Trondheim - Orkanger - Fannrem

Påskeruter april 2017
Tidligste passeringstider. I perioder med mye trafikk vil bussen kunne passere noen minutter senere.
310 Stjørdal - Trondheim - Orkanger – Fannrem
10 . 4 , 11. 4 og 12 . 4
Fosslia Fjellhall
0 5 :5 0 0 6 :2 0
Stjørdal stasjon
06:00
06:30
0 6 :3 5 0 6 :5 0
06:45
07:00
0 7 :0 5
07:00
07:15
07:35
07:45
08:00
09:00
10:00
10:50
G12:00
13:00
14:00
14:30
Statoil Stjørdal
15:00
15:30 A16:00
16:00
16:30
17:00 G18:00 G20:30
15:03
15:33
16:03
16:33
17:03
Trondheim lufthavn
16:35
0 5 :5 5
0 6 :3 1 0 7 :0 1
0 7 :16
0 7 :3 1 0 7 :3 1 0 7 :4 6 0 8 :0 6
0 8 :16
0 8 :3 1 0 9 :3 1
10 :3 1
11:2 1
11:30
12 :3 1
13 :3 1
14 :10
14 :2 5
14 :3 1 14 :5 5
15 :0 1 15 :2 5
15 :3 4
16 :0 0
16 :0 4
11:45
12:45
13:40
14:15
14:30
14:45
15:00
15:15
16 :3 2
17 :0 4
17 :3 4
18 :3 1
15:30
15:50
16:05
16:20
16:45
17:20
17:40
18:45
13:45
14:18
14:33
14:48
15:03
21:15
15:18
15:33
15:53
16:08
16:23
16:48
17:23
18:48
21:18
23:18
D16:14
16:29 D16:44
16:51 D17:09
17:44
19:09
21:39
23:39
16:56
17:14
17:49
19:14
21:44
23:44
A17:15
17:35
18:10
19:35 F22:05
17 :4 5
18 :2 0
Dronningens gate D1
06:00
06:45
07:15
07:25
07:40
07:45
07:55
08:20
08:25
08:45
09:45
10:45
Studentersamfundet (K)
06:03
06:48
07:18
07:30
07:45
07:48
08:00
08:23
08:30
08:48
09:48
10:48
11:50
12:48
Buvikkrysset E39
06:24
07:09
07:39
09:09
10:09
11:09
12:09
13:09
14:39
14:54
15:09
15:24 D15:39
15:54
07:14
15:14
15:29 C15:44
15:59
16:19
16:34 C16:49
15:50
16:05
16:20
16:40
16:55
17:10
16 :0 0
16 :15
16 :3 0
16 :5 0
17 :0 5
17 :2 0
Børskrysset E39
06:29
Orkanger skysstasjon
K06:50
Fannrem stasjon
0 7 :0 0
08:09
08:44
07:44
08:14
08:49
09:14
10:14
11:14
12:14
13:14
14:44
14:59
07:35 K08:05
F08:35
09:10
09:35
10:35
K11:35
12:30
K13:35
15:05
15:20 E15:35
0 8 :4 5
0 9 :2 0
0 9 :4 5
10 :4 5
11:4 5
12 :4 0
13 :4 5
15 :15
0 7 :4 5
0 8 :15
F Korrespondanse 470
15 :3 0
15 :4 5
B Bussen merket 310B
C Korrespondanse 511
D Korrespondanse 515
G Korrespondanse 330
K Korrespondanse 460
A Bussen merket 310A
E Korrespondanse 460, 470
S kjæ rtorsda g
La ngfre da g
P å ske a fte n
1. P å ske da g
2 . P å ske da g
Fosslia Fjellhall
Stjørdal stasjon
08:00 G10:00
12:00
14:00 G16:00
18:00
20:30
14:00
16:00
18:00
20:00
Statoil Stjørdal
Trondheim lufthavn
Omkjøringsveien Nardo
Trondheim S 11
Ingen avganger
Ingen avganger
2 1:0 1 Ingen avganger
0 8 :3 1
10 :3 1
12 :3 1
14 :3 1
16 :3 1
