Februar - Barnas kulturhage

Avdeling:51641163
Kontor:51741160
Uke
5
Mandag
Tirsdag
Onsdag
1.
Fysisk aktivitet i
gymsalen
Torsdag
2.
Tur
Fredag
3.
Lekegrupper
Kristen samling
Aktiviteter
9.
Tur
10.
Lekegrupper
Ukens utegr.:Hvitveis
6
7
8
6.
Tur
Ukens utegr.:
Blåveis
7.
Lekegrupper/Akt
Lady lager varmrett
8.
Gymsal
Kor
Varmrett
Kristen samling
Aktiviteter
13.
Tur
Hipp hurra for
Aron som fyller
4 år
Ukens utegr.:
Hvitveis
20.
Ryfylketunet
14.
Lekegrupper/Akt
15.
Gymsal
16.
Tur
17.
Lekegrupper
Varmrett
Kristen samling
Aktiviteter
22.
Gymsal
23.
KARNEVAL
24.
Kor
21.
Kor
Lekegrupper
9
Tur
Ukens utegr.:
Blåveis
27.
Tur
Ukens utegr.:
Hvitveis
Lekegrupper/Akt
Varmrett
Aktiviteter
28.
Musikk
Lekegrupper/Akt
Skolens vinterferie
Viktige datoer
12.feb –Morsdag
15.feb –Frist for å levere inn endrinsskjema for de som ønsker å
endre stillingsprosenten til barna
23.feb – Karneval. Fellessamling i storsalen kl.10:00 (Barn som
ikke har bhg.dag denne dagen inviteres fra kl.09:30-11:00)
VELKOMMEN
26.feb-Fastelaven
Mnd. sang
FAGOMRÅDER
-FebruarSosial kompetanse
Skape gode og trygge vennskap. Vi ønsker at kunnskapene
barna har opparbeidet seg skal få fotfeste i hverdagen. Vi
vil ha ekstra fokus på lekeregler.
Kristen verdiformidling
Den lamme mannen. Lukas 5, 17-25.
Jesus metter fem tusen. Matteus 14, 13-20
Mål: Barna skal bli mer bevisste på hvordan man er en god
venn, og hvordan man kan hjelpe andre.
Nærmiljø og kultur:
Turer i nærmiljøet med et åpent blikk for hva som
befinner seg rundt oss. Gode samtaler om planter,
innsekter, fugler og dyr. I utetiden her i barnehagen vil vi
eksperimentere med vann/snø og farger.
God morgen, god morgen
her er vi igjen. Vi kommer så
glade til barnehagen hen, vi
synger, vi leker, vi har det så
flott vi vil ikke bytte med
kongens fine slott.
Jeg er trett og går til ro
lukker mine øyne to
fader se i kjærlighet
til mitt ringe leie ned.
Skjerm all verden, fjern og
nær
vokt dem med din englehær
gi oss alle fred og ro
i vår Herre Jesu tro
Amen
Spre litt glede, spre litt
liv
Du kan være positiv
Du kan smitte noen der
du går
Spre litt glede, spre litt
liv
Du kan være positiv
Det betyr langt mer enn
du forstår
Et lite smil betyr så mye
Vi kan være positive
Noen trenger dine
varme ord
Vi kan gjøre mye der vi
bor
Vi kan hjelpe en som er
litt deppa
Vi kan hjelpe en som er
litt trist
Vi kan hjelpe en som
henger med leppa
Vi kan hjelpe en som
flyr i flint
For husk vi har fått en
glede
Og gleden er til for å
dele med fler’
Vi kan hjelpe en som er
alene
Vi kan hjelpe en som
ingen ser
Vi kan hjelpe en med
vondt i benet
Vi kan hjelpe en når
andre ler
For husk vi har fått en
glede
Og gleden er til for å
dele med fler’
Månedsbrev for februar
Heisann! Nå er januar forbi, og måneden har vært en god en. Vi har fortsatt å være gode
turgåere, og mange lærerike samtaler oppstår når våre nysgjerrige barn setter i gang sine
herlige spørrerunder. Vi har også fått nyttet det lille vi hadde av snø med en liten aketur.
Inne har noen av våre søte små laget snøbilder med blå og hvit maling, glitter og øyne. Vi
har hatt fokus på å godta oss selv og hverandre akkurat slik vi er, like og ulike. Vi har brukt
ballonger i ulike farger, størrelser og fasonger for å symbolisere dette på en morsom måte.
Inne på avdelingen deler vi i grupper, og har fokus på at alle gjennom lekegruppene skal få
kjenne på at de er i samspill og lek med andre barn. Vi vil at alle i barnehagen skal ha en
venn. Vi er glad for åpenheten og tilliten dere som foreldre viser i forhold til dette, det
gjør at vi får et godt sammarbeid mot et felles viktig mål.
Denne måneden vil vi ha ekstra fokus på lekeregler, med mål om at selve leken blir mer
harmonisk for alle som deltar i den. Gjennom sanger og fortellinger vil barna få enda mer
kjennskap til hvordan vi kan være en god venn, og hvordan vi kan hjelpe andre. Vi ønsker
å være den beste versjonen man kan være, både for oss selv og for andre. I forbindelse med
sosial kompetanse og gleding vil vi også starte opp med hjertesamlinger. Dette vil dere få
vite mer om etter hvert som vi begynner, da både i form av dokumentasjon på facebooksiden vår og i samtaler med dere ved levering og henting.
Ellers har vi nå i tillegg til Vilde fått Serina og Randa i praksis her på avdelingen. Alle tre er
noen behagelige og kjekke jenter som er med oss gjennom barnehagedagen i lek og
aktiviteter.
Dersom noen ønsker å endre stillingsprosenten til barna, må dette søkes om innen 15.
februar. Ved å ta kontakt med avdelingsleder eller styrer får dere tak i endringsskjema.
Ønsker alle en fin måned –og husk at vi er her om det er noe, stort eller smått 
Varm hilsen fra alle oss skattkammeret!