Melhus

Påskeruter april 2017
Tidligste passeringstider. I perioder med mye trafikk vil bussen kunne passere noen minutter senere.
504 Melhus – Hølonda
10 . , 11. og 12 . a pril
Melhus skysstasjon
12 :5 5
14 :4 5 A15 :4 5
Gimse skole
S kjæ rtorsda g
La ngfre da g
P å ske a fte n
1. P å ske da g
2 . P å ske da g
Ingen
avganger
Ingen
avganger
Ingen
avganger
Ingen
avganger
Ingen
avganger
17 :10
14:45
Gimsan
12:57
14:47
15:47
17:12
Korsvegen
13:27
15:12
16:12
17:37
17:43
Lufallsveien
Vonheim
15:18
16:18
Kvile
15:30
16:30
Stensetkrysset
07:40
13:30
Kvile
07:48
13:38
Rød Sørbygda
07:51
Jønlandsmoen
08:00
Kvile
08:05
Hølonda S-lag
08:07
13:39
0 8 :12
13 :4 0
Korsvegen
Gåsbakken skole
A Korrespondanse 340
504 Hølonda – Melhus
10., 11. og 12. april
Gåsbakken skole
15:35
Hølonda S-lag
15:36
Skjærtorsdag
Langfredag
Påskeaften
1. Påskedag
2. Påskedag
Ingen
avganger
Ingen
avganger
Ingen
avganger
Ingen
avganger
Ingen
avganger
Myran
Rød Sørbygda
Espåsen
Jønlandsmoen
Rød Sørbygda
Kvile
15:54
Stensetkrysset
16:02
Gåsbakken skole
06:20
08:12
Vonheim
06:25
08:20
Korsvegen
06:35
08:30
14:15
16:06
Gimsan
07:02
08:56
14:40
16:31
07:05
09:00
14:45
16:35
Gimse skole
Melhus skysstasjon
Holdeplassene i denne tabellen er et utvalg av holdeplassene
på ruten. I reiseplanleggeren på atb.no eller app AtB Reise får
du oversikt over rutetider ved alle holdeplasser, sanntid og
informasjon om eventuelle avvik på strekningen.
For mer informasjon – se atb.no / ring 177 / AtB Reise-app
Merk: skoleruter er innstilt ved skolefri