18 :3 1
14 :3 1
16 :3 1
Dronningens gate D1
08:45
10:45
12:45
14:45
16:45
18:45
21:15
14:45
16:45
18:45
20:45
21:59
Buvikkrysset E39
09:09
11:09
13:09
15:09
17:09
19:09
21:39
15:09
17:09
19:09
21:09
22:23
18 :3 1 2 0 :3 1 2 1:4 5
15:14
22:28
Børskrysset E39
09:14
11:14
13:14
17:14
19:14
21:44
15:14
17:14
19:14
21:14
Orkanger skysstasjon
09:35
11:35
13:35 H15:35 K17:35
19:35
22:05
F15:35
17:35
19:35
21:35 E22:43
0 9 :4 5
11:4 5
19 :4 5
2 2 :15
15 :4 5
17 :4 5
19 :4 5
Fannrem stasjon
22:30
16:06
Omkjøringsveien Nardo
Trondheim S 11
16:03
13 :4 5
K Korrespondanse 460
E Korrespondanse 460, 470
G Korrespondanse 330
F Korrespondanse 470
15 :4 5
17 :4 5
2 1:4 5
H Korrespondanse 320, 470
Holdeplassene i denne tabellen er et utvalg av holdeplassene
på ruten. I reiseplanleggeren på atb.no eller app AtB Reise får
du oversikt over rutetider ved alle holdeplasser, sanntid og
informasjon om eventuelle avvik på strekningen.
For mer informasjon – se atb.no / ring 177 / AtB Reise-app
Merk: skoleruter er innstilt ved skolefri
19 :4 5
2 1:0 1 2 3 :0 1
2 2 :15
23:15
00:05
0 0 :15
Påskeruter april 2017
Tidligste passeringstider. I perioder med mye trafikk vil bussen kunne passere noen minutter senere.
310 Fannrem - Orkanger - Trondheim – Stjørdal
10 . 4 , 11. 4 og 12 . 4
Fannrem stasjon
0 5 :3 0
0 6 :0 0
Orkanger skysstasjon
0 5 :0 0
05:15
A05:45
05:45
06:15
Børskrysset E39
05:29
05:59
05:59
Buvikkrysset E39
05:34
06:04
06:04
Omkjøringsveien Nardo
05:55
06:25
Dronningens gate D2
06:05
06:35
0 6 :0 7
0 6 :3 7
Trondheim lufthavn
Statoil Stjørdal
11:0 0
12 :0 0
13 :0 0
14 :0 0
14 :3 0
15 :0 0
15 :15
15 :3 0
16 :0 0
17 :0 0
18 :0 0 2 0 :0 0
2 2 :3 0
09:15
K10:15
11:15
12:15
13:15
E14:15
14:45
15:15
K15:30
15:45
16:15
K17:15
18:15 F20:15
22:45
07:14 C07:29
07:44
07:59
08:29
09:29
10:29
11:29
12:29
13:29
14:29
14:59
15:29
15:44
15:59
16:29
17:29
18:29
20:29
22:59
06:49 D07:04
07:19 D07:34
07:49
08:04
08:34
09:34
10:34
11:34
12:34
13:34
14:34
15:04
15:34
15:49
16:04
16:34
17:34
18:34
20:34
23:04
06:55
07:10
07:25
07:40
07:55
08:10
08:25
08:55
09:55
10:55
11:55
12:55
13:55
23:25
07:05
07:20
07:35
07:50
08:05
08:20
08:35
09:05
10:05
11:05
12:00
13:05
14:00
0 6 :5 2 0 7 :0 7 0 7 :2 2 0 7 :3 7 0 7 :5 2 0 8 :0 7 0 8 :2 2 0 8 :3 7 0 9 :0 7
10 :0 7
11:0 7
13 :0 7
07:00
C06:29
06:44
06:59
D06:34
07:15
0 7 :15 0 7 :3 0 0 8 :0 0 0 9 :0 0
06:50
16:10
16:25
16:55
17:55
18:55
