Arbeidslivskunnskap med praksis og bransjenorsk

Arbeidslivskunnskap med praksis og
bransjenorsk
Kurset er et tilbud for arbeidssøkere med ikke vestlig innvandrerbakgrunn og EØS-borgere med
liten eller ingen tilknytning til arbeidsmarkedet i Norge.
Kurset er arbeidsforberedende hvor du skal få ferdigheter og norskkunnskaper som er
arbeidslivsrelevante og relevante for ditt karrierevalg.
Kurset starter med fire ukers teori samtidig som det jobbes med å finne aktuelt praksisplass sammen
med/bistand fra kursleverandør.
Etter fire uker skal det være tre dager praksis hos en arbeidsgiver og to dager individuell veiledning og
generell bransjenorsk på kursstedet. Det er også viktig å bruke noe av tiden på kursstedet til å ta opp
temaer som kan dukke opp underveis i praksistiden.
Målgruppe: Arbeidssøkere
med ikke vestlig
innvandrerbakgrunn og EØSborgere med liten eller ingen
tilknytning til arbeidsmarkedet
i Norge.
Hva kreves det av deg: Du
må være motivert for å følge
et løp på dagtid som er en
kombinasjon av undervisning,
individuell kartlegging og
arbeidspraksis.
Kompetanse: Kurset skal gi
deg økt innsikt i egne
ferdigheter og danne
grunnlag for en målrettet plan
videre på veien mot jobb.
.
NAV, 16.02.2017
Side 1