Allemannsretten – sett fra skogeierens side

Follo skogeierområde og landbrukslagene
i Follo inviterer sine og grunneierlagenes
medlemmer til tre timers foredrag på
Folkvang, Frogn onsdag 1. mars kl 18.30.
Tema:
Allemannsretten –
sett fra skogeierens side
Friluftslivet er stadig i endring. Masseutfart,
tilrettelegging i naturen og nye aktivitetsformer
utfordrer skogeieren og landbruksinteressene.
Denne kvelden ser vi allemannsretten fra grunneierens side,
og går gjennom de viktigste juridiske verktøyene som kan
brukes for å forebygge og løse konflikter.
Foredragsholdere vil være Marianne Reusch og Vidar Holthe.
Marianne er utdannet jurist og har doktorgrad i rettsvitenskap
med avhandling om allemannretten. Hun er spesialist på
friluftsjuss og underviser over hele landet innen temaer om
fast eiendom.
Vidar er nylilg pensjonert utmarksrådgiver i Norges Skogeierforbund. Vidar hadde i mer enn 25 år ansvar for utmarksspørsmål i skogeierforbundet. Ut over vilt og fisk dreiet det
seg mye om allemannsrett, grunneierrett og friluftsliv. Vidar er
skogeier i Vestby.
Det blir servering av kringle og kaffe.
Vel møtt!
Styret i Follo skogeierområde
og landbrukslagene i Follo