Uke 7 - 4A - Trondheim kommune

Ukeplan for 4A uke 7
mandag
08.15 – 09.15
ukeplan
norsk
09.15 – 10.15
tirsdag
kroppsøving
engelsk
Besøk på
Vitensenteret
og Trondheim
folkebibliotek
engelsk
utetid
utetid
11.15 - 11.45
mat
mat
12.45– 13.00
13.00-14.15
kunst og håndv
-13.15
torsdag
8.15 Vi går til byen
10.15 – 11.15
11.45 – 12.45
onsdag
matematikk
Ta med mat og
drikke
musikk
utetid
kroppsøving
fredag
norsk 4a/b/c
fremføring av
presentasjoner
utetid
utetid
mat
mat
fremføring av
presentasjoner
utetid
matematikk
norsk
utetid
fremføring av
presentasjoner
- 14.15
-14.15
14.15-15.15: Leksehjelp
- 14.15
- 14.15
Mål: Elevene skal kunne
- fremføre sin digitale presentasjon om verdensrommet
- fortelle noen fakta om Norge på engelsk
- skrive, lese og forstå ukens engelske gloser
Lekser - fargelegg smilefjeset når du har gjort ferdig leksa
 Les 10 minutter daglig i selvvalgt bok. Jeg leser _________________________.
 Øv på å vise frem presentasjonen din til en voksen hjemme.
Du skal kunne vise presentasjonen mens du forteller om temaet ditt.
 Engelsk: Les s 48-49 i tekstboka for en voksen, med fokus på leseflyt og god uttale.
 Engelsk: Øv på glosene som står i lekseboka di.
Utfordring: Kan du skrive en setning med hvert av ordene?
 Onsdag: Ta med lånekort hvis du vil låne bøker på folkebiblioteket.
 Matematikk: Matematikkarket «Venneturen»
 Kroppsøvingslekse: Beinvev, 10 stk hver skoledag
Beinvev: Strekk deg ut før du drar
overkroppen mot beina igjen
Stjernelekse:
 Engelsk: Gå på www.quizlet.com, velg asveienskole og gjør repetisjonsoppgavene til de siste
ukers gloser der.
Informasjon
Vi er i gang med utviklingssamtaler.
Onsdag besøker vi Vitensenteret for å delta på opplegg om stjernehimmelen og universet. Vi går til byen og har retur
med buss.
Garderobehyllene må tømmes før vinterferien. Se gjennom kassene med gjenglemt tøy. Tøy som ikke er hentet blir
sendt til Fretex.
Uke 8: Vinterferie
Vi har lest planen og sett over leksene. Navn:_______________________
God vinterferie!
Ukas utfordring: