uke 7 - Min skole

Timeplan/lekseplan
4.blå
uke 7
2017
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
08.1509.15
SVØMMING
KRLE
MAT OG
HELSE
NORSK
NORSK
09.1509.35
09.3510.35
10.3510.55
10.5511.25
11.2512.25
12.2512.45
12.4513.45
Friminutt
Friminutt
Friminutt
Friminutt
Friminutt
MATEMATIKK
NORSK
MUSIKK
NORSK
Spising
NORSK
(stasjoner)
Spising
Spising
Spising
Spising
Friminutt
Friminutt
TL-kick off!
Friminutt
Friminutt
NATURFAG
GYM
MATEMATIKK/ KuH
(stasjoner)
Friminutt
MATEMATIKK
Friminutt
NORSK/ TL-møte
(stasjoner)
Friminutt
NORSK
KuH
KRLE
MATEMATIKK/ KuH
(stasjoner)
ENGELSK
Friminutt
Friminutt
Lekse til…
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Norsk lese/
skrive
Ord for alt:
Les s.130.
Les flere ganger.
Ord for alt:
Les s.132 og 133
Les flere ganger.
Ord for alt:
Les s.134
Les flere ganger.
Ord for alt:
Les s.136
Les flere ganger.
Les i den lille boka di
Les i den lille boka di.
Les i den lille boka di
Les i den lille boka di
Stavskriftboka:
Skriv diktaten fint! Vær
nøye!
Øv på diktaten.
Øv på diktaten.
Øv godt til diktaten
Øv på gloser
Øv på gloser
Øv på gloser
Øv på gloser
Norsk skrive
Underskrift på diktaten.
Engelsk:
Matematikk
Gruntall 4b: Kap 12!
Les side 72 - Mangekanter
Gjør oppgave 2 side 73.
Gjør oppgave 3 side 73
Les s. 72- Mangekanter
Gjør oppgave 5 side 73.
Gjør oppgave 6 side 73
Husk marg og bruk linjal
Husk marg og bruk linjal
Pugg 7-gangen (muntlig eller
Utfordringslekse: Vi øver på å
løse oppgaver der metoden
ikke er gitt.
Jeg ønsker at alle prøver på
en eller begge oppgavene.
Pugg 7-gangen
Info:




Utfordringslekse: Dere trenger ikke hjelpe med å finne det riktige svaret. Det er bare bra om vi får svar der de har
tenkt annerledes.
Lekser: husk å signere!
Biblioteksbøker: Husk lånebøker fredag.
Kontaktlærertiden min er andre time torsdag: 09.40 -10.40. Ta gjerne kontakt på telefon 51814334 eller
skriv en e-post til [email protected]
Med vennlig hilsen Rita