Prinsensgate 124

Prinsensgate 124
Hege Hafnor
M: 95 75 60 68
T: 75 56 54 00
E: [email protected]
eie.no/kontor/eie-bodo
Prospektet
Innhold
s.4
Dette må du vite
s.12
Plantegninger
s.14
Om megleren
s.16
Din nye bolig
s.18
Kjøkkenet
s.22
Stuen
s.26
Soverommet
s.30
Badet
s.34
Demografi og informasjon
s.38
Området
s.40
Nærområdet
s.42
Nærområdet
s.44
Info og dokumenter
DETTE MÅ
DU VITE
Nøkkelinformasjon
Eiendom
Prinsensgate 124, 8005, Bodø, Etasje: 5
Matrikkel
Gnr.138 Bnr.376 Andelsnr.23 Orgnr.971122021 i Bodø
kommune
Eierform
Borettslag
Areal
Primærrom: 69 kvm, Bruksareal: 69 kvm, Bruttoareal: 81
kvm
Antall soverom
2
Byggeår
2009
Tomt
Fellestomt 559 m2
Prisantydning
2 240 000,-
Takst
Verditakst: kr. 2 240 000,Takstmann: Kenn Charles Arntsen
Takstdato: 25.01.17
Andel f.gjeld/
Formue
Andel fellesgjeld: kr. 1 429 000,- pr. 25.01.17
Andel fellesformue: kr. 33 099,- pr. 25.01.17
Totalpris inkl
fellesgjeld
2 240 000,- (Prisantydning)
1 429 000,- (Andel av fellesgjeld)
3 669 000,- (Totalpris ekskl. omkostninger)
Omkostninger
172,- (Panteattest kjøper)
430,- (Tingl.gebyr BRL-skjøte - Statens Kartverk)
430,- (Tingl.gebyr obligasjon BRL - Statens Kartverk)
1 032,- (Omkostninger totalt)
3 670 032,- (Totalpris inkl. omkostninger)
●
4
Felleskostnad
Kr.4 895,- pr.mnd
Sikringsordning
fellesgjeld
"Et borettslag er organisert som et selskap, dette
innebærer at dersom noen av andelseierne ikke betaler
sine fellesutgifter må borettslaget selv ta tapet og fordele
det på de øvrige andelseieren, man kan på denne måten
bli tvunget til å betale dersom andre ikke betaler sine
fellesutgifter. For å hindre at dette skjer er borettslaget
tilknyttet en sikringsordning som dekker borettslagets tap
i en fastsatt periode dersom noen av andelseierne ikke
betaler sin fellesutgifter. Sikringsordningen er levert
Boligbyggelagenes Finansieringsforetak AS. Oppsigelse
av avtalen kan skje innen 01.desember dog må
oppsigelsen fremlegges generalforsamlingen for endelig
avgjørelse. Jfr. borettslagsloven.
Kommunale avgifter Kommunale avgifter dekkes gjennom fellesutgiftene i
borettslaget.
Beskrivelse
Beliggenhet
3 roms andelsleilighet i 5. etasje med stor terrasse, heis
og garasje. Leiligheten ligger på toppen av bygget og
har flott utsikt.
Tusenhjemmet ligger midt i sentrum med kort vei alle
byens fasiliteter.
Samtlige leiligheter i begge byggetrinn av
Tusenhjemmet er klausulert for medlemmer av BBL som
er 55 år eller eldre.
I bygget finner man gjesterom for utleie, kafe,
aktivitets- og kultursal, frisør, trimrom mm
Eiendommen ligger i sentrum v/ Solparken og
posthuset. Gangavstand til byens fasiliteter - butikker,
Stormen kulturhus og bibliotek, sykehuset mm.
På Tusenhjemmet finner man mange tjenester under
samme tak - som kultursal, frisør, fotpleie, kafe mm.
Bebyggelse
Eiendommen ligger i sentrum med leilighetsbygg,
eneboliger og posthuset som nærmeste naboer.
Tomt
Fellestomt, 559 m2
●
5
Adkomst
Se vedlagt kartskisse i nettannonsen. Ved å trykke på
kartet får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra
ønsket startdestinasjon til den aktuelle boligen. Det vil
bli skiltet ved fellesvisninger.
Innhold
Standard
Lys og trivelig leilighet med parkett på gulvene og
lysmalte vegger.
Bad og vaskerom er flislagt og har varme i gulv.
Kjøkkenet har hvit innredning med opplegg for
oppvaskmaskin.
Leiligheten ligger på toppen av bygget og har meget
gode lys og utsiktsforhold.
Ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning som gir et
godt inneklima.
Inneholder
Felles inngangsparti med heis og trapperom.
For utfyllende tekniske standard for øvrig henvises det
til vedlagt takst.
Leiligheten i 5. etasje inneholder :
Entre, flislagt bad og separat vaskerom, 2 soverom,
stue, kjøkken og stor altan.
Kjøkken
I tillegg til integrerte hvitevarer, medfølger kun
hvitevarer som står beskrevet i salgsoppgaven.
Bod og garasjeplass i kjeller.
Ferdigattest
Det foreligger ferdigattest
Byggemåte
Grunnmur av betong, med frostfri såle etablert på
antatt steinfylling, vegger av bindingsverk tak tekket
med sarnafil el. Se forøvrig vedlagte takst.
Energi
Primærrom
Primærrom: 69 kvm
Entre, stue, kjøkken, bad, vaskerom og 2 boder.
Oppvarming
Varmekabler i badegulv og ventilasjon med
varmegjenvinning. Forøvrig panelovn.
Bruksareal
Bruksareal: 69 kvm
Boder
Bod i kjeller
Energimerking
Energiattest med energimerke D
Økonomi/drift
Fordeling felleskostnader
Fellesutgifter: kr 4 895,- pr.mnd.
Fellesutgifter: Renter Lån 1 812,Drift/vedlikehold 3 083,- (komm.avg., renovasjon, felles
forsikring, felles vedlikehold, kabel tv mm)
●
6
andelseierne ikke betaler sin fellesutgifter.
Sikringsordningen er levert av Boligbyggelagenes
Finansieringsforetak AS.
Faste løpende kostnader
Strøm ca 13 000 kwh
Spesifikasjon av fellesgjeld
Lånenummer: 15319720, Den Norske Stats Husbank
Annuitetslån, 4 terminer per år.
Rentesats per 25.01.2017: 1.521% pa.
Antall terminer til innfrielse: 96
Saldo per 25.01.2017: 13 348 500
Andel av saldo: 1 429 000
Neste termin: 31.03.2011. Neste avdrag: 31.12.2018 (
siste termin 31.12.2040 )
Flytende rente
Ut i fra dagens lånebetingelser vil neste avdrag som
forfaller til betaling 31.12.2018
utgjøre ca kr 4 507,00 per måned for denne boligen
Diverse
Parkering
Parkering på egen oppmerket plass i garasjekjeller.
Forøvrig gateparkering.
Tekniske installasjoner:
TV-tuner følger ikke med objektet, da det følger
abonnementet til eier.
Årsregnskap
Vedlagt nettannonser. Kopi fås ved henvendelse
megler.
Dyrehold
Det er tillatt med ett husdyr pr. hushold. Hvis ikke annet
er bestemt for borettslaget.
Ligningsverdi
Er beregnet ut fra kalkulator for ligningsverdi 2016.
Kr 731 587,- som primærbolig
Kr 2 341 079,- som sekundærbolig
Radonmåling
Fra og med 1. januar 2014 må alle som leier ut bolig ha
gjennomført radonmåling av boligen og kunne fremvise
dokumentasjon på at radonnivåene er forsvarlig. Kravet
gjelder alle typer utleieboliger, både de som leies ut av
det offentlige, virksomheter og private, inkludert
leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig. Også
institusjoner o.l. omfattes dersom beboerne betaler leie.
Borettslag
Borettslag: Tusenhjemmet Borettslag,
Forretningsfører
BBL
Styregodkjenning
Kjøper skal godkjennes av styret og har selv risikoen for
at godkjennelse blir gitt. Styregodkjennelse kan ikke
nektes uten saklig grunn.
Forkjøpsrett
Det foreligger forkjøpsrett for BBL's og borettslagets
medlemmer. Forhåndsavklaring er igangsatt. Ta kontakt
med megler eller forretningsfører for ytterligere
opplysninger om meldefristen.
Sikringsordning
Et borettslag er organisert som et selskap, dette
innebærer at dersom noen av andelseierne ikke betaler
sine fellesutgifter må borettslaget selv ta tapet og
fordele det på de øvrige andelseieren, man kan på
denne måten bli tvunget til å betale dersom andre ikke
betaler sine fellesutgifter. For å hindre at dette skjer er
borettslaget tilknyttet en sikringsordning som dekker
borettslagets tap i en fastsatt periode dersom noen av
●
7
Offentlige forhold
Forpliktelser, rettigheter og servitutter
Eiendommens servitutter følger av dens grunnboksblad.
For servitutter eldre enn fradelingsdato og eventuelle
arealoppføringer som kan ha betydning for denne
matrikkelenhet henvises det til hovedbruket /
avgivereiendommen. For festenummer gjelder
henvisningen servitutter eldre enn festekontrakten. Ta
kontakt med megler for mer informasjon.
Utleie
Det følger av borettslagslova at utleie av hele
leiligheten krever godkjennelse fra styret i borettslaget,
men utleie av rom/deler av leiligheten til andre når man
selv bor der ikke krever samtykke/godkjenning fra
styret. Ta kontakt med styret i borettslaget for nærmere
opplysninger om hvordan lovens praktiseres i
borettslaget.
Vei/vann/kloakk
Offentlig
Regulering
Kopi av situasjonskart, målebrev, reguleringsplaner m/
bestemmelser er vedlagt salgsoppgave. Vi oppfordrer
interessenter til å gjøre seg kjent med disse.
