Byutvikling i Sandvika: kommunaldirektør Arthur

Byutvikling i Sandvika
Sandvika – byen uten bygrense
administrative avgrensinger - blå: postområde; gul: valgkrets;
rødt: vel-grense
Fra ca 6700 bosatte til over
20.000 (2035-40)
I dag 12000 arbeidsplasser – 40%
bor i Bærum
Omsetning varehandel ca 3,3 mrd
Franzefoss
Planoppgaver
Hamangområdet
- transformasjon
Elias Smiths vei -
E16 og E18 - nytt
hovedveisystem
Byporten i vest-
Sentrumsutvikling
- vitalisering
Elv + fjord - utvikle
rekreasjonspotensial
Franzefoss
Hamangområdet og Hamang papirfabrikk 1941
E16 til Bergen
Dyrvik
arkitekter m.fl
Byporten i vest
Elias Smiths vei
E18 og Sandvika
Elvebredden
Kadettangen
Sandvika sentrum øst – områderegulering
Lars Gemzø (Gehl ark) : Råd til sandvika
•
•
•
•
Udnyt herlighedsværdierne og kontrasterne
Optimer mødestederne
Skab sammenhæng og overlapning
Høj kvalitet for mennesker - takk