samtale og refleksjon til andakten

Samtale og refleksjon til
Godhet som oppsøker
Snakk om andakten:
• Hva gjorde inntrykk på deg og hva sitter du igjen med?
Spørsmål til videre samtale:
• Er det noen du vet om som sender ut SMS (Save my soul) signaler, og som
trenger at du strekker ut en hånd til dem?
• Hvordan kan du vise godhet til den eller de?
• Hvordan kan vi gå frem for å bry oss om mennesker det ikke er forventet at
vi skal bry oss om?
• Hva kan du gjøre for å legge merke til signalene menneskene rundt deg på
skolen sender?
Bibelverset:
”Ingen må søke sitt eget, men enhver må søke den andres beste”
(1.Korinterbrev 10:24)
Bønnen:
Kjære Gud, takk for at du hjelper oss å se våre medelevers behov i hverdagen.
Hjelp oss til å oppsøke de vi vet trenger hjelp, og kunne vise dem godhet. Amen.
En utfordring:
I løpet av de neste to dagene, legg merke til om noen sender ut ”Sms-signaler”.
Deretter oppsøker du dem med godhet, gjennom å gjøre en hyggelig ting for
vedkommende, som kan være med å gjøre ting bedre.