Vederlaget
Kr 58.000,- inkl mva + takst, foto og eierskifteforsikring.
Dersom handelen ikke kommer i stand eller at
oppdraget sies opp har megleren krav på dekning for
påløpte timer, påløpte visninger, grunn og
markedspakke samt utlegg.
Oppdragsnummer
86-17-0021
Internett
www.eie.no
Kjøpsvilkår
Kjøpsinformasjon
Overtagelse
Etter avtale med selger.
Eier
Arne Martin Jakobsen
Grete Krogtoft Arnsen
Hanne Jakobsen
Prisantydning, omkostninger og evt. fellesgjeld
2 240 000,- (Prisantydning)
1 429 000,- (Andel av fellesgjeld)
3 669 000,- (Totalpris ekskl. omkostninger)
Budgivning
Som kjøper og selger hos Eie vil du få forelagt
budjournalen på kontraktsmøtet. Dette innebærer at
alle bud vil bli gjort kjent for partene i den endelige
kjøpsavtalen. Megler er forpliktet til å legge til rette for
en forsvarlig avvikling av budrunden.Vi gjør
oppmerksom på at ingen bud kan ha akseptfrist før
minimum kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte
visning. I henhold til gjeldende regler kan megler ikke
formidle bud med akseptfrist kortere enn dette.
Omkostninger
172,- (Panteattest kjøper)
430,- (Tingl.gebyr BRL-skjøte - Statens Kartverk)
430,- (Tingl.gebyr obligasjon BRL - Statens Kartverk)
1 032,- (Omkostninger totalt)
3 670 032,- (Totalpris inkl. omkostninger)
Betalingsbetingelser
Fullstendig kjøpesum samt omkostninger skal være
disponibelt på meglers klientkonto innen dato for
overtagelse.
Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og
terrorfinansiering mv. pålegger eiendomsmegleren å
gjennomføre legitimasjonskontroll og risikovurdering av
alle kunder og/eller eventuelle reelle rettighetshavere.
Dersom kundene ikke oppfyller lovens krav eller
eiendomsmegler har mistanke om at ransaksjoner har
tilknytning til utbytte av straffbare handlinger eller
forhold som rammes av straffeloven §§ 131 - 136 a, kan
eiendomsmegleren stanse gjennomføring av handelen.
Eiendomsmegleren kan ikke holdes ansvarlig for de
konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre
som har interesser i eiendomshandelen.
●
8
Hos Eie stiller vi strengere krav til frister ved budgivning
enn det som følger av Forbrukerinformasjon om
budgivning punkt 4, se bilag til budskjema i
salgsoppgaven. Bud skal ikke ha en akseptfrist på
mindre enn 30 minutter fra budet inngis. Bud med
kortere akseptfrist enn 30 minutter kan bli avvist.
For øvrig vises det til vedlagte forbrukerinformasjon om
budgivning.
Det er viktig at du gjør deg kjent med all informasjon om
boligen, og at du har spurt om det du eventuelt lurer på,
før du legger inn et bud.
Boligkjøperforsikring
Megler anbefaler kjøper å tegne boligkjøperforsikring
ved kjøp av denne boligen. Dette er en
rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell
juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller
mangler ved boligen de neste fem årene.
Boligkjøperforsikring tegnes senest på kontraktsmøtet.
Ta kontakt med megler for ytterlig informasjon.
Alle interessenter oppfordres derfor til å sette seg inn i
vedlagte egenerklæring fra selger, samt til å undersøke
eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før
bud inngis.
Gå inn på www.norwegianbroker.no for ytterligere
informasjon.
Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.
Hele salgsoppgaven må grundig gjennomgås av
interessenten(e). I tillegg oppfordres interessenten(e) til
å sette seg inn i alle relevante dokumenter fra
forretningsfører, f.eks. vedtekter, årsberetning,
eventuelle husordensregler mv.
Solgt "som den er"
Solgt "som den er" avhendingsloven (avhl.) § 3-9:
Eiendommen selges iht. avhl. § 3-9, som innebærer at
den selges i den tilstand den er under visning. Kjøper
kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser
etter avhl. kapittel 3, enn de regler som er ufravikelige i
forbrukerforhold, jf. avhl. § 3-9, jf. § 1-2 (2). Selv om
eiendommen er solgt "som den er", har eiendommen
likevel mangel der dette følger av § § 3-7 eller 3-8; når
kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved
eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og
som kjøper hadde grunn til å regne med å få. Det
samme gjelder dersom eiendommen ikke er i samsvar
med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt
eller ved annen markedsføring på vegne av selger.
Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at
opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke er blitt
rettet i tide på en tydelig måte.
Eiendommen har også mangel dersom den er i vesentlig
dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med
ut fra kjøpesum og forholdene ellers.
●
9
Megler
Avdeling
Bodø Eiendomsmegling AS
Eie Bodø
980511308
Storgata 13 A
Tlf: 75 56 54 00 , Fax: 75 56 54 01
Ansvarlig Megler
Hege Hafnor
Tlf: 75 56 54 00, mob: 95 75 60 68, e-post: [email protected]
Kontor
Avdeling:
Eie Bodø
Bodø Eiendomsmegling AS,
org.nr. 980511308,
Storgata 13 A,
Tel. 75 56 54 00 | Fax. 75 56 54 01
[email protected]
Salgsoppgaven er datert 17.02.2017
●
10
Notater
●
11
Boligen
Plantegning
Plantegningen er ikke målbar og noe avvik kan forekomme.
●
12
Velkommen til
toppleilighet i
Tusenhjemmet
●
13
●
14
Intro
Kort om oss
Hege sier det var mange tilfeldigheter som førte til at hun ble
eiendomsmegler. Spesielt var det muligheten til å få en
spennende jobb der hun kunne treffe mange mennesker som
trigget henne. Hun synes det er tilfredsstillende å gjøre en bra
jobb med fornøyde kunder.
Hege er svært kunnskapsrik og tar alltid med seg det gode
humøret når hun drar på jobb. Hun har jobbet som
eiendomsmegler i over 30 år, og bor i det samme området
Bodøkontoret er sentralt plassert i moderne lokaler i
Storgata. De har en elegant vindusutstilling som raskt kan
stjele oppmerksomheten fra forbipasserende.
Hege Hafnor og Bjørn Armand Vagle startet kontoret i sin tid
og har jobbet sammen siden 1999. På Bodø-kontoret finner
du faglig dyktige og engasjerte meglere med et spesielt godt
humør. Kontoret rommer seks meglere, der en av disse er
fullmektig. De jobber også tett sammen og kjenner
hverandres oppdragsportefølje. Bodø er en by i utvikling. Det
interesserer dem og de følger med. Daglig leder er også
styremedlem i Huseierenes landsforbund.
som hun jobber i. Med andre ord kjenner hun både faget og
lokalområdet like godt som seg selv.
På fritiden er det familie og venner som er det viktigste for
henne. Hege innrømmer at det også blir en del jobb på
fritiden.
Mobil: 95 75 60 68 / Direktenr.kontor: 75 56 54 00 /
E-post: [email protected]
Eie Eiendomsmegling er Norges største privateide og
bankuavhengige meglerkjede med 38 kontorer i Norge. Vi er
eksperter på eiendomsmegling. For deg betyr det at
eiendomsmegleren din har ett fokus, nemlig å selge din bolig
til en pris du er fornøyd med. For å gjøre den jobben best
mulig må vi følge med i tiden. Vi er ikke redd for å tenke
utradisjonelt og innovativ for å nå ut til flest mulig kjøpere. Vi
er også bransjens mest prisbelønnede kjede og har vunnet 9
Gullmegler priser siden oppstarten i 2006.
Eie er i stor vekst og har vært bransjens vekstvinner i 2011 og
2012 og var halvårets vekstvinner 2014. Vi er Norges sjette
største meglerkjede og formidler nærmere 5000 boliger i
året
●
15
Foto
Leiligheten
DIN
NYE
BOLIG
●
16
●
17
Din nye
bolig:
Kjøkkenet
●
18
●
19
●
20
●
21
Din nye
bolig:
Stuen
●
22
●
23
●
24
●
25
Din nye
bolig:
Soverommet
●
26
●
27
●
28
●
29
Din nye
bolig:
Badet
●
30
●
31
●
32
●
33
Foto
Nærområdet
DITT
NYE
NABOLAG
●
34
●
35
DEMOGRAFI
SKOLER, BARNEHAGER
HYBEL/ANNET
47
Aspåsen skole
%
Østbyen skole
REKKEHUS
18
NIVÅ AVSTAND
%
1.3 km
1-10 kl.
1.3 km
Saltvern skole
1-10 kl.
2.3 km
0.4 km
8-10 kl.
Bodø videregående skole
-
0.5 km
33
Bodin videregående skole
-
8.4 km
Bjerkhaug barnehage
3-5 år
0.4 km
ENEBOLIG
Parkveien barnehage
0-5 år
0.4 km
3
Asphaugen barnehage
1-5 år
0.5 km
%
%
VARER/TJENESTER
2.4 km
Bodø stasjon
0.6 km
Koch/Glasshuset
0.4 km
Trekanten Kjøpesenter
2 km
Bodø Postkontor
0.2 km
Coop Prix Vestbyen
Tusenhjemmet
0 km*
IDRETT, FRILUFT
1 km
Apotek 1 Tordenskjold
0.3 km
Vitusapotek Svanen - Bodø
0.5 km
Bodø Vinmonopol
0.6 km
City Nord Vinmonopol
2.2 km
Coop Marked Bodø Storgate
0.3 km
Joker Parkveien Bodø
0.4 km
Mix Olakiosken Bodø
0.1 km
Sjøgata Video & Bruktbokhandel
0.2 km
0.5 km
Uno-X Stormyra
1.4 km
0.7 km
Circle K Olav V's gate
1.4 km
Bankgata Idrettsanlegg
0.5 km
Asphaugen aktivitetssal
0.8 km
SKY Fitness
Stamina KEY Bodø sentrum
FAKTA OG
I DETTE
DEMOGRAFI
OMRÅDET
ER BARNEFAMILIER
1-7 kl.
