uploads/Resultatliste_KM og Rovspretten

Rollag og Veggli IL
Gaarderbakken
Kretsmesterskap og Rovspretten 2017
Offisiell Resultatliste
Hopp
Andre omgang
Jury/Ledelse
TD
Marit Cathrine Guldbrandsen
MD
Grete Fretheim
12.02.2017
Starttid 11:00:00
Dommere
A Terje Haugerud
B Frode Haugseth
C Einar Lauvang
D Karl Kristiansen
E Nils Olav Sætren
Bakkedata
K-punkt
Meter verdi
Hill size (HS)
Bakkerekord
Bakkenavn
3
5,2 p/m
3m
3 m
Gaarderbakken K3
Jenter K3
Plass
Startnr
3
Navn
Lengde
Lengde Poeng
Pippi Aurora S. Haugen
1,0
49,6
1,5
52,2
Emit Hopp system
Nasjon Klubb
A
B
C
12,0
12,0
D
Holeværingen
13,0
6,5
6,0
8,0
8,0
9,0
12.02.2017 20:52:33
E
6,0
9,0
Dommer
Poeng Plass
24,5
26,0
1
1
Poeng
152,3
74,1
78,2
Side:1
Rollag og Veggli IL
Gaarderbakken
Kretsmesterskap og Rovspretten 2017
Offisiell Resultatliste
Hopp
Andre omgang
Jury/Ledelse
TD
Marit Cathrine Guldbrandsen
MD
Grete Fretheim
12.02.2017
Starttid 11:00:00
Dommere
A Terje Haugerud
B Frode Haugseth
C Einar Lauvang
D Karl Kristiansen
E Nils Olav Sætren
Bakkedata
K-punkt
Meter verdi
Hill size (HS)
Bakkerekord
Bakkenavn
8
5,2 p/m
8m
8 m
Gaarderbakken K8
Jenter K8
Plass
Startnr
10
Navn
Lengde
Lengde Poeng
Tuva Birgitte Solberg Strand
4,5
41,8
5,0
44,4
Julia Kristine Sørensen
4,5
41,8
5,0
44,4
9
Nasjon Klubb
A
B
C
13,5
13,0
15,0
13,5
Kongsberg IF
14,5
14,0
15,0
13,5
Kongsberg IF
14,0
13,0
14,0
13,5
Dommer
Poeng Plass
D
E
Poeng
15,0
14,0
14,5
14,0
43,0
41,5
1
1
14,5
14,0
14,0
14,0
42,5
41,5
2
1
170,7
84,8
85,9
170,2
84,3
85,9
D
E
Dommer
Poeng Plass
Poeng
Gutter K8
Plass
Startnr
8
14
15
13
K
K
Navn
Lengde
Lengde Poeng
Anton B Rogstad
4,5
41,8
4,5
41,8
Damjan Erazo Aspedokken
6,0
49,6
5,0
44,4
Kristian Kaiser
7,5
57,4
6,5
52,2
Aksel Steen-Brørs
5,0
44,4
5,0
44,4
Emit Hopp system
Nasjon Klubb
A
B
C
14,0
14,0
15,5
14,0
12,0
11,5
14,0
13,5
Kongsberg IF
14,0
14,0
14,0
14,0
14,5
14,0
14,5
14,5
Rollag og Veggli IL
15,0
15,0
15,5
15,0
14,5
14,0
14,0
14,0
Gjerpenkollen Hoppklubb
10,0
12,0
12,5
11,5
10,0
11,0
9,5
10,0
Kongsberg IF
14,0
13,5
15,0
14,5
13,5
13,5
13,5
13,5
12.02.2017 20:52:33
42,0
43,0
3
1
45,5
42,0
1
2
35,5
31,0
4
4
42,5
40,5
2
3
168,6
83,8
84,8
181,5
95,1
86,4
176,1
92,9
83,2
171,8
86,9
84,9
