Last ned presentasjonene fra seminaret her (pdf.)

Landbrukspolitikk – matnyttig for folk flest?
Hvilket landbruk vil vi ha?
Marte Gerhardsen
16.02.2017
Kanaliseringspolitikk
Strukturutvikling
Strukturrasjonalisering (fyord)
Bondekanibalisme
Svinesykler
Avdrått
Avdråttsutviklinga går opp!
Bakgrunn for prosjektet
Hvilke verdier er viktige for folk når de
handler mat?
Hvordan leverer norsk mat på disse
verdiene?
Prosjektsamarbeid med AgriAnalyse
Finansiert av NNN, LO, Fagforbundet,
Felleskjøpet Agri og NorgesGruppen.
Det er viktig å produsere mat i Norge
helt/delvis enig (93%)
verken/eller (3%)
delvis/helt uenig (4%)
Vår hypotese: Dette er viktig
• Trygg mat
• Pris
• Dyrevelferd
• Arbeidsvilkår
• Klima
Hva er viktig for deg/din
husstand?
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Trygg mat
God dyrevelferd
Gode arbeidsvilkår
Andel som svarer meget eller ganske viktigl
Klimavennlig
Billig
Hva er viktigst?
Hva er viktigst?
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Trygg mat
Pris
Dyrevelferd
Andel som svarer at dette er viktigst
Arbeidsvilkår
Klima
Lave matvarepriser er viktigere enn å
opprettholde et norsk landbruk og en
norsk næringsmiddelindustri
helt/delvis enig (18%)
verken/eller/vet ikke (16%)
helt/delvis uenig (66%)
Jeg er villig til å betale ekstra
for norsk mat
helt/delvis enig (70%)
verken/eller/vet ikke (15%)
helt/delvis uenig (14%)
Oppsummering
Overveldende oppslutning om norsk matproduksjon
Høy tillit til norsk mat – forplikter!
Alle vil ha mer norsk mat, men utviklingen går feil vei
Landbrukspolitikk – matnyttig for folk flest?
Jordbrukspolitikk – smart regulering
for norsk verdiskaping
Chr. Anton Smedshaug
Mat og drikkeindustrien er viktig for norsk
verdiskaping og sysselsetting
Hva leverer dagens jordbruk?
Eksport totalt og industrivarer
Den norske landbruksmodellen
• 1905-1928, 1995 tollvern
• 1930/1936 Omsetningsloven,
markedsbalansering
• 1950- Hovedavtalen- støtte
• Samvirke
• Familiejordbruk (prisregulering,
odelslov, konsesjon, kvoter)
• Kanalisering
Dagens markedsbalansering fungerer
Melkepris – Norge vs Arla Dk
5,50
5,00
4,50
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Norsk Målpris
Arla DK
Hvordan sikre stabil verdiskaping i
norsk landbruk?
-
Stabil prisutvikling
Mulig å ta i bruk matjord over hele
land
Sverige vs Norge
Ku eller korn?
Markedsbalansering i praksis
Markedsbalansering
Avsetningstiltak
Mottaksplikt
Forsyningsplikt
Informasjonsplikt
Opplysningsvirksomhet
Faglige tiltak
Bondens selvbeskatning finansierer privat regulering under offentlig lovgivning og tilsyn
Mottaksplikt gjør landbruk over hele
landet mulig
•
Markedsregulatorene har
plikt til å ta i mot råvarer fra
bønder i hele landet
•
Dermed sikrer
mottaksplikten bonden
tilgang til markedet
Dagens markedsbalansering fungerer
Mathvete Tyskland vs Norge
Landbrukspolitikk er nyttig for Norge
Dagens markedsbalansering i landbruket bidrar til:
-
Trygghet for bonde og forbruker
Verdiskaping over hele landet
Utnyttelse av en spredt arealressurs til matproduksjon
Landbrukspolitikk – matnyttig for folk flest?
Landbrukseventyret Lesja
Produkta våre
Eventyret held fram…..
Landbrukspolitikk – matnyttig for folk flest?