aktivitetsskolen møllergata uke 05 g-aks

AKTIVITETSSKOLEN MØLLERGATA UKE 05 G-AKS
G-AKS (3. OG 4.TRINN)
UKENS TEMA: LUFT OG LYD
UKENS MÅL: ALLE BARNA SKAL FÅ KJENNKSAP TIL NOEN BEGREPER OM LUFT OG LYD. VI ØVER PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER GJENNOM AKTIVITETENE VÅRE.
UKENS MÅL 2: ELEVENE SKAL FÅ KJENNSKAP TIL HVA LYD ER OG HVORDAN LYDBØLGER BEVEGER SEG.
SOSIALT MÅL: VI LEKER MED ALLE SOM VIL VÆRE MED I LEKEN.
TA KONTAKT PÅ MOBIL: 95 02 88 16, HVIS DERES BARN SKAL GÅ HJEM SELV, GI BESKJED PÅ SMS.
MANDAG 30.01
TIRSDAG 31.01
ONSDAG 01.02
MAT: FRUKT
MAT: FRUKT
MAT: FRUKTSALAT
GYM: DE STORARTEDE
DE IMPONERENDE
OPPVARMING/ABALL1 MED
TEMAET LUFT OG LYD
LEKSESTUND
CAFÉEN: KUNST OG KULTUR
CAFÉEN:
DET BLIR SANG I CAFEÉN FRA
15.00
CAFEÉN: PLASTELINA
BASE 2: EVENTYRLEK OG DANS
BASE 2: KULTURLEK
KL.16.00: ALLE GRATIS KJERNETID
BARNA GÅR HJEM
MAT: FISKEPINNER MED
RÅKOST
CAFÉEN: SCRABBLE
VI ØVER PÅ GRUNNLEGGENDE
FERDIGHETER-SKRIVING
SVØMMING:
DE IMPONERENDE
MUSIKKROM: DANS
BASE 2: DISCO
KLASSEROM: HEMMLIG
OPPDRAG MED TEMA LUFT OG
LYD
HVA KAN DETTE VÆRE?
BASE 2: ROLLELEK I HYTTA,
LEILIGHETEN OG HAGEN.
VI LESER EVENTYR FRA 14.30
BASE 3: KULTURKINO
MUSIKKROM:
TEATERLEK
BASE 3: DUKKETETATER
KLASSEROM:
VI PÅ G-AKS FÅR VÆRE I EGET
KLASSEROM HVOR VI KAN
JOBBE/SPILLE PÅ DATA, GJØRE
LEKSER, LESE ELLER SPILLE SPILL.
KL.16.00: ALLE GRATIS KJERNETID
BARNA GÅR HJEM
MAT:POTETMOS MED
GRØNNSAKER
BASE 3: MATTELEK MED KLOSSER
BASE 3: MATTELEKER
KLASSEROM: AKS-AVIS
TEGNESERIEKURS
BARNA MELDER SEG PÅ OG
FØLGER KURSET EN MÅNED. VI
SKAL JOBBE MED TEGNING,
FOTOGRAFI, TEKST OG DATA.
ALLE BARNA SKAL FÅ LAGE SIN
EGEN TEGNESERIE
FREDAG 03.02
CAFÉEN: TEGNEKURS MED
NESTOR
BASE 2: EVENTYRLEK
BASE 3: DUKKETEATER OG
BIBLIOTEK
TORSDAG 02.02
MUSIKKROM: TEATERGRUPPE
FOR MOTTAK
GRUPPEROM: HEKLING
KLASSEROM: AKS-AVIS
MUSIKKROM:
TEATERGRUPPE FOR
VIDEREKOMMNE
KL.16.00: ALLE GRATIS KJERNETID
BARNA GÅR HJEM
KL.