Bane NOR

Elektrifisering av Trønderog Meråkerbanen
Et betydelig samferdselsløft for Trøndelag
Byggebørsen 2017
Brede Nermoen
Status framdrift
• NTP
• KS2
• Endelig investeringsbeslutning RND juni 2017
• Anleggsperiode 2017 – 2023
Bildet k an ik k e v ises.
2 Framdrift
Overgangsbruer Trondheim - Hell
Utførelsesentreprise
Utlysning: Q3 2017
Omfang:
• Heving av eksisterende bruer
• Bygging av nye bruer
• Montering av
beskyttelsesskjerm
• Ranheim
• Hansbakken
• Være
Utførelse:
• Q4 2017 – Q4 2018
• Storsand
Bildet k an ik k e v ises.
3 Entrepriser 2017/2018
Overgangsbruer Hell – Steinkjer/Storlien
Totalentreprise
Utlysning Q4 2017
Omfang:
• Heving av eksisterende bruer
• Bygging av nye bruer
• Montering av
beskyttelsesskjerm
Utførelse:
• Hell – Steinkjer:
Q1 2018 – Q3 2019
• Hell – Storlien:
Q1 2018 – Q3 2019
Hell – Steinkjer:
14 bruer
Hell – Storlien:
15 bruer
Bildet k an ik k e v ises.
4 Entrepriser 2017/2018
Profilutvidelse tunneler
Utførelsesentreprise
Utlysning: Q3 2017
Omfang:
• Senking av spor
• Strossing
Utførelse:
• Tyholt:
Q4 2017 – Q4 2018
• Lunnan og Koabjørga:
Q2 2018 – Q3 2020
• Gudå:
Q2 2018 – Q2 2020
• Tyholt
• Koabjørga
• Lunnan
• Gudå
Bildet k an ik k e v ises.
5 Entrepriser 2017/2018
Omformerstasjoner
Totalentreprise
Utlysning: Q2 2017
Omfang:
• Grunnarbeider, bygg,
omformere og
transformatorer
Hell
• Utførelse Q2 2018 – Q2 2020
Steinkjer
• Utførelse Q3 2018 – Q2 2021
Bildet k an ik k e v ises.
6 Entrepriser 2017/2018
Signalarbeider
Byggherrestyrt
utførelsesentreprise
Utlysning: Q3 2017
Omfang:
• Ombygging av sporfelt
Leangen – Steinkjer
Utførelse:
• Trondheim – Stjørdal Q4
2017 – Q2 2018
• Stjørdal – Steinkjer Q2 2018
– Q2 2019
Bildet k an ik k e v ises.
7 Entrepriser 2017/2018
Overbygning
Utførelsesentreprise
Utlysning: Q1 2018
Omfang:
• Ballastrensing
• Senkning av spor
• Sporjusteringer
Bildet k an ik k e v ises.
8 Entrepriser 2017/2018
Åsen
Utførelsesentreprise
Samarbeid med SVV
Omfang:
• Bygging av ny E6
• Riving av bruer
Utlysning:
• Rådgiver: Q4 2017
• Utførelsesentreprise:
Q4 2018
• Ferdigstilles Q2 2020
Bildet k an ik k e v ises.
9 Entrepriser 2017/2018
Mære
Utførelsesentreprise
Samarbeid med SVV
Omfang:
• Ny overgangsbru og veier
• Riving av dagens bru
Utlysning:
• Rådgiver: Q4 2017
• Utførelsesentreprise:
Q4 2018
• Ferdigstillelse Q4 2020
Bildet k an ik k e v ises.
10 Entrepriser 2017/2018