Side:2
Rollag og Veggli IL
Gaarderbakken
Kretsmesterskap og Rovspretten 2017
Offisiell Resultatliste
Hopp
Andre omgang
Jury/Ledelse
TD
Marit Cathrine Guldbrandsen
MD
Grete Fretheim
12.02.2017
Starttid 11:00:00
Dommere
A Terje Haugerud
B Frode Haugseth
C Einar Lauvang
D Karl Kristiansen
E Nils Olav Sætren
Bakkedata
K-punkt
Meter verdi
Hill size (HS)
Bakkerekord
Bakkenavn
17
5,2 p/m
17 m
17 m
Gaarderbakken K17
Gutter U/11 år K17
Plass
Startnr
22
23
K
21
27
25
26
K
K
20
24
Navn
Lengde
Lengde Poeng
Nasjon Klubb
A
B
C
Tim Aspelund Kongsgård
18,0
65,2
18,5
67,8
Guttorm Brugård Lund
17,0
60,0
17,0
60,0
Andreas Finden
15,5
52,2
16,5
57,4
Oliver Haugerud Moan
13,0
39,2
12,5
36,6
Haakon Heltzer Sørstad
18,5
67,8
18,0
65,2
Emil Myhr Tollefsen
16,0
54,8
16,5
57,4
Emil S. Haugen
8,5
15,8
9,0
18,4
Stian August Sørensen
14,0
44,4
14,0
44,4
13,0
8,0
14,0
15,0
13,0
5,0
6,0
6,0
14,0
14,0
13,5
14,0
5,0
5,0
13,0
13,5
D
E
Kongsberg IF
9,0
11,0
12,0
12,0
7,5
8,0
8,0
8,0
Rollag og Veggli IL
14,5
14,5
14,0
14,5
14,5
14,0
15,0
15,0
Botne SK
12,5
12,0
13,0
14,0
6,5
7,5
6,0
7,5
Haugsbygd IF
7,0
7,0
6,5
7,0
6,5
5,5
6,0
7,0
Gjerpenkollen Hoppklubb
14,5
15,5
15,5
15,5
14,0
15,0
14,5
15,0
Rollag og Veggli IL
15,5
14,0
14,5
14,5
15,0
14,5
14,5
14,5
Holeværingen
8,5
7,5
8,5
8,5
8,5
8,0
6,5
7,0
Kongsberg IF
13,0
13,0
15,5
14,0
13,5
14,0
13,5
14,0
Dommer
Poeng Plass
Poeng
35,0
24,0
6
5
43,0
44,5
2
1
38,5
20,0
5
7
20,5
18,5
8
8
45,5
43,5
1
2
43,0
43,5
2
2
24,5
21,5
7
6
40,0
41,0
4
4
192,0
100,2
91,8
207,5
103,0
104,5
168,1
90,7
77,4
114,8
59,7
55,1
222,0
113,3
108,7
198,7
97,8
100,9
80,2
40,3
39,9
169,8
84,4
85,4
Dommer
Poeng Plass
Poeng
Jenter 11 år K17
Plass
1
Startnr
30
K
Navn
Lengde
Lengde Poeng Plass
Marie Hotvedt Berg
14,0
14,0
44,4
44,4
1
1
Nasjon Klubb
A
B
C
14,5
13,5
D
Kongsberg IF
15,0
14,5
14,5
14,5
13,5
14,0
E
14,5
13,5
43,5
41,0
1
1
173,3 - 0,0
87,9
1
85,4
1
Gutter 11 år K17
Plass
1
2
Startnr
35
33
K
Navn
Lengde
Lengde Poeng Plass
Sondre Sporan Tollefsen
17,0
60,0
16,0
54,8
Sebastian Nærland
16,0
54,8
16,0
54,8
Emit Hopp system
Nasjon Klubb
A
B
C
1
2
14,5
16,0
4
2
14,0
13,5
D
Rollag og Veggli IL
15,5
14,5
15,5
15,5
15,5
15,5
Vikersund IF
14,5
15,0
15,0
14,0
