FUNKSJONÆRLISTE BKK-RENNET KRINSRENN I

FUNKSJONÆRLISTE BKK-RENNET
KRINSRENN I KLASSISK kl 13.00
SUNDAG 12. FEBRUAR 2017 PÅ DALANE
Rennleiar: Magne Skjeldal
Rennkontor: Gunn Berit Lunde Aarvik (ansv), Anne Siri Teigen, Torill Gjerstad, Norunn Djukastein
Data/tidtaking: Erik Flage (ansv), Nils Bryn, Oddbjørn Nestås, Bjarte Brattebø, Laila Brekkhus, Trude
Vestrheim, Oddny Marie Kolle.
Skiltansvarleg: Eva Skjeldal
Startarar: Ole W Skjoldli (ansv), Arnfinn Djukastein, Knut Dagestad, Terje Hirth
Løype/arenamannskap/vakter: Hermann Skjeldal (løypesjef),Asle Mykkeltveit(arenasjef) Lars Nestås
(ass.arenasjef), Erik Blindheim, Øyvind Rivenes, Steinar Nestås, Asle Skjerven, Hallgeir Flage, Knut I.
Skjerveggen, Thor Morten Trolid, Olav Skjeldal, Arnfinn Djukastein, Widar Norheim.
Teknisk team: Ole W Skjoldli, Vegard Skjoldli, Thor Gunnar Aarvik
Speakerteneste: Rønnaug Eng Skjeldal
Brøyting/transport: Olav Skjeldal (snøskuter), Olve Nestaas Ruud, Stian Nestås
Saft/startnr: Elisabeth Skjoldli, Hilde Lunde, Anders Skjelde
Tidtakarbrikker: Ørjan Aldal, Silje Hilland, Mari Aker
Sal arena: Anne Maurseth (ansv), Anita Kvitne, Therese I Pedersen, Anita F. Seim, Tove Haaker
Kasserar: Christer Pedersen
Premiar: Ingunn Vethe, Torill Gjerstad
Parkeringsvakter: Olav Mykkeltveit, Anders Nestås, Njål Forthun, Nils Martin Seim
TD: Lars Terje Tveito
Pr 31. jan er det litt snø i løypene på Dalane, men me treng meir . Plan A er å ha rennet i ljosløypa.
Dersom dette ikkje vert råd, vert rennet flytta. Ulvik IL sitt anlegg på Drevtjørn er reserveplass.
Endeleg avgjerd om kor rennet går, vert teke seinast onsdag 8. feb. Føl med på heimesida!
Funksjonærane møter opp etter avtale med ansvarshavande eller rennleiar. Me vonar du kan
hjelpa til denne dagen, men dersom ikkje, ta kontakt med rennleiar snarast.
Føl med på www.bulken.il for oppdateringar
Helsing Bulken Idrettslag
Magne Skjeldal, 99467655