Strategikonferanse KS Buskerud 2017 program

Strategikonferanse 2017
Strategikonferanse KS Buskerud 2017
Sundvolden Hotel, Hole
20.-21. februar 2017
Det settes av tid til refleksjon, spørsmål og tilbakemelding til KS.
20.februar 2017
Møteleder: Tove Paule
10.00
Oppstart
Fylkesstyreleder Oddvar Grøthe, KS Buskerud
Arbeidsgiverpolitikk og forhandlinger
Avdelingsdirektør Hege Mygland, KS
Avdelingsdirektør Anne-Cathrine Hjertaas, KS
11.45-12.45
Lunsj
12.45
Aktuelle utfordringer
Digitalisering
Digitaliseringssjef Frank Baklid, Drammen kommune
Kultur for heltid
Rådgiver Merethe Taang, KS
Wenche Køso, Ål kommune
Klart språk
Prosjektleder Anna Holm Vågsland, KS
Kommunikasjonsrådgiver Marianne Bugge Nordberg, Oslo
kommune
Pause
15.00
Unge voksne – som har vansker med å «komme innafor»
Hvordan er situasjonen i Buskerud?
Hva kan kommunen – som arbeidsgiver – gjøre?
Fylkesdirektør, Elisabeth Holen, NAV
Pause
Hvordan inkluderer kommunen?
Lier kommune – navn avklares senere
Senest 17.30
Slutt faglig program
18.45
Kulturinnslag
19.30
Middag
KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON
www.ks.no
Strategikonferanse 2017
21.februar 2017
Møteleder: Oddvar Grøthe
8.30
Barnefattigdom: Lave terskler, frivillighet og kommunens rolle
Hva er barnefattigdom? Hvem rammes? Hvilke konsekvenser har
den?
Forsker Tone Fløtten, FAFO
Pause – husk utsjekk!
Slik gjør vi det i Drammen
NAV-leder, Drammen kommune
Sett fra NAV sin side
Fylkesdirektør, Elisabeth Holen, NAV Buskerud
Frivillighetens perspektiv og kommunens rolle ved
tilrettelegging for frivillighet
Jorunn Horgen/Roar Bogerud, Idrettsforbundet
Avsluttende poster
12.00-13.00
Lunsj
13.00
Fylkesmøte KS Buskerud
Gjennomslag 2017
KS-leder Gunn Marit Helgesen, KS
Fylkesmøtesaker
Særskilt innkalling og sakliste sendes til delegatene, men følgende saker er
aktuelle:
Ca 15.15
-
Uttalelse til debatthefte
-
Fylkesstyrets behandling av KS plan 2017 og Fylkesmøtets innspill
-
Plan 2017 KS BTV
-
Årsrapport 2016 KS BTV
Slutt
Oppdatert 24.jan 2017
KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON
www.ks.no