St. Eystein skole
Bankgata ungdomsskole
Bodø lufthavn
%
0.8 km
BLOKK
TRANSPORT
15
1-7 kl.
38%
30%
37%
54%
13%
71%
67%
HAR I GJENNOMSNITT
ER GIFT
HAR HØYSKOLEUTDANNING
HAR INNTEKT OVER 300.000
63
%
EIER SIN EGEN BOLIG
EIER HYTTE
AV BOLIGENE ER NYERE ENN 20 ÅR
AV EIENDOMMENE HAR PRIS OVER KR.
2,5 MILL
AV BOLIGENE MELLOM 60 OG 120 KVM
Informasjon i Nabolagsprofilen er hentet fra ulike kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser er basert på kortest kjøre-/gåavstand
(*luftlinje). Eiendomsprofil AS eller EIE Eiendomsmegling v/Bodø Eiendomsmegling AS kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene. Tjenesten er
levert av Eiendomsprofil AS.
●
36
Kartene er levert av Geodata AS. Kartene skal ikke brukes som kilde eller fasit på f.eks. fradelinger, sammanføyninger, grenser da kommunene tilbyr mer
oppdaterte kart for dette formålet. Eiendomsprofil AS, Geodata AS eller EIE Eiendomsmegling v/Bodø Eiendomsmegling AS kan ikke holdes ansvarlig for feil
eller mangler i kartene.
Copyright © Eiendomsprofil AS 2017
●
37
●
38
Leiligheten har meget
flott beliggenhet midt i
Bodø sentrum med
gangavstand til alle
byens fasiliteter.
●
39
Foto
●
40
●
41
●
42
●
43
Dokumentasjon
Leiligheten
INFO
OG
DOKUMENTER
●
44
●
45
Kommune:
Adresse:
1804 BODØ KOMMUNE
Prinsens Gate 124, 8005 BODØ
Telefon: 95 13 52 18
VERDITAKST
Matrikkel:
Andre oppl.:
Kommune:
Betegnelse:
Adresse:
Gnr 138: Bnr 365, bnr 376
Leil.nr: 177/23 Andelsnr: 23
1804 BODØ KOMMUNE
Leilighet i borettslag
Prinsens Gate 124, 8005 BODØ
MARKEDSVERDI (normal salgsverdi):
KR.
Blokkleilighet:
Garasje:
BRUKSAREAL (BRA):
AREAL, P-ROM:
75 m²
0 m²
69 m²
0 m²
2 240 000
Utskriftsdato:
Dato befaring:
Utført av autorisert medlemsforetak i NTF
Ingeniør K. Arntsen AS
Postboks 4266 Jensvoll, 8089 BODØ
Telefon: 95 13 52 18
Organisasjonsnr: 991 396 691
Sertifisert takstmann:
Ingeniør Kenn Charles Arntsen
Telefon: 951 35 218
E-post: [email protected]
Rolle: Uavhengig takstmann
●
46
25.01.2017 Oppdrag nr: 5087
17.01.2017
Matrikkel:
Andre oppl.:
Kommune:
Adresse:
Gnr 138: Bnr 365, bnr 376
Leil.nr: 177/23 Andelsnr: 23
1804 BODØ KOMMUNE
Prinsens Gate 124, 8005 BODØ
Ingeniør K. Arntsen AS
Postboks 4266 Jensvoll, 8089 BODØ
Telefon: 95 13 52 18
Takstmannens rolle
Denne rapporten er utarbeidet av en uavhengig takstmann uten bindinger til andre aktører i eiendomsbransjen. Takstmannen har verken
et ansettelsesforhold til eller økonomisk interesse i sin oppdragsgivers virksomhet. For nærmere beskrivelse av kravene til takstmannens
integritet, se takseringsbransjens etiske retningslinjer på www.ntf.no.
Forutsetninger
Verditaksten er utført iht. NTFs regler, NS 3940:2012 og 'Takstbransjens retningslinjer for arealmåling'. Det bemerkes at rommenes bruk
kan være i strid med byggeforskriftene selv om de er måleverdige etter NS 3940. Se forøvrig under Arealer i rapporten. Taksten er kun
basert på en enkel visuell befaring uten inngrep i byggverket. Det er ikke foretatt stikktakinger eller annen form for enkle målinger. Det er
ikke flyttet på møbler, tepper, badekar/dusjkabinett, hvitevarer eller andre gjenstander. Rapporten er en ren verditakst og må ikke
forveksles med en tilstandsrapport, som beskriver byggverkets tekniske tilstand. Dette kan medføre at det kan være skader/mangler ved
eiendommen som ikke fremkommer i taksten. Takstmannen er ikke ansvarlig for manglende opplysninger om feil/mangler som ikke
kunne oppdages etter å ha undersøkt takstobjektet som beskrevet ovenfor. Takstkonklusjonen baserer seg på objektets tilstand, slik det
fremsto befaringsdagen. Kunden/rekvirenten skal lese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til takstmannen hvis det finnes
feil/mangler som bør rettes opp. Hvis rapporten er eldre enn 6 måneder, bør takstmannen kontaktes for ny befaring og oppdatering.
En verdi- og lånetakst er ingen tilstandsrapport. Norges TakseringsForbund anbefaler at det ved omsetning av boliger benyttes en
Boligsalgsrapport med verditakst.
Arealberegning for boenheter:
Arealmålingene i denne rapporten har NS 3940:2012 som utgangspunkt. Presiseringer for enkelte arealbegreper og definisjoner i
forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter er beskrevet i 'Takseringsbransjens retningslinjer for
arealmåling – 2014'. Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted. Ved markedsføring
av boliger skal det benyttes egne arealbetegnelser: P-ROM og S-ROM. Primærrom- og sekundærrom (P-ROM og S-ROM). Fordeling mellom
disse er basert på retningslinjene og takstmannens eget skjønn. En bruksendring av et rom kan ha betydning for hvilken kategori rommet
tilhører.
Måleverdige arealer: Større åpninger enn nødvendige åpninger i etasjeskiller for trapp, heiser, sjakter og lignende, regnes ikke med i
etasjens areal. Hvis trapp inngår i åpningen, regnes trappens horisontalprojeksjon med i etasjens areal. Rom skal ha atkomst og gangbart
gulv. Rommenes bruk kan være i strid med byggeforskriftene selv om de er måleverdige.
Egne forutsetninger
Verditakst omfatter beskrevne leilighet og hvor arealer i boenheten, samt tilliggende utvendige arealer er vurdert. Det
presiseres at boretslagets øvrige arealer ikke er besiktiget eller vurdert.
Takstdokumentet er en visuell gjenomgang av beskrevne eiendom og må ikke forveksles med tilstandsrapport. Eier/rekvirent
plikter å lese gjennom takstdokumentet for å avdekke eventuelle feilaktige opplysninger før bruk.
Konklusjon og markedsvurdering
Konklusjon
Markedsverdi (normal salgsverdi)
Kr.
2 240 000
Markedsvurdering
Beskrevne eiendom er beliggende i tilknytning til Bodø sentrum. Område bestående av noe blandet bebyggelse - i vesentlig
grad
av flermannsboliger og leilighetsbygg av eldre/ nyere opprinnelse. Avstand til Bodø torg ca 300 m.
Beskrevne leilighet har beliggenhet i 5.etasje i nordvestre del. Leiligheten har normalt gode lysforhold og noe utsikt/ frisikt.
Tusenhjemmet borettslag var ferdigbygd i 1995. I 1. og 2. etasje ligger møte-/kurslokaler, kafè, frisør og fotpleie.
Denne leiligheten ligger i Tusenhjemmet II borettslag som er oppført i 2009 og ligger i tilknytning til Tusenhjemmet brl.
Bare personer over 55 år og/eller har spesielle omsorgs/pleiebehov kan være andelseiere.
Leilighet med normal standard med hensyn til materialvalg og utrustning - i vesentlig grad normal utførelse. God rom og
arealfordeling - god beliggenhet i bygningsmassen.
Meget sentral beliggenhet i rimelig rolig område av sentrum - nærliggende park/grøntanlegg.
Gangavstand til alle sentrumsfunksjoner.
Markedsmessig kurant leilighet.
Oppdr. nr: 5087
Befaringsdato: 17.01.2017
●
47
Side: 2 av 8
Matrikkel:
Andre oppl.:
Kommune:
Adresse:
Gnr 138: Bnr 365, bnr 376
Leil.nr: 177/23 Andelsnr: 23
1804 BODØ KOMMUNE
Prinsens Gate 124, 8005 BODØ
Ingeniør K. Arntsen AS
Postboks 4266 Jensvoll, 8089 BODØ
Telefon: 95 13 52 18
Befarings- og eiendomsopplysninger
Rapportdata
Kunde:
Gudrun Jakobsen
Takstmann:
Kenn Charles Arntsen
Befaring/tilstede:
Befaringsdato: 17.01.2017.
- Kenn Charles Arntsen. Tlf. 95 13 52 18
- Sønn.
Eiendomsopplysninger
Eiend.betegnelse:
Leilighet i borettslag
Om tomten:
Totalt tomteareal inkl. gateareal på 1527m2 i følge opplysninger innhentet fra infoland.
Adkomst til eiendommen med direkte adkomst fra asfaltert kommunal veiareal.
Tomten som er flat er opparbeidet med adkomstarealer. Eiendommen har normalt gode lysforhold,
og noe utsiktsforhold.