20:55
14:35
14:55
15:05
15:05
15:20
15:25
15:35
15:35
15:50
06:54
07:09
16:05
16:05
16:20
16:35
17:05
18:05
19:05
21:05
23:35
14 :3 7
15 :0 7
15 :0 7
15 :2 2
15 :3 7
15 :3 7
15 :5 2
16 :0 7
16 :0 7
16 :2 2
16 :3 7
17 :0 7
18 :0 7
19 :0 7
2 1:0 7
2 3 :3 7
06:50
A07:07
07:20
07:24
07:39
07:54
08:09
08:24
08:39
08:54
07:29
07:44
07:59
08:14
08:29
08:44
08:59
09:10
09:40
10:40
11:40
13:40
15:10
15:40
15:40
15:55
16:10
16:10
16:25
16:40
16:40
16:55
17:10
17:40
18:40
19:40
21:40
00:10
07:35
07:50
08:05
08:20
08:35
08:50
09:05
09:20
09:50
10:50
11:50
13:50
15:20
15:50
15:50
16:05
16:20
16:20
16:35
16:50
16:50
17:05
17:20 G17:50
18:50
19:50
21:50
00:20
Fosslia Fjellhall
15 :5 5
A Bussen merket 310A
F Korrespondanse 470
G Korrespondanse 330
B Bussen merket 310B
H Korrespondanse 320, 460
K Korrespondanse 460
E Korrespondanse 460, 470
C Korrespondanse 511
D Korrespondanse 515
S kjæ rtorsda g
La ngfre da g
Fannrem stasjon
P å ske a fte n
1. P å ske da g
18 :0 0 2 0 :3 0
2 . P å ske da g
0 8 :0 0
10 :0 0
12 :0 0
14 :0 0
16 :0 0
14 :0 0
16 :0 0
Orkanger skysstasjon
08:15
E10:15
12:15
14:15
16:15
18:15
20:45
F14:15
16:15
18:15
20:15
Børskrysset E39
08:29
10:29
12:29
14:29
16:29
18:29
20:59
14:29
16:29
18:29
20:29
Buvikkrysset E39
18 :0 0 2 0 :0 0
08:34
10:34
12:34
14:34
16:34
18:34
21:04
14:34
16:34
18:34
20:34
Omkjøringsveien Nardo
Dronningens gate D2
Trondheim S 13
15:55
06:50
06:39
Torvet
Stjørdal stasjon
10 :0 0
07:30 H07:45 K08:15
06:30 F06:45
06:22
Studentersamfundet (K)
Trondheim S 13
0 6 :15 0 6 :3 0 0 6 :4 5 0 7 :0 0
Ingen avganger
Ingen avganger
09:05
11:05
13:05
15:05
17:05
19:05
0 9 :0 7
11:0 7
13 :0 7
15 :0 7
17 :0 7
19 :0 7
15:05
17:05
19:05
21:05
2 1:3 7
09:40
11:40
13:40
15:40
17:40
G09:50
11:50
13:50 G15:50
17:50
21:35 Ingen avganger
15 :0 7
17 :0 7
19 :0 7
2 1:0 7
19:40
22:10
15:40
17:40
19:40
21:40
19:50
22:20
15:50
17:50
19:50
21:50
Trondheim lufthavn
Statoil Stjørdal
Torvet
Stjørdal stasjon
Fosslia Fjellhall
G Korrespondanse 330
E Korrespondanse 320, 460, 470
F Korrespondanse 470
Holdeplassene i denne tabellen er et utvalg av holdeplassene
på ruten. I reiseplanleggeren på atb.no eller app AtB Reise får
du oversikt over rutetider ved alle holdeplasser, sanntid og
informasjon om eventuelle avvik på strekningen.
For mer informasjon – se atb.no / ring 177 / AtB Reise-app
Merk: skoleruter er innstilt ved skolefri
16 :2 5
16 :5 5
17 :2 5