Prisliste og oversikt over ledige tomter i

Prisliste for Blåbærvegen
Tomt
Gnr/Bnr
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
17/283
17/284
17/285
17/286
17/287
17/288
17/289
17/290
17/291
17/292
17/293
17/294
17/295
17/296
17/297
1
2
Adresse
Blåbærvegen 1‐13
Blåbærvegen 2‐10
Blåbærvegen 19‐31
Blåbærvegen 15‐17
Blåbærvegen 32
Blåbærvegen 34
Blåbærvegen 36
Blåbærvegen 38
Blåbærvegen 40
Blåbærvegen 42
Blåbærvegen 41
Blåbærvegen 39
Blåbærvegen 37
Blåbærvegen 35
Blåbærvegen 33
Tomtestørrelse i m2
Tomtepris
4090
2310
2740
870
1750
960
790
990
860
830
800
730
670
790
780
3 000 000
1 700 000
2 000 000
Solgt
1 300 000
Solgt
645 000
Solgt
Solgt
Solgt
695 000
645 000
595 000
645 000
645 000
I tillegg til tomteprisen belastes kjøper oppmålingsgebyr og tinglysning
av målebrev, samt tinglysningsbegyr og dokumentavgift for skjøte.
Det kan framkommer mindre justeringer av tomtearealet etter endelig oppmåling.