Hovedadkomst til bygningen via overbygget inngangparti tilknyttet gangarealer, trapperom og
heisanlegg.
Tomteverdien inkluderer justert teknisk verdi, tillagt markedspris for den aktuelle boenheten.
Markedstilpasning av tomtepris for attraktivitet / beliggenhet, er en vurdering av tomtens og
eiendommens beliggenhet gjort av takstmann.
Regulering:
Bolig
Adkomstvei:
Asfaltert kommunal vei.
Tilknytning vann:
Offentlig
Tilknytning avløp:
Offentlig
Forkjøpsrett:
Se vedtekter
Andre forhold:
Tusenhjemmet borettslag :
Tusenhjemmet borettslag var ferdigbygd i 1995. I 1. og 2. etasje ligger møte-/kurslokaler, kafè, frisør
og
fotpleie.
Bare personer over 55 år og/eller har spesielle omsorgs/pleiebehov kan være andelseiere.
Borettslaget ligger sentralt med gangavstand til sentrum. Parkeringsanlegg ligger i kjeller. Heis går
helt fra
parkeringskjeller og til fjerde etasje.
Beboerne slipper å ta del i trappevask, snørydding, plenklipping og ellers arbeid utomhus, da dette
blir
ivaretatt av vaktmesterselskap.
Tusenhjemmet borettslag består av i alt 15 omsorgsboliger, hvorav 3 stk. 3-roms og 12 stk. 2-roms
leiligheter.
VERDT Å VITE :
Byggeår: 1995 Antall leiligheter: 15
TV-anlegg: Kabel-tv.
Bygningen oppført i plasstøpt betong - Bygningen utvendig pålagt Steni fasadeplater. Utvendig tak
tekket med takstein.
TUSENHJEMMET II BORETTSLAG:
Prinsens gate 124 er en blokk med 8 leiligheter og er en del av tusenhjemmet og ble påbygget og
etablert i 2009 og har arealer over 5. etasjer.
Kjeller er oppført i plasstøpt betong, bæring med stål/ betong og hulldekker/ betong. Utvendig
Oppdr. nr: 5087
Befaringsdato: 17.01.2017
●
48
Side: 3 av 8
Matrikkel:
Andre oppl.:
Kommune:
Adresse:
Gnr 138: Bnr 365, bnr 376
Leil.nr: 177/23 Andelsnr: 23
1804 BODØ KOMMUNE
Prinsens Gate 124, 8005 BODØ
Ingeniør K. Arntsen AS
Postboks 4266 Jensvoll, 8089 BODØ
Telefon: 95 13 52 18
bindingsverk som er isolert og kledd med fasadeplater og stedveis partier med kledning. Tak tekket
med sarnafil.el.
Bygget inneholder følgende:
U-etasje: Parkering og boder til leilighetene.
1-2 etasje: Aktivitet-og kultursenter.
3-5 etasje: 8 leiligheter
Matrikkeldata
Matrikkel:
Kommune: 1804 BODØ Gnr: 138 Bnr: 365
Eiet/festet:
Eiet
Areal:
968 m² Arealkilde: Arealkilde: Arealene er innhentet fra infoland- Bodø kommune
Hjemmelshaver:
Tusenhjemmet Borettslag Orgnr 971 122 021
Adresse:
Matrikkel:
Prinsens Gate
Kommune: 1804 BODØ Gnr: 138 Bnr: 376
Eiet/festet:
Eiet
Areal:
559,3 m² Arealkilde: Arealene er innhentet fra infoland- Bodø kommune
Hjemmelshaver:
Tusenhjemmet borettslag
Adresse:
Prinsens Gate 124, 8005 BODØ
Andelsobjekt
Leilighet nr./selskap:
177/23/Tusenhjemmet II Borettslag
Organisasjonsnummer: 971122021
Forretningsfører:
Bodø Boligbyggelag AL
Eier adkomstdok.:
Gudrun Jakobsen
Innskudd, pålydende mm
Andelsnummer:
23
Obligasjonsnummer:
Pålydende:
Andel formue:
Andel fellesgjeld:
Kommentar:
23
5 000
33 099
1 429 000
Dato: 25.01.17
Husleie er pr. tiden kr. 4.895,Husleie går vanligvis til:
Kostnader på lån, kommunale avgifter, forsikring av husene, avsetning til ytre vedlikehold,
forretningsførsel, revisjon, styrehonorar, kontorutg.
For nærmere opplysninger om hva husleien går til, samt om det er fremtidige vedlikeholdsplaner/
planlagte påkostninger eller andre forhold som kan føre til endringer i husleie/ fellesgjeld- må
styreleder kontaktes.
Årsregnskap
Regnskapsår:
Omløpsmidler:
2015
Samlet andelskapital:
862 704
Kortsiktig gjeld (-):
65 106
Disponible midler:
797 598
Kommentar:
Oppdr. nr: 5087
2 300
Samlet innskuddskapital:
18 743 000
Langsiktig gjeld (+):
13 348 500
Langsiktig gjeld og innskuddskapital:
32 091 500
Opplysninger innhentet fra foretningsfører.
Befaringsdato: 17.01.2017
●
49
Side: 4 av 8
Matrikkel:
Andre oppl.:
Kommune:
Adresse:
Gnr 138: Bnr 365, bnr 376
Leil.nr: 177/23 Andelsnr: 23
1804 BODØ KOMMUNE
Prinsens Gate 124, 8005 BODØ
Ingeniør K. Arntsen AS
Postboks 4266 Jensvoll, 8089 BODØ
Telefon: 95 13 52 18
Kilder/vedlegg
Dokument/kilde
Dato
Kommentar
Status
Infoland.no
Fremvist
Boligopplysninger fra
Bbl
Fremvist
Sider
Vedlagt
Andre forhold
Forsikring:
Selskap: If Skadeforsikring NUF. Avtalenr: SP588746. Type: Fullverdi.
Bygninger på eiendommen
Blokkleilighet
Bygningsdata
Byggeår:
2009 Kilde: Opplysninger innhentet fra infoland- Bodø kommune
Anvendelse:
Leilighet
Kommentar
Standard:
LEILIGHETEN HAR FØLGENDE STANDARD:
Kjøkkeninnredning i malt utførelse, normalt godt utbygget med benker og skapplass, avtrekk fra
komfyrplass og opplegg for oppvaskmaskin.
Bad med fliser på gulv og fliser på vegger. Servant i 120 i cm innredning, dusj på vegg med
dusjvegger og veggmontert wc
Vaskerom med fliser på gulv og fliser på vegger. Opplegg for vaskemaskin. Vannmåler.
Porttelefon.
Heis i bygning.
STANDARD FORØVRIG :
Parkett på gulv. Malte vegger. Malt gipshimling.
OPPVARMING:
Varme i badgulv og vaskerom. Elektrisk med panelovner. Varmegjenvinningsanlegg.
Vedlikehold:
Enkelte bruksmerker i parkett ellers ikke registrert noen spesielle feil og mangler.
Arealer
Bruttoareal
Etasje
5 . etasje
Kjeller
Sum bygning:
Bruksareal BRA m²
BTA m²
Totalt
75
Primær P-ROM
69
6
6
81
75
Sekundær S-ROM
Kommentar
69
Entre, bad, stue, kjøkken, vaskerom,
2 soverom, entre, bad, stue,
kjøkken, vaskerom, 2 soverom
6 Bod
69
6
Se eget avsnitt i rapportens forutsetninger vedr. arealberegning og måleverdige arealer.
Oppdr. nr: 5087
Befaringsdato: 17.01.2017
●
50
Side: 5 av 8
Matrikkel:
Andre oppl.:
Kommune:
Adresse:
Gnr 138: Bnr 365, bnr 376
Leil.nr: 177/23 Andelsnr: 23
1804 BODØ KOMMUNE
Prinsens Gate 124, 8005 BODØ
Ingeniør K. Arntsen AS
Postboks 4266 Jensvoll, 8089 BODØ
Telefon: 95 13 52 18
Kommentar areal
Utgang til altan på ca 28 m2 fra stue. Altan har tremmegulv.
Felles altan ved heisadkomst i 5.etg.
Arealene må ansees som ca areal da de er målt på stedet.
Fellesarealer er ikke medtatt under arealoppstillingen, men inngår i hovedkalkylen.
Romfordeling
Etasje
Primærareal (P-ROM)
5 . etasje
Entre, bad, stue, kjøkken, vaskerom, 2 soverom
Sekundærareal (S-ROM)
Kjeller
Bod
Konstruksjoner og innvendige forhold - Blokkleilighet
Innvendige dører
Dører i malt slett utførelse
Overflater på innvendige gulv
Parkett
Overflater på innvendige vegger
Malte vegger.
Overflater på innvendig himling
Malt himling
Garasje
Bygningsdata
Byggeår:
Kommentar
Standard:
Garasjeplass i fellesanlegg. Motorstyrt åpner. Asfaltert gulv.
Se eget avsnitt i rapportens forutsetninger vedr. arealberegning og måleverdige arealer.
Oppdr. nr: 5087
Befaringsdato: 17.01.2017
●
51
Side: 6 av 8
Matrikkel:
Andre oppl.:
Kommune:
Adresse:
Gnr 138: Bnr 365, bnr 376
Leil.nr: 177/23 Andelsnr: 23
1804 BODØ KOMMUNE
Prinsens Gate 124, 8005 BODØ
Ingeniør K. Arntsen AS
Postboks 4266 Jensvoll, 8089 BODØ
Telefon: 95 13 52 18
Utvendige forhold
Konstruksjoner utendørs
Drenering
Utvendig drenering som opprinnelig fra byggeår.
Direkte fundamentering
Kjellervegger av betong, med frostfri såle etablert på antatt steinfylling på leiregrunn.
Yttervegger
Bindingsverk
Takkonstruksjoner
Selvbærende-takstoler
Taktekking og membraner
Sarnefil e.l.
