Direktørgruppen ved hovedkontoret

Direktørgruppen ved hovedkontoret
Harald Gjein
Administrerende
direktør
Per Håvard
Pedersen
Kenneth Vikse
Direktør Stab
kommunikasjon
Nina Grøttan
Direktør Stab
virksomhetsstyring
Direktør avdeling IKT
Hilde Bremnes
Ole Fjetland
Elisabeth Wilmann
Tone Celius
Direktør avdeling planter og dyr
Direktør avdeling mat
Direktør avdeling fisk og sjømat
Direktør HR og økonomi
Se også kontaktinformasjon for ledere
Hovedkontor og regioner
Se også kontaktinformasjon for ledere