SkoleArena

SkoleArena
Foreldrepålogging
Foreldrepålogging
• Logg deg inn på følgende side:
• www.skolearena.no
Du får da opp dette bildet:
Foreldrepålogging
Foreldrepålogging
Foreldrepålogging
Foreldrepålogging
• Når dette er gjort vil kontaktlærer godkjenne forespørselen, og
du vil få tilsendt brukernavn og passord på oppgitt
epostadresse.
• Her vil du kunne holde deg oppdatert på fravær, anmerkninger
og terminkarakterer.
• Både du som foresatt og eleven vil kunne forhåndsregistrere
fravær.