Vinduer
2-lags glass i trekarmer
Ytterdører og porter
Hovedinngangsdør i aluminium. Inngangsdør til leiligheten i malt utførelse.
Utvendige overflater
Bygningen utvendig pålagt fasadeplater og panel.
Trapper og ramper
Betongtrapp med flis.
Balkonger, terrasser ol.
Altan er utført av trekonstruksjoner.
Oppdr. nr: 5087
Befaringsdato: 17.01.2017
●
52
Side: 7 av 8
Matrikkel:
Andre oppl.:
Kommune:
Adresse:
Gnr 138: Bnr 365, bnr 376
Leil.nr: 177/23 Andelsnr: 23
1804 BODØ KOMMUNE
Prinsens Gate 124, 8005 BODØ
Ingeniør K. Arntsen AS
Postboks 4266 Jensvoll, 8089 BODØ
Telefon: 95 13 52 18
Beregninger
Teknisk verdi bygninger
Blokkleilighet
Normale byggekostnader (utregnet som for nybygg)
Kr.
Tillegg for ekstra standard
Kr.
2 449 500
47 000
Fradrag (alder, utidsmessighet, vedlikeholdsmangler,
tilstandssvekkelser, gjenst. arbeider)
Sum teknisk verdi – Blokkleilighet
Kr.
- 32 000
Kr.
2 464 500
Kr.
196 000
Kr.
2 660 500
Garasje
Normale byggekostnader (utregnet som for nybygg)
Kr.
200 000
Fradrag (alder, utidsmessighet, vedlikeholdsmangler,
tilstandssvekkelser, gjenst. arbeider)
Sum teknisk verdi – Garasje
Kr.
- 4 000
Sum teknisk verdi bygninger
Verdi adkomstdokument
Beregnet verdi adkomstdokument består av verdielementene teknisk verdi bygning, boenhetens andel av normal
tomtekostnad, vurdert verdi av tomtens og boenhetens beliggenhet, andel disponible midler og fradrag for andel fellesgjeld.
Normal tomtekostnad fremkommer ved å beregne teknisk verdi for råtomt, tilknytning, infrastruktur på tomten, opparbeiding /
beplantning, arrondering terreng etc.
Teknisk verdi bygninger:
Kr.
2 660 500
Normal tomtekostnad:
Kr.
960 000
Andel formue for seksjon:
Kr.
33 099
- Andel fellesgjeld for seksjon:
Verdi adkomstdokument:
Kr.
Kr.
1 429 000
2 224 599
BODØ, 25.01.2017
Ingeniør Kenn Charles Arntsen
Telefon: 95 13 52 18
Oppdr. nr: 5087
Befaringsdato: 17.01.2017
●
53
Side: 8 av 8
●
54
●
55
●
56
HUSORDENSREGLER FOR TUSENHJEMMET BORETTSLAG
Vedtatt av generalforsamling 31.03.1998.
Husordensreglene inneholder bestemmelser om bruken av boligen og fellesarealene – og skal
bidra til å fremme miljø og trivsel i boområdet. Andelseier er ansvarlig for at ordensreglene
blir overholdt av husstanden og andre som gis adgang til leiligheten. Husordensbestemmelser
er en del av leiekontrakten slik at brudd på disse regler samtidig er å anse som mislighold av
denne.
Leilighetene må ikke brukes slik at det sjenerer andre. Husordensreglene inneholder ikke bare
plikter. Vær oppmerksom på at den skal sikre andelseierne orden, ro og hygge i hjemmene.
Alminnelige ordensregler
Andelseier plikter å behandle boligen og eiendommen ellers med tilbørlig aktsomhet og rette
seg etter de vanlige ordensregler som borettslaget fastsetter til sikring av ro og orden og
forsvarlig behandling av eiendommen. Det er i alles interesse at andelseierne tar nødvendig
hensyn til hverandre slik at ingen blir skadelidende pga. andre andelseieres opptreden. Dette
innebærer at andeleier er ansvarlig for sine gjesters opptreden i boligen, i fellesrommene og
på eiendommen for øvrig.
Parkering av biler og andre kjøretøyer skal bare skje der det kan anvises oppstillingsplasser.
Balkonger, vinduer eller trapper skal ikke brukes til lufting eller risting av tøy eller sengklær..
Dører til inngang og kjeller skal holdes låst.
Sykler, barnevogner, ski og lignende må kun plasseres på de steder som er anvist av
borettslaget til dette bruk.
Leiligheten og boområdet
Etter kl. 23.00 på hverdager og kl. 24.00 på dager før helligdager skal det være ro og orden i
boligene, samt på eiendommen forøvrig. Musikkøvelser, banking og boring kan bare skje i
tidsrommet kl. 08.00 – 21.30 på hverdager. Utvidelse av tidspunkt etter avtale med naboer.
Husdyr
Det er tillatt med ett husdyr pr. hushold. Hvis ikke annet er bestemt for borettslaget.
Søppel
Alt søppel skal pakkes forsvarlig inn før det plasseres på de anviste steder. For øvrig skal
bestemmelser om bruk av søppelcontainere og lignende følges.
Renhold
Der hvor det eksisterer vaskelister for beboerne, plikter andelseierne å følge ordningen med
vask etter tur av trapper/fellesareal. Borettslaget kan bestemme andre vaskeordninger.
Bad, WC, ledninger og lufting
Alle rom – også kjellere – må holdes såpass oppvarmet at ikke vannet i ledningene fryser. Det
må ikke kastes uvedkommende ting i klosettet, og det må bare brukes klosettpapir.
●
57
Etterlatte eiendeler
Borettslaget overtar ikke ansvar for etterlatte eiendeler. Slike eiendeler vil bli overlatt
hittegodskontoret eller bli tilintetgjort for eiers regning og risiko.
Meldinger og henvendelser
Meldinger fra borettslaget eller forretningsfører ved rundskriv eller oppslag skal gjelde på
samme vis som husordensreglene. Henvendelser angående husordensreglene skal skje
skriftlig. Borettslaget har uten videre adgang til boligen for å foreta nødvendige reparasjoner
og utbedringer. Så sant det er praktisk mulig, skal det varsles. Henvendelser, klager m.m.
vedrørende leieforholdet og ordensreglene kan rettes til forretningsfører eller styret i
borettslaget.
Husleiekontrakten
Det vises for øvrig til leiekontrakten som inneholder bestemmelser om plikter og ansvar, og
det vises særlig til kontraktens bestemmelser om husleieinnbetaling og fremleie.
●
58
VEDTEKTER
for Tusenhjemmet borettslag
org nr 971 122 021
tilknyttet Bodø Boligbyggelag
vedtatt på konstituerende generalforsamling den 04.11.94 sist endret den 11.08.09
1. Innledende bestemmelser
1-1 Formål
Tusenhjemmet borettslag er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne
bruksrett til egen bolig i lagets eiendom (borett) og å drive virksomhet som står i
sammenheng med denne.
1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold
(1) Borettslaget ligger i Bodø kommune og har forretningskontor i Bodø kommune.
(2) Borettslaget er tilknyttet Bodø boligbyggelag som er forretningsfører.
2. Andeler og andelseiere
2-1 Andeler og andelseiere
(1) Andelene skal være på kroner 100,(2) Bare andelseiere i boligbyggelaget og bare fysiske personer (enkeltpersoner) som
har fylt 55 år kan være andelseiere i borettslaget. Ingen fysiske personer kan eie mer
enn en andel.
(3) Uansett kan staten, en fylkeskommune eller en kommune til sammen eie inntil ti
prosent av andelene i borettslaget i samsvar med borettslagslovens § 4-2 (1). Det
samme gjelder selskap som har til formål å skaffe boliger og som blir ledet og
kontrollert av stat, fylkeskommune eller kommune, stiftelse som har til formål å
skaffe boliger og som er opprettet av staten, en fylkeskommune eller kommune og
selskap, stiftelse eller andre som har inngått samarbeidsavtale med stat,
fylkeskommune eller kommune om å skaffe boliger til vanskeligstilte.
(4)Andelseierne skal få utlevert et eksemplar av borettslagets vedtekter.
2-2 Sameie i andel
(1) Bare personer som bor eller skal bo i boligen kan bli sameier i andel.
(2) Dersom flere eier en andel sammen, skal det regnes som bruksoverlating hvis en
eller flere av sameierne ikke bor i boligen, jf vedtektenes punkt 4-2.
Mønsterdokument fra NBBL 19.01.2004
1
●
59
2-3 Overføring av andel og godkjenning av ny andelseier
(1) En andelseier har rett til å overdra sin andel, men erververen må godkjennes av
borettslaget for at ervervet skal bli gyldig overfor borettslaget.
(2) Borettslaget kan nekte godkjenning når det er saklig grunn til det og skal nekte
godkjenning dersom ervervet vil være i strid med punkt 2 i vedtektene.
(3) Nekter borettslaget å godkjenne erververen som andelseier, må melding om dette
komme fram til erververen senest 20 dager etter at søknaden om godkjenning kom
fram til borettslaget. I motsatt fall skal godkjenning regnes som gitt.
(4) Erververen har ikke rett til å bruke boligen før godkjenning er gitt eller det er
rettskraftig avgjort at erververen har rett til å erverve andelen.
(5) Den forrige andelseieren er solidarisk ansvarlig med en eller flere nye erververe
for betaling av felleskostnader til ny andelseier er godkjent, eller det er rettskraftig
avgjort at en ny andelseier har rett til å erverve andelen.
3. Forkjøpsrett
3-1 Hovedregel for forkjøpsrett
(1) Dersom andel skifter eier, har andelseierne i borettslaget og dernest de øvrige
andelseierne i boligbyggelaget forkjøpsrett.
