Ukeplan for grønn base: Uke 8, 2017

Ukeplan for grønn base: Uke 8, 2017
Mandag:
Kl. 07:30 - 08:30: Morgen-AKS
Kl. 08:30 - 9:00: Lek ute eller inne
Kl. 9:00 - 15:00
Friluftslivtur til Sognsvann
Vi drar på tur til Sognsvann for å delta i Bergmesterskapet (BM)
Kl. 15:00 - 16:15
Fri lek ute eller inne
Kl. 16:15 - 16:45
Fri lek ute
Kl. 16:45
AKS stengt
Tirsdag:
Onsdag:
Torsdag:
Kl. 07:30 - 08:30: Morgen-AKS
Kl. 08:30 - 10:00: Lek ute eller inne
Kl. 10:00 - 14:20
Fredag:
Kl. 07:30 - 08:30: Morgen-AKS
Kl. 07:30 - 08:30: Morgen-AKS
Kl. 08:30-10:00
Basetid: Fri lek på AKS-rommene
Kl. 08:30-10:00
Basetid: Fri lek ute eller på AKS-rommene
kl.10:00 - 11:00
Lek og moro i Bergskogen
kl.10:00 - 11:00
Samlingsstund
kl.10:00 - 11:00
Samlingsstund
Kl. 11:00 - 12:00
Kl. 11:00 - 12:00
Kl. 11:00 - 12:00
Spise matpakke
Spise matpakke
Akedag i Tøyenparken
Husk to matpakker, varme klær og godt humør!
Kl. 07:30 - 08:30: Morgen-AKS
Kl. 08:30 - 9:00: Lek ute eller inne
Kl. 08:30-10:00
Basetid: Fri lek ute eller på AKS-rommene
Basetid: Fri lek ute eller på AKS-rommene
Spise matpakke
Kl. 12:00 - 13:30
Kl. 12:00 - 13:30
Formingsdag
Lek og moro på AKS
Vi skal ha spennende formingsaktiviteter
Vi har det gøy med stasjonsleker og vinterdisko
Kl. 13:30 - 14:30
Lek ute
Kl. 14:30 - 15:00
Spise matpakke & frukt
Kl. 13:30 - 14:30
Lek ute
Kl. 14:30 - 15:00
Spise matpakke & frukt
Kl. 15:00 - 16:45
Fri lek ute eller inne
Kl. 16:45
AKS stengt
Kl. 15:00 - 16:45
Fri lek ute eller inne
Kl. 16:45
AKS stengt
Kl. 12:00 - 13:30
Kinodag
Vi koser oss på grønn base med kino og popcorn
Kl. 14:20 - 15:00
Spise matpakke & frukt
Kl. 15:00 - 16:45
Fri lek ute eller inne
Kl. 16:45
AKS stengt
Kl. 13:30 - 14:30
Lek ute
Kl. 14:30 - 15:00
Spise matpakke & frukt
Kl. 15:00 - 16:45
Fri lek ute eller inne
Kl. 16:45
AKS stengt