktivitetsstart har gått veldig bra og vi ser mange fornøyde barn og aktivitetsledere! Husk å
passe på at barna har med seg alt nødvendig utstyr til aktivitetene. Det er bare foresatte som
har lov til å melde barnet av en aktivitet, ta kontakt med basen for skjema.
Vi ser at mange barn mangler diverse tøy og sko, samtidig har vi mer og mer glemmetøy. Vi
oppfordrer foreldre til å se igjennom barnas plasser om dere mangler noe og navne alle klær.
Vi skal arbeide med å holde orden på plassen fremover for å få en trivelig garderobe!
Ukens PALS-mål:
Holde orden på plassen
Tlf: Sola; 90270186
Spørsmål sendes til Kristoffer; [email protected]
Eller til aktivitetsskolen; [email protected]