Tilbud 2017-18

Hemne vgs
opplæringstilbudet 2017-2018
•
•
•
•
Vg1
Vg2
Studieforberedende utdanningsprogram
StudieStudiespesialisering
spesialisering
•
•
Yrkesfaglige utdanningsprogrammer
Bygg og anleggsteknikk Byggteknikk
•
•
Helse og sosialfag
Helsearbeiderfaget
Barne –og ungdomsarbeiderfaget
•
•
•
•
Teknikk og industriell
produksjon
Teknikk og industriell
Produksjon – settefisk
Kjemiprosess
Industriteknologi
Kjemiprosess
Settefisk
Vg3
Studiespesialisering
3PB (påbygging)