763 Leknes-Valberg - RANDO

763 Leknes-Valberg
Skolerute:
01.02.2017 - 22.06.2017
21.08.2017 - 31.01.2018
Leknes
Skifjord øst
Svarholt
Skifjord
Valberg
Moland
Skolerute:
01.02.2017 - 22.06.2017
21.08.2017 - 31.01.2018
Moland
Valberg
Skifjord øst
Svarholt
Leknes
Tegnforklaring
Tegnforklaring
Hverdager
SK
SK
07:15 14:15
07:25
14:45
14:50
07:45 15:10
08:00 15:30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Hverdager
SK
SK
08:00
08:20
08:40
08:50
09:20
15:30
15:45
16:00
16:10
D =Ddaglig
= daglig
X =Xunntatt
= unntatt
SK=skoledager
SK=skoledager
-
| = anløpes
| = anløpes
ikke ikke
x = hvisx passasjerer
= hvis passasjerer
- = Stopper
- = Stopper
uten tidsangivelse
uten tidsangivelse
1 = mandag
1 = mandag
2 = tirsdag2 = tirsdag
3 = onsdag
3 = onsdag
4 = torsdag
4 = torsdag
5 = fredag 5 = fredag
6 = lørdag 6 = lørdag
7 = søndag 7 = søndag