UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN
DET PSYKOLOGISKE FAKULTET
Kvalitetsutvalget for undervisning og evaluering (KUE)
Arkivsaksnr.:2016/827
__________________________________________________________________________
Det innkalles med dette til møte i KUE ved Det psykologiske fakultet onsdag 8. juni kl 09.1512.00 på møterom 331 i Christies gt 13
Eventuelle forfall må meldes i god tid til rådets/styrets sekretær.
_________________________________________________________________________
Medlemmer: Astrid Tolo, Elisabeth Fosse, Signe Hjelen Stige, Helge Nordby, Kariane
Therese Westrheim, Nora Wiium, Per Einar Binder, Robert Murison, Rune Krumsvik, Torill
Larsen, Sigrid Gilje, Thea Grepperud
Sekretær: Hege Sygna
SAKSLISTE:
I
16/827
GODKJENNING AV SAKSLISTE
II
GODKJENNING AV REFERAT
16/827
III
7/16245
16/3590
14/9113
07/16245
13/716
IV
13/2781
Sak 15/16 14/5335
Sak 16/16 16/5677
FULLMAKTSSAKER
1. F-sak 8/16 godkjenning av emnebeskrivelser på revidert studieplan i
psykologprogrammet. PROPSY301B, profesjonsførebuande II –
samfunn, helse og psykologrolle og PROPSYMET, kvantitativ og
kvalitativ metode og innføring i intervjumetodikk. Institutt for klinisk
psykologi
2. F-sak 9/16 Oppretting av ny studieretning PPU, PPU-deltid
3. F-sak 10/16 Kvalitetssikring og justering av emnebeskrivelser for
emner som skal gå høsten 2016
4. F-sak 11/16 Justering av emnebeskrivelse i PROPSY305 - Kognitiv
psykologi. Institutt for samfunnspsykologi
5. F-sak 12/16 Godkjenning av emnebeskrivelse for KOPRA103 –
Planlegging og evaluering av undervisning. Institutt for pedagogikk
ORIENTERINGSSAKER
1. Referat undervisningsutvalg
2. Referat Utdanningsutvalget ved UiB
3. Litteratur og timeplan for hausten 2016 (muntlig orientering)
4. Plan for programevaluering av psykologstudiet og PPU
Møtedatoar for KUE hausten 2016
Digitalisering og formidling av undervisning
Eventuelt
1.
2.
Kariane T. Westrheim
Leder
Hege Sygna
Sekretær
1