Fagdag for helse- og oppvekstfag 2017

Invitasjon
HO-d
agen
2017
Fagdag for helse- og oppvekstfag 2017
– videregående skole, voksenopplæring og fagopplæring
Stavanger 28. mars • Bergen 29. mars
Oslo 27. april • Trondheim 4. mai
Velkommen
Vi inviterer til Gyldendals fagdager for helse- og oppvekstfag 2017.
Bli kjent med ny utgave av God helse-serien, få innspill til undervisningen,
treff kolleger og hør inspirerende foredrag.
Om foredragsholderne
Agnes Brønstad Sykepleier med videreutdanning i
Etikkveiledere fra den nasjonale satsningen «Samarbeid
eldreomsorg og pedagogikk. Avdelingsleder for helsefag
ved Fagskolen i Vestfold. Hun er en av forfatterne av
God helse-serien og av =HO-serien.
om etisk kompetanseheving» i KS. Satsningen eies av
Helse- og omsorgsdepartementet. Etikkveilederne har
bred erfaring med å undervise og lede verksteder i etisk
refleksjon i kommuner i hele landet.
Målgruppen er primært de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Satsningen har mange metoder og verktøy som
lett kan tilpasses ulike faggrupper, brukergrupper og
situasjoner.
Ingvild Skjetne Sykepleier med videreutdanning i praktisk
pedagogikk, sosialpedagogikk og arbeidsliv, historie og
samfunn. Hun har også en master i yrkespedagogikk
fra 2016. Ingvild er forlagsredaktør i Pedlex, og er en
av forfatterne av God helse-serien.
Læremidler i helse- og oppvekstfag
Vg1 Helse- og oppvekstfag
=HO
Vg2 og Vg3 Helsearbeiderfag
God helse-serien
Vg2 og Vg3
Barne- og
ungdomsarbeiderfag
Oppvekst-serien
Ny
utgave
2017
Bøkene finnes også som Smartbok.
www.gyldendal.no/vgs
Program
Fra kl. 09.30 Registrering – Bokutstilling ¬
10.00
Velkommen
10.00–10.45 Bli kjent med ny utgave av God helse-serien
(Vg2 og Vg3 Helsearbeiderfag)
• Læring, motivasjon og mestring
• Teori og praksis
v/forfattere av God helse-serien
10.45–11.00
Pause
11.00–11.30
Aktiv læring
• Undervisningsopplegg for HO
• God helse – digitalt – «en sniktitt»
v/forfattere
11.30–12.30
Lunsj
12.30–13.15
Fagprøven – kvalitet og kompetanse
• Planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere
• Eksempler fra skole og praksis
v/Ingvild Skjetne
13.15–13.30
Pause 13.30–15.15
Hvem tror du at du er?
Etikk og kommunikasjon i praksis
v/Etikkveiledere fra den nasjonale satsningen
«Samarbeid om etisk kompetanseheving» i KS
15.15–15.30 Avslutning
et
aker får du
lt
e
d
s
r
u
k
Som
ka
den nye bo
v
a
r
la
p
m
e
eks
od helse.
G
,
n
jo
s
a
ik
– Kommun
www.gyldendal.no/vgs
Har du spørsmål?
E-post: [email protected]
Telefon: 22 03 42 01
Påmeldingen er bindende,
og eventuell avmelding
må skje skriftlig.
Bekreftelse og nærmere informasjon
vil bli sendt alle kursdeltakerne
i god tid før kurset.
Fagdagen
er GRATIS
Velkommen!
Fagdag for helse- og oppvekstfag 2017
Sted
Dato
Stavanger
28. mars Kl. 10.00–15.30
Clarion Hotel Stavanger, Arne Rettedals gate 14, 4008 Stavanger
14. mars 2017
Bergen
29. mars Kl. 10.00–15.30
Radisson Blu Royal Hotell Bryggen, Bryggen 5, 5835 Bergen
14. mars 2017
Oslo
27. april Kl. 10.00–15.30
Trondheim
Tidspunkt
4. mai Kl. 10.00–15.30
Kurssted
Scandic Helsfyr Hotel, Strømsveien 108, 0663 Oslo
Radisson Blu Royal Garden Hotell, Kjøpmannsgata 73, 7011 Trondheim
Registrering og bokutstilling fra kl. 09.30.
Gyldendal Undervisning
Telefon: 22 03 42 01
E-post: [email protected]
www.gyldendal.no/vgs
Påmeldingsfrist
7. april 2017
20. april 2017
Foto side 1: monkeybusinessimages / iStock / Getty Images Plus
Foto side 3: Ingeborg Øien Thorsland • Foto side 4: Alexander Hagstadius
Påmelding:
17-104-006
Trykk: 07 Media | Design: www.melkeveien.no
Praktisk informasjon