(2) Forkjøpsretten kan ikke gjøres gjeldende når andelen overdras til ektefelle, til
andelseierens eller ektefellens slektning i rett opp- eller nedstigende linje, til
fosterbarn som faktisk står i samme stilling som livsarving, til søsken eller noen annen
som i de to siste årene har hørt til samme husstand som den tidligere eieren.
Forkjøpsretten kan heller ikke gjøres gjeldende når andelen overføres på skifte etter
separasjon eller skilsmisse, eller når et husstandsmedlem overtar andelen etter
bestemmelsene i husstandsfellesskapslovens § 3.
(3) Styret i borettslaget skal sørge for at de som er nevnt i første ledd får anledning til
å gjøre forkjøpsretten gjeldende og på deres vegne gjøre retten gjeldende innen fristen
nevnt i vedtektenes punkt 3-2, jf borettslagslovens § 4-15 første ledd.
3-2 Frister for å gjøre forkjøpsrett gjeldende
Fristen for å gjøre forkjøpsretten gjeldende er 20 dager fra borettslaget mottok
melding om at andelen har skiftet eier, med opplysning om pris og andre vilkår.
Fristen er fem hverdager dersom borettslaget har mottatt skriftlig forhåndsvarsel om
at andelen kan skifte eier, og varselet har kommet fram til laget minst femten dager,
men ikke mer enn tre måneder, før meldingen om at andelen har skiftet eier.
3-3 Nærmere om forkjøpsretten
(1) Ansiennitet i borettslaget regnes fra dato for overtakelse av andelen. Står flere
andelseiere i borettslaget med lik ansiennitet, går den med lengst ansiennitet i
boligbyggelaget foran.
(2) Dersom ingen andelseiere i borettslaget melder seg utpeker boligbyggelaget
hvilken andelseier i boligbyggelaget som skal få overta andelen.
Mønsterdokument fra NBBL 19.01.2004
2
●
60
(3) Andelseier som vil overta ny andel, må overdra sin andel i laget til en ny
andelseier. Dette gjelder selv om andelen tilhører flere.
(4) Forkjøpsretten skal kunngjøres i en avis som er vanlig lest på stedet, på
boligbyggelagets nettsider, ved oppslag i borettslaget eller på annen egnet måte.
4. Borett og bruksoverlating
4-1 Boretten
(1) Hver andel gir enerett til å bruke en bolig i borettslaget og rett til å nytte
fellesarealer til det de er beregnet eller vanlig brukt til, og til annet som er i samsvar
med tiden og forholdene.
(2) Andelseieren kan ikke benytte boligen til annet enn boligformål uten styrets
samtykke.
(3) Andelseieren skal behandle boligen, andre rom og annet areal med tilbørlig
aktsomhet. Bruken av boligen og fellesarealene må ikke på en urimelig eller
unødvendig måte være til skade eller ulempe for andre andelseiere.
(4) En andelseier kan med styrets godkjenning gjennomføre tiltak på eiendommen
som er nødvendige på grunn av funksjonshemming hos en bruker av boligen.
Godkjenning kan ikke nektes uten saklig grunn.
(5) Styret kan fastsette vanlige ordensregler for eiendommen. Selv om det er vedtatt
forbud mot dyrehold, kan styret samtykke i at brukeren av boligen holder dyr dersom
gode grunner taler for det, og dyreholdet ikke er til ulempe for de andre brukerne av
eiendommen.
4-2 Bruksoverlating
(1) Andelseieren kan ikke uten samtykke fra styret overlate bruken av boligen til
andre.
(2) Med styrets godkjenning kan andelseierne overlate bruken av hele boligen
dersom:
- andelseieren selv eller andelseierens ektefelle eller slektning i rett opp- eller
nedstigende linje eller fosterbarn av andelseieren eller ektefellen, har bodd i
boligen i minst ett av de siste to årene. Andelseierne kan i slike tilfeller
overlate bruken av hele boligen for opp til tre år
- andelseieren er en juridisk person
- andelseieren skal være midlertidig borte som følge av arbeid, utdanning,
militærtjeneste, sykdom eller andre tungtveiende grunner
- et medlem av brukerhusstanden er andelseierens ektefelle eller slektning i rett
opp- eller nedstigende linje eller fosterbarn av andelseieren eller ektefellen
- det gjelder bruksrett til noen som har krav på det etter ekteskapslovens § 68
eller husstandsfellesskapslovens § 3 andre ledd.
Godkjenning kan bare nektes dersom brukerens forhold gir saklig grunn til det.
Godkjenning kan nektes dersom brukeren ikke kunne blitt andelseier.
Har laget ikke sendt svar på skriftlig søknad om godkjenning av bruker innen en
måned etter at søknaden har kommet fram til laget, skal brukeren regnes som
godkjent.
Mønsterdokument fra NBBL 19.01.2004
3
●
61
(3) Andelseier som bor i boligen selv, kan overlate bruken av deler av den til andre
uten godkjenning.
(4) Overlating av bruken reduserer ikke andelseierens plikter overfor borettslaget.
5. Vedlikehold
5-1 Andelseiernes vedlikeholdsplikt
(1) Den enkelte andelseier skal holde boligen, og andre rom og annet areal som hører
boligen til, i forsvarlig stand og vedlikeholde slikt som vinduer, rør, sikringsskap fra
og med første hovedsikring/inntakssikring, ledninger med tilbehør, varmekabler,
inventar, utstyr inklusive vannklosett og vask, apparater og innvendige flater. Våtrom
må brukes og vedlikeholdes slik at lekkasjer unngås.
(2) Vedlikeholdet omfatter også nødvendige reparasjoner og utskifting av slikt som
rør, sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring, ledninger med
tilbehør, varmekabler, inventar, utstyr inklusive slik som vannklosett og vasker,
apparater, tapet, gulvbelegg, vegg-, gulv- og himlingsplater, skillevegger, listverk,
skap, benker og innvendige dører med karmer.
(3) Andelseieren har også ansvaret for oppstaking og rensing av innvendig
kloakkledning både til og fra egen vannlås/sluk og fram til borettslagets felles/hovedledning. Andelseier skal også rense eventuelle sluk på verandaer, balkonger o l.
(4) Andelseieren skal holde boligen fri for insekter og skadedyr.
(5)Vedlikeholdsplikten omfatter også utbedring av tilfeldig skade, herunder skade
påført ved innbrudd og uvær.
(6) Oppdager andelseieren skade i boligen som borettslaget er ansvarlig for å utbedre,
plikter andelseieren straks å sende melding til borettslaget.
(7) Borettslaget og andre andelseiere kan kreve erstatning for tap som følger av at
andelseieren ikke oppfyller pliktene sine, jf borettslagslovens §§ 5-13 og 5-15.
Forårsaker andelseier eller noen han svarer for med forsett eller som følge av grov
uaktsomhet skade som dekkes av borettslagets forsikring, plikter andelseieren å
refundere borettslagets egenandel og/eller eventuelt manglende erstatningsdekning
(avkorting).
5-2 Borettslagets vedlikeholdsplikt
(1) Borettslaget skal holde bygninger og eiendommen for øvrig i forsvarlig stand så
langt plikten ikke ligger på andelseierne. Skade på bolig eller inventar som tilhører
laget, skal laget utbedre dersom skaden følger av mislighold fra en annen andelseier.
(2) Felles rør, ledninger, kanaler og andre felles installasjoner som går gjennom
boligen, skal borettslaget holde ved like. Borettslaget har rett til å føre nye slike
installasjoner gjennom boligen dersom det ikke er til vesentlig ulempe for
andelseieren.
Mønsterdokument fra NBBL 19.01.2004
4
●
62
(3) Borettslagets vedlikeholdsplikt omfatter også utskifting av vinduer, herunder
nødvendig utskifting av termoruter, og ytterdører til boligen eller reparasjon eller
utskifting av tak, bjelkelag, bærende veggkonstruksjoner, sluk, samt rør eller
ledninger som er bygd inn i bærende konstruksjoner med unntak av varmekabler.
(4) Andelseieren skal gi adgang til boligen slik at borettslaget kan utføre sin
vedlikeholdsplikt, herunder ettersyn, reparasjon eller utskifting. Ettersyn og utføring
av arbeid skal gjennomføres slik at det ikke er til unødig ulempe for andelseieren eller
annen bruker av boligen.
(5) Andelseier kan kreve erstatning for tap som følge av at borettslaget ikke oppfyller
pliktene sine, jf borettslagslovens § 5-18.
6. Pålegg om salg og fravikelse
6-1 Mislighold
Andelseiers brudd på sine forpliktelser overfor borettslaget utgjør mislighold. Som
mislighold regnes blant annet manglende betaling av felleskostnader, forsømt
vedlikeholdsplikt, ulovlig bruk eller overlating av bruk og brudd på husordensregler.
6-2 Pålegg om salg
(1) Hvis en andelseier til tross for advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan
borettslaget pålegge vedkommende å selge andelen, jf borettslagslovens § 5-22 første
ledd. Advarsel skal gis skriftlig og opplyse om at vesentlig mislighold gir laget rett til
å kreve andelen solgt.
6-3 Fravikelse
Medfører andelseierens eller brukerens oppførsel fare for ødeleggelse eller vesentlig
forringelse av eiendommen, eller er andelseierens eller brukerens oppførsel til alvorlig
plage eller sjenanse for eiendommenes øvrige andelseiere eller brukere, kan styret
kreve fravikelse fra boligen etter tvangsfullbyrdelseslovens kapittel 13.
7. Felleskostnader og pantesikkerhet
7-1 Felleskostnader
(1) Felleskostnadene betales hver måned. Borettslaget kan endre felleskostnadene
med en måneds skriftlig varsel.
(2) For felleskostnader som ikke blir betalt ved forfall, svarer andelseieren den til en
hver tid gjeldende forsinkelsesrente etter lov av 17. desember 1976 nr 100.
