fana håndball

FANA HÅNDBALL
INNKALLING TIL ÅRSMØTE
Sted:
Tid:
Slåtthaughallen - kantinen
Mandag 20. februar 2017 kl 20.30
Saksliste:
1. Åpning
2. Godkjenning av innkalling
3. Valg av dirigent, referent og underskrivere til protokoll
4. Godkjenning av saksliste
5. Godkjenning årsrapport og regnskap 2016
6. Godkjenning av budsjett 2017
7. Godkjenning av sammenslåing av Apeltun IL og Fana IL Håndball
8. Fastsetting av treningsavgifter for sesongen 2017/18
9. Valg av styre
Bergen 12. februar 2017
Styret