Program Arbeidsgiverdagen 30. mars 2017

Program Arbeidsgiverdagen 30. mars 2017
Kl. 09.00
Registrering
Kl. 10.00
Åpning av konferansen
Trond Hulleberg, leder forhandlingsutvalget maskin.
Kl. 10.10
Hvordan forholde seg til krav om tariffavtale
Stein Gunnes, sjeføkonom i MEF
Kl. 10.30
Innarbeidingsordninger uten tariffavtale
- Arbeidstilsynets nye rutiner
- Søknad og rammer
- Bruk av timekonto
Representant fra Arbeidstilsynet
Kl. 11.30
Lunsj
Kl. 12.30
Hva skiller innleie fra tvilsom bruk av selvstendige kontraktører?
- Fast ansatte
- Kompetanseutvikling
- Lønn/godtgjørelse
- Sosiale avgifter
Advokat Nicolay Skarning m.fl. Kvale Advokatfirma DA
Kl. 13.30
Pause – kaffe, te, frukt
Kl. 13.50
Krav til lærlinger i offentlige kontrakter
- Utfordringer for anleggsbransjen
- Dispensasjon fra kravet
Terje Eikevold, Kompetansesjef i MEF
Kl. 14.10
Dataregistrering i anleggsoppdrag – i strid med Personopplysningsloven?
- Sporing ifbm. driftskontrakter?
- Dataregistrering i skogbruket?
Representant fra Datatilsynet
Kl. 14.40
Pause – kaffe, te, frukt
Kl. 15.00
Arbeidsjuss på anleggsplassen
Nils Kristian Lie, advokat og partner i advokatfirma Ræder
Kl. 15.45
Spørsmål og svar om tariffavtale – Dette må du vite!
Stein Gunnes, sjeføkonom MEF
Kl. 16.00
Oppsummering og avslutning