7-2 Fordeling av vedlikeholdskostnader på de ulike andelene.
(1) Borettslaget er dannet etter sammenslåing av tusenhjemmet borettslag og
Tusenhjemmet II borettslag. Tusenhjemmet II borettslag er nybygd.
(2) I fordelingen av utvendige vedlikeholdskostnader og driftskostnader knyttet til
fellesarealer legges til grunn brøk hvor totalt BRA = brøkens nevner, og det enkelte
borettslags BRA = brøkens teller. De 8 første driftsårene skal det som i dag er
benevnt Tusenhjemmet II brl. ivareta kun 50 % av kostnadene som fremkommer av
Mønsterdokument fra NBBL 19.01.2004
5
●
63
ovenstående brøk. Den resterende 50 % ivaretas av dagens Tusenhjemmet brl. Fra
og med 9. driftsår fordeles borettslagets vedlikeholdskostnader i henhold til
ovennevnte fordelingsbrøk.
7-3 Borettslagets pantesikkerhet
For krav på dekning av felleskostnader og andre krav fra lagsforholdet har laget
panterett i andelen foran alle andre heftelser. Pantekravet er begrenset til en sum som
svarer til to ganger folketrygdens grunnbeløp på tidspunktet da tvangsdekning
besluttes gjennomført.
8. Styret og dets vedtak
8-1 Styret
(1) Borettslaget skal ha et styre som skal bestå av en styreleder og 2 andre
medlemmer. Generalforsamlingen bestemmer om det skal velges varamedlemmer til
styret og det antall varamedlemmer som skal velges.
(2) Funksjonstiden for styreleder og de andre medlemmene er to år. Varamedlemmer
velges for ett år. Styremedlem og varamedlem kan gjenvelges.
(3) Styret skal velges av generalforsamlingen. Generalforsamlingen velger styreleder
ved særskilt valg. Styret velger nestleder blant sine medlemmer.
8-2 Styrets oppgaver
(1) Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og
generalforsamlingens vedtak. Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller
vedtektene er lagt til andre organer.
(2) Styreleder skal sørge for at styret holder møte så ofte som det trengs. Et
styremedlem eller forretningsføreren kan kreve at styret sammenkalles.
(3) Styret skal føre protokoll over styresakene. Protokollen skal underskrives av de
frammøtte styremedlemmene.
8-3 Styrets vedtak
(1) Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av alle styremedlemmene er til stede.
Vedtak kan treffes med mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Står stemmene
likt, gjør møtelederens stemme utslaget. De som stemmer for et vedtak som innebærer
en endring, må likevel utgjøre minst en tredjedel av alle styremedlemmene.
(2) Styret kan ikke uten at generalforsamlingen har gitt samtykke med minst to
tredjedels flertall, fatte vedtak om:
1. ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten
som etter forholdene i laget går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold,
2. å øke tallet på andeler eller å knytte andeler til boliger som tidligere har vært
benyttet til utleie, jf borettslagslovens § 3-2 andre ledd,
3. salg eller kjøp av fast eiendom,
4. å ta opp lån som skal sikres med pant med prioritet foran innskuddene,
5. andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som går ut over vanlig
forvaltning,
Mønsterdokument fra NBBL 19.01.2004
6
●
64
6. andre tiltak som går ut over vanlig forvaltning, når tiltaket fører med seg
økonomisk ansvar eller utlegg for laget på mer enn fem prosent av de årlige
felleskostnadene.
8-4 Representasjon og fullmakt
To styremedlemmer i fellesskap representerer laget utad og tegner dets navn.
9. Generalforsamlingen
9-1 Myndighet
Den øverste myndighet i borettslaget utøves av generalforsamlingen.
9-2 Tidspunkt for generalforsamling
(1) Ordinær generalforsamling skal holdes hvert år innen utgangen av juni.
(2) Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det nødvendig, eller når
revisor eller minst to andelseiere som til sammen har minst en tiendedel av stemmene,
krever det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.
9-3 Varsel om og innkalling til generalforsamling
(1) Forut for ordinær generalforsamling skal styret varsle andelseierne om dato for
møtet og om frist for innlevering av saker som ønskes behandlet.
(2) Generalforsamlingen skal innkalles skriftlig av styret med et varsel som skal være
på minst åtte og høyst tjue dager. Ekstraordinær generalforsamling kan om nødvendig
kalles inn med kortere varsel som likevel skal være på minst tre dager. I begge tilfeller
skal det gis skriftlig melding til boligbyggelaget.
(3) I innkallingen skal de sakene som skal behandles være bestemt angitt. Skal et
forslag som etter borettslagsloven eller vedtektene må vedtas med minst to tredjedels
flertall kunne behandles, må hovedinnholdet være angitt i innkallingen. Saker som en
andelseier ønsker behandlet på ordinær generalforsamling skal nevnes i innkallingen
når styret har mottatt krav om det etter vedtektenes punkt 9-3 (1).
9-4 Saker som skal behandles på ordinær generalforsamling
- Godkjenning av årsberetning fra styret
- Godkjenning av årsregnskap
- Valg av styremedlemmer og varamedlemmer
- Eventuelt valg av revisor
- Fastsetting av godtgjørelse til styret
- Andre saker som er nevnt i innkallingen
9-5 Møteledelse og protokoll
Generalforsamlingen skal ledes av styrelederen med mindre generalforsamlingen
velger en annen møteleder. Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll fra
generalforsamlingen.
Mønsterdokument fra NBBL 19.01.2004
7
●
65
9-6 Stemmerett og fullmakt
Hver andelseier har en stemme på generalforsamlingen. Hver andelseier kan møte ved
fullmektig på generalforsamlingen, men ingen kan være fullmektig for mer enn en
andelseier. For en andel med flere eiere kan det bare avgis en stemme.
9-7 Vedtak på generalforsamlingen
(1) Foruten saker som nevnt i punkt 9-4 i vedtektene kan ikke generalforsamlingen
fatte vedtak i andre saker enn de som er bestemt angitt i innkallingen.
(2) Med de unntak som følger av borettslagsloven eller vedtektene her fattes alle
beslutninger av generalforsamlingen med mer enn halvparten av de avgitte stemmer.
Ved valg kan generalforsamlingen på forhånd fastsette at den som får flest stemmer
skal regnes som valgt.
(3) Stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning.
10. Inhabilitet, taushetsplikt og mindretallsvern
10-1 Inhabilitet
(1) Et styremedlem må ikke delta i styrebehandlingen eller avgjørelsen av noe
spørsmål der medlemmet selv eller nærstående har en framtredende personlig eller
økonomisk særinteresse.
(2) Ingen kan selv eller ved fullmektig eller som fullmektig delta i en avstemning på
generalforsamlingen om avtale med seg selv eller nærstående eller om ansvar for seg
selv eller nærstående i forhold til laget. Det samme gjelder avstemning om pålegg om
salg eller krav om fravikelse etter borettslagslovens §§ 5-22 og 5-23.
10-2 Taushetsplikt
Tillitsvalgte, forretningsfører og ansatte i et borettslag har plikt til å bevare taushet
overfor uvedkommende om det de i forbindelse med virksomheten i laget får vite om
noens personlige forhold. Dette gjelder ikke dersom ingen berettiget interesse tilsier
taushet.
10-3 Mindretallsvern
Generalforsamlingen, styret eller forretningsfører kan ikke treffe beslutning som er
egnet til å gi visse andelseiere eller andre en urimelig fordel til skade for andre
andelseiere eller laget.
11. Vedtektsendringer og forholdet til borettslovene
11-1 Vedtektsendringer
(1) Endringer i borettslagets vedtekter kan bare besluttes av generalforsamlingen med
minst to tredjedeler av de avgitte stemmer.
(2) Følgende endringer av vedtektene kan ikke skje uten samtykke fra
boligbyggelaget, jf borettslagslovens § 7-12:
- vilkår for å være andelseier i borettslaget
- bestemmelse om forkjøpsrett til andel i borettslaget
- denne bestemmelse om godkjenning av vedtektsendringer
Mønsterdokument fra NBBL 19.01.2004
8
●
66
11-2 Forholdet til borettslovene
For så vidt ikke annet følger av vedtektene gjelder reglene i lov om borettslag av
06.06.2003 nr 39. jf lov om boligbyggelag av samme dato.
Mønsterdokument fra NBBL 19.01.2004
9
●
67
Boligkjøperforsikring
TIL DEG
SOM KJØPER
BOLIG
Hvis din nye bolig
har skjulte feil…
...KAN DETTE KOSTE TID OG PENGER. HVEM BETALER?
FÅ HJELPEN
DU TRENGER!
FÅ DINE
UTGIFTER
DEKKET
SPAR
VERDIFULL
TID
REDUSER
RISIKO OG
BEKYMRING
Med vår boligkjøperforsikring er du i trygge hender hvis
du oppdager feil eller mangler ved boligen du har kjøpt.
JEG ER
SPESIALIST
OG TAR SAKEN
FOR DEG!
Forsikringen gir deg tilgang på hjelp fra advokater og jurister
spesialistisert på eiendomskjøp. De står parat til å hjelpe deg
i fem år etter overtagelse –uten at du trenger å bekymre deg
for egne og evt. idømte saksomkostninger.
DETTE KOSTER DET:
Du mottar ingen faktura da forsikringspremien
trekkes i oppgjøret.
NÅR: Tegnes ved kjøp av boliger solgt
etter avhendingsloven, senest ved
kontraktsmøte.
Borettslagseiendom:
KR. 3.900,-
HVOR: Hos eiendomsmegler.
Seksjonert eiendom/
aksjebolig:
KR. 6.300,-
HVORDAN: Krysses av i kjøpekontrakten.
Forsikringsbevis og vilkår sendes i e-post.