14,0
13,5
12.02.2017 20:52:34
E
Dommer
Poeng Plass
16,0
16,0
45,5
47,0
1
1
15,0
13,5
44,5
41,0
2
4
Poeng
207,3 - 0,0
105,5
1
101,8
1
195,1 - 12,2
99,3
2
95,8
2
Side:3
Rollag og Veggli IL
Gaarderbakken
Kretsmesterskap og Rovspretten 2017
Offisiell Resultatliste
Hopp
Andre omgang
12.02.2017
Starttid 11:00:00
Gutter 11 år K17
Plass
3
4
5
6
7
Startnr
38
34
36
37
39
K
K
K
Navn
Lengde
Lengde Poeng Plass
Torbjørn Solberg Strand
16,5
57,4
15,5
52,2
Jakob Brunes Hammernes
17,0
60,0
17,0
60,0
Noah Sandsether
15,0
49,6
15,0
49,6
Henrik Kaiser
14,0
44,4
14,0
44,4
Sverre Omholt
14,5
47,0
15,0
49,6
Nasjon Klubb
A
B
C
3
4
13,5
14,5
1
1
10,0
9,0
5
5
12,0
12,5
7
7
13,5
15,5
6
5
12,5
12,5
D
E
Kongsberg IF
10,0
10,0
12,0
12,5
15,5
14,0
14,5
14,0
Vikersund IF
10,0
9,5
11,5
11,0
9,5
9,0
9,5
9,5
Røykenhopp
12,5
14,0
14,0
13,5
11,5
13,0
13,5
13,0
Gjerpenkollen Hoppklubb
14,5
13,5
14,0
14,5
16,0
15,0
15,0
14,5
Ringkollen Skiklubb
13,0
13,0
13,0
13,0
13,5
13,0
13,0
13,5
Dommer
Poeng Plass
Poeng
34,5
43,0
6
3
31,0
28,0
7
7
40,0
38,5
4
6
42,0
45,5
3
2
39,0
39,5
5
5
187,1
91,9
95,2
179,0
91,0
88,0
177,7
89,6
88,1
176,3
86,4
89,9
175,1
86,0
89,1
Dommer
Poeng Plass
Poeng
- 20,2
3
3
- 28,3
4
7
- 29,6
5
6
- 31,0
6
4
- 32,2
7
5
Jenter 12 år K17
Plass
1
Startnr
42
K
Navn
Lengde
Lengde Poeng Plass
Nasjon Klubb
A
B
C
Marie Liane
12,5
12,5
36,6
36,6
1
1
13,5
13,0
D
Kongsberg IF
13,5
13,0
13,5
14,0
13,0
13,5
E
13,5
14,0
40,5
40,5
1
1
154,2 - 0,0
77,1
1
77,1
1
Gutter 12 år K17
Plass
1
2
Startnr
45
46
K
Navn
Lengde
Lengde Poeng Plass
Nasjon Klubb
A
B
C
Olai Wiken
14,5
14,0
47,0
44,4
1
1
13,0
13,5
12,5
13,0
36,6
39,2
2
2
13,0
13,0
Roy Hagen
Emit Hopp system
D
Rollag og Veggli IL
13,0
13,0
13,5
13,5
13,5
13,0
Rollag og Veggli IL
13,0
13,0
14,0
13,5
13,0
13,5
12.02.2017 20:52:35
E
Dommer
Poeng Plass
13,5
13,5
39,5
40,5
1
1
13,5
14,0
39,5
40,0
1
2
Poeng
171,4 - 0,0
86,5
1
84,9
1
155,3 - 16,1
76,1
2
79,2
2
Side:4
Rollag og Veggli IL
Gaarderbakken
Kretsmesterskap og Rovspretten 2017
Offisiell Resultatliste
Hopp
Andre omgang
Jury/Ledelse
TD
Marit Cathrine Guldbrandsen
MD
Grete Fretheim
12.02.2017
Starttid 11:00:00
Dommere
A Terje Haugerud
B Frode Haugseth
C Einar Lauvang
