februar - MinBarnehage.no

FEBRUAR
Uke
6
7
mandag
tirsdag
torsdag
fredag
6
7 Dorteasamling
8
9
10
Samefolketsdag
Blåbær: Tur
Blåbær: Lek
Blåbær: Tema: krop-
Blåbær: Fjos
Jordbær: Fjos
Jordbær: Tema: krop-
pen
pen
Jordbær: Lek
Jordbær: Tur
13
14
15
16
17
Blåbær: Tema: krop-
Blåbær: Tur
Blåbær: Lek
Blåbær: Mat
Blåbær: Fjos
Jordbær: Fjos
Jordbær: Tema: krop- Jordbær: Lek
pen
Jordbær: Lek
8
onsdag
Jordbær: Tur
pen
20
21
22
23
24
Tema: Karneval
Karneval
Blåbær: Lek
Vaskedag
Blåbær: Fjos
Jordbær: Tema: krop-
Jordbær: Tur
pen
9
27
28
1
2
3
Blåbær: Tema: krop-
Blåbær: Tur
Blåbær: Lek
Blåbær: Mat
Blåbær: Fjos
Jordbær: Fjos
Jordbær: Tema: krop- Jordbær: Lek
pen
Jordbær: Lek
pen
Jordbær: Tur
Januar og bokstavtemaet er over. Barna var veldig flinke på alfabetsangen og kunne kjenne igjen bokstaver til ulike
bilder. Veldig kjekt!
I februar er det kroppen vår som er tema. Vi vil knytte opp samling og aktiviteter til dette temaet.
6. februar feiret vi også samefolkets dag. Her var det fellessamling, samisk mat (bidos) og alle fikk lage hvert sitt
samisk flagg.
21. februar er det karneval. De barna som ikke har dag denne dagen er hjertelig velkomne fra 09:00– ca 11:30. De
som vil kan kle seg ut i det de selv ønsker. Sverd, pistoler o.l. blir hjemme denne dagen. Vi har også karnevalsklær i
barnehagen om noen har lyst til å låne.
Vi har nå fått prøvd ut gruppene, og det fungerer utmerket! Det eneste som blir endret er at det kun er blåbærene
(2åringene) som lager mat.
Det blir også hengt opp lapp til foreldresamtale for noen av dere foreldre denne måneden! Følg med!
Er det noe ellers dere lurer på, ta gjerne kontakt!
Hilsen Robert, Iwona, Agnese & Birgitte