Enebolig/fritid/tomt:
KR. 8.900,-
Forsikringen er meglet frem av Norwegian Broker AS og er plassert hos forsikringsselskapet
DAS Legal Expences Insurance Company Limited. Skadebehandlingsselskapet er Legal24.
Les alt om boligkjøperforsikring på
norwegianbroker.no
●
68
LØSØRE OG TILBEHØR
Gjeldende fra februar 2012
Listen over løsøre og tilbehør som bør følge med boliger og fritidsboliger ved salg, er utarbeidet av
Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Eiendomsadvokatenes Servicekontor. Listen er
en videreføring av Norges Eiendomsmeglerforbunds liste over løsøre og tilbehør. Listen har virkning
for avtaler inngått 1. februar 2012 eller senere, og gjelder kun i tilfeller hvor annet ikke fremgår av
markedsføringen eller av avtale mellom partene.
I henhold til avhendingsloven § 3-4 skal eiendommen, når annet ikke er avtalt, overdras med innredninger og utstyr som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal følge med. Det samme
gjelder varig innredning og utstyr som enten er fastmontert eller er særskilt tilpasset bygningen, jf
avhendingsloven § 3-5. Partene kan imidlertid avtale hva som skal følge med eiendommen ved salg.
Hvis det er løsøre og tilbehør selger ikke ønsker skal følge med eiendommen ved salg, må selger
derfor sørge for at dette blir formidlet til kjøper før bindende avtale inngås, for eksempel ved at
opplysninger om dette tas inn i salgsoppgaven. Tilsvarende må kjøper ta forbehold i budet sitt hvis
budgiver ønsker en annen løsning enn den som fremgår av markedsføringen.
LISTEN OVER LØSØRE OG TILBEHØR SOM SKAL FØLGE MED EIENDOMMEN VED SALG NÅR ANNET IKKE
FREMGÅR AV MARKEDSFØRING ELLER ER AVTALT:
1. HVITEVARER som er i kjøkken medfølger. Løse småapparater medfølger likevel ikke
11. SENTRALSTØVSUGER medfølger med komplett anlegg,
herunder slange
2. HELDEKNINGSTEPPER, uansett festemåte
12. LYSKILDER: kupler, lysstoffarmatur, fastmonterte ”spotlights”, oppheng og skinner med spotlights samt utelys og
hagebelysning. Vegglamper, krokhengte lamper, herunder
lysekroner, prismelamper og lignende følger likevel ikke
med
3. VARMEKILDER, ovner, kaminer, peiser, varmepumper og
panelovner, uansett festemåte. Frittstående biopeiser og varmeovner på hjul medfølger likevel ikke. Dersom beboelsesrom
ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder ved visning følger
dette heller ikke med.
13. BOLIGALARM (der denne er knyttet til en avtale forutsettes det at avtalen kan overdras til kjøper)
4. TV, RADIO OG MUSIKKANLEGG, TV-antenner og fellesanlegg for TV, herunder parabolantenner (dersom tuneren ikke
følger med må dette særskilt angis i salgsoppgaven). Veggmontert TV/flatskjerm med tilhørende festeordning samt musikkanlegg følger ikke med.
14. UTVENDIGE SØPPELKASSER og eventuelt holder/hus
til disse
15. POSTKASSE
16. PLANTER, BUSKER OG TRÆR som er plantet på tomten
eller i fastmonterte kasser og lignende
5. BADEROMSINNREDNING: badekar, dusjkabinett, dusjvegger, alle fastmonterte speil og hyller, fastmonterte glass- og
håndkleholdere, herunder håndklevarmere samt baderomsinnredning med overskap.
17. FLAGGSTANG og fastmonterte tørkestativ, samt andre
faste utearrangementer som badestamp, lekestue, utepeis og
lignende.
6. SPEILFLISER, uansett festemåte
18. OLJE-/PARAFINFAT: eventuell beholdning av parafin/
fyringsolje avregnes direkte mellom partene per
overtakelsesdato
7. GARDEROBESKAP, selv om disse er løse, samt fastmonterte
hyller og knagger
19. GASSBEHOLDER til gasskomfyr og gasspeis
8. KJØKKENINNREDNING medfølger. Dette gjelder også overskap, åpne hyller og eventuell kjøkkenøy
20. BRANNSTIGE, BRANNTAU, feiestige og lignende der
dette er påbudt
9. MARKISER, PERSIENNER og annen type innvendig og
utvendig solskjerming, gardinoppheng, lamellgardiner og
liftgardiner
21. BRANNSLUKNINGSAPPARAT, BRANNSLANGE og
RØYKVARSLER der dette er påbudt. Det er hjemmelshavers
og brukers plikt til å se til at utstyret forefinnes på enhver
eiendom. Hvis annet ikke er uttrykkelig avtalt, skal dette
derfor alltid følge med ved salg av eiendom.
10. AVTREKKSVIFTER av alle slag, og fastmonterte aircondition-anlegg
●
EIENDOMSADVOKATENES SERVICEKONTOR, GRENSEN 12 B, 0159 OSLO TLF: 22 40 36 40 FAKS: 22 40 36 41
69
EIENDOM NORGE, GREV WEDELS PLASS 5, 0151 OSLO TLF: 22 42 15 75 FAKS: 22 42 15 74
NORGES EIENDOMSMEGLERFORBUND, PARKVEIEN 55, 0256 OSLO TLF: 22 54 20 80 FAKS: 22 55 31 06
Dokumentasjon
Leiligheten
DITT
BUDSKJEMA
●
70
●
71
FORBRUKERINFORMASJON
OM BUDGIVING
Sist oppdatert med virking fra 1. januar 2014, i forbindelse med
ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften.
Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av blant annet forskrift om
eiendomsmegling § 6-3 og § 6-4.
Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning.
Før det legges inn bud på eiendommen oppfordres budgiver til sette seg inn i all relevant informasjon om eiendommen,
herunder eventuell salgsoppgave og teknisk rapport med vedlegg.
GJENNOMFØRING AV BUDGIVING:
1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om relevante forbehold.
oppdragsgiver, budgivere og øvrige interessenter om bud og
forbehold. Det bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgivere. Dersom bud inngis med en frist som
åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden
på en forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og interessenter et tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil
megler fraråde budgiver å stille slik frist.
2. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, som formidler disse
videre til oppdragsgiver. Kravet til skriftlighet gjelder også
budforhøyelser og motbud, aksept eller avslag fra selger. Før
formidling av bud til oppdragsgiver skal megler innhente gyldig
legitimasjon og signatur fra budgiver. Kravet til legitimasjon
og signatur er oppfylt for budgivere som benytter e-signatur,
eksempelvis BankID eller MinID. Med skriftlige bud menes også
elektroniske meldinger som e-post og SMS når informasjonen i
disse er tilgjengelig også for ettertiden.
5. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte
bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor
fristene i punkt 4.
6. Megleren skal så langt det er nødvendig og mulig holde
budgiverne skriftlig orientert om nye og høyere bud og eventuelle forbehold. Megler skal så snart som mulig bekrefte
skriftlig overfor budgivere at budene deres er mottatt.
3. Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt gnr/
bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, finansieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold som
for eksempel usikker finansiering, salg av nåværende bolig ol.
Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis.
7. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en
budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en
budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form.
4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av
budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er forbruker) skal megleren ikke formidle bud med kortere akseptfrist
enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter
denne fristen bør budgivere ikke sette en kortere akseptfrist enn
at megler har mulighet til, så langt det er nødvendig, å orientere
8. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det
er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet
fremmes gjennom fullmektig.
VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD
1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom.
2. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet),
kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver
frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid
avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen
er solgt til en annen (man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en
eiendom).
3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og
er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.
4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver
innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale.
5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte
«motbud»), avtalerettslig er et bindende tilbud som medfører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen
dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper.
●
72
NORGES EIENDOMSMEGLERFORBUND | WWW.NEF.NO |
[email protected]
BUDSKJEMA
For eiendommen:
Prinsensgate 124, 8005 Bodø
Oppdragsnummer: 86-17-0021
Megler: Hege Hafnor
E: [email protected]
Mob: 95 75 60 68
Eie Bodø
Kjøpesum kr:
+ omkostninger iht. opplysninger i salgsoppgave
Kjøpet finansieres slik:
Låneinstitusjon:
Referanse & telefonnummer:
Egenkapital:
Totalt:
Egenkapitalen består av:
Sum:
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
 Salg av nåværende bolig eller annen fast eiendom
 Disponibelt kontantbeløp (bankinnskudd)
Ønsket overtagelsesdato:
Nåværende bud er bindende for undertegnede til og med den:
Budet er bindende til klokken 16.00 denne dag, hvis ikke budgiver har angitt et annet klokkeslett, dog ikke tidligere
enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Bud skal ikke ha kortere akseptfrist enn 30 minutter fra
budet inngis. Bud med kortere frist kan bli avvist.
Evt. forbehold (eks. Finansiering, salg av egen bolig etc.):
Navn:
Personnr:
Adresse:
Postnr:
Mob:
E-post:
Dato:
Poststed:
Tlf:
Sted:
Signatur:
 Jeg ønsker boligkjøperforsikring
Navn:
Personnr:
Adresse:
Postnr:
Mob:
E-post:
Dato:
Poststed:
Tlf:
Sted:
Signatur:
Hvis mitt bud blir akseptert, ønsker jeg at megler forbereder en
kjøpekontrakt med boligkjøperforsikring. Avtale om forsikring inngår ikke
før jeg undertegner kjøpekontrakten
LEVERES/SENDES Eie Bodø PÅ E-POST: [email protected] ELLER VIA BANK ID PÅ WWW.EIE.NO
●
73
eie
Bodø
Storgata 13 A | T: 75 56 54 00 | F: 75 56 54 01
Hege Hafnor
M: 95 75 60 68 | T: 75 56 54 00 | E: [email protected]