D Karl Kristiansen
E Nils Olav Sætren
Bakkedata
K-punkt
Meter verdi
Hill size (HS)
Bakkerekord
Bakkenavn
35
3,6 p/m
35 m
35,5 m
Gaarderbakken K35
Gutter 12 år K35
Plass
1
Startnr
56
Navn
Lengde
Lengde Poeng Plass
Nasjon Klubb
A
B
C
Even Finden
30,0
30,0
42,0
42,0
1
1
14,0
14,5
Botne SK
15,5
15,0
13,5
14,5
D
E
13,5
13,5
13,5
13,0
D
E
15,5
14,5
14,5
14,0
D
E
Dommer
Poeng Plass
42,5
41,5
1
1
Poeng
168,0 - 0,0
84,5
1
83,5
1
Jenter 13 år K35
Plass
1
Startnr
57
Navn
Lengde
Lengde Poeng Plass
Nasjon Klubb
A
B
C
Frida Berger
33,0
33,5
52,8
54,6
1
1
14,5
13,5
Røykenhopp
14,5
15,0
12,0
14,0
Dommer
Poeng Plass
44,0
41,5
1
1
Poeng
192,9 - 0,0
96,8
1
96,1
1
Gutter 13 år K35
Plass
1
2
3
4
Startnr
64
63
61
62
K
K
Navn
Lengde
Lengde Poeng Plass
Sander Modalen Bakken
32,0
49,2
32,0
49,2
Herman Hesthol Gustavsen
28,5
36,6
27,5
33,0
Martin Kaiser
23,0
16,8
23,5
18,6
Gaute Sporan Tollefsen
22,0
13,2
21,0
9,6
Nasjon Klubb
A
B
C
1
1
14,5
15,0
2
2
13,5
13,5
3
3
13,0
13,0
4
4
13,0
13,0
Vikersund IF
14,5
14,0
14,5
15,0
14,5
15,0
14,5
14,5
Botne SK
13,5
13,5
13,5
13,5
13,0
14,0
13,5
13,0
Gjerpenkollen Hoppklubb
13,0
13,0
12,5
12,5
13,5
14,5
13,5
13,5
Rollag og Veggli IL
13,0
13,0
13,0
13,0
13,0
13,0
13,0
13,0
Dommer
Poeng Plass
Poeng
43,5
44,0
1
1
40,5
40,0
2
3
38,5
40,5
4
2
39,0
39,0
3
4
185,9
92,7
93,2
150,1
77,1
73,0
114,4
55,3
59,1
100,8
52,2
48,6
Dommer
Poeng Plass
Poeng
- 0,0
1
1
- 35,8
2
2
- 71,5
3
3
- 85,1
4
4
Jenter 14 år K35
Plass
1
Startnr
67
K
Navn
Lengde
Lengde Poeng Plass
Ingrid Hordvik Kleven
29,5
40,2
32,5
51,0
1
1
Nasjon Klubb
A
B
C
14,5
15,0
D
Kongsberg IF
15,0
14,0
14,5
14,5
15,0
14,5
E
14,0
14,5
43,0
44,0
1
1
178,2 - 0,0
83,2
1
95,0
1
Gutter 14 år K35
Plass
Startnr
Navn
Emit Hopp system
Lengde
Lengde Poeng Plass
Nasjon Klubb
A
B
C
12.02.2017 20:52:36
D
E
Dommer
Poeng Plass
Poeng
Side:5
Rollag og Veggli IL
Gaarderbakken
Kretsmesterskap og Rovspretten 2017
Offisiell Resultatliste
Hopp
Andre omgang
1
71
Even Kommedal
30,0
30,0
42,0
42,0
1
1
13,0
13,5
IL Ivrig
12,5
14,0
14,0
14,5
12.02.2017
Starttid 11:00:00
12,5
13,5
12,5
13,5
38,0
41,0
1
1
163,0 - 0,0
80,0
1
83,0
1
DNS 70 Erik Lollik-Andersen ;
TD
Emit Hopp system
Rennsjef
12.02.2017 20:52:36
Side:6