Sauda Motorsportsklubb Djuvik i Saudasjøen 09/03/2017

Årsmøte torsdag 9. mars kl. 19.00
hos Djuvik i Saudasjøen.
Saksliste:
1.0 Årsmelding 2016
2.0 Regnskap 2016
3.0 Innkomne forslag
4.0 Valg
5.0 Eventuelt
Forlag som skal behandles på årsmøtet må være skriftlig
levert styret v/Synnøve Frøystad ihende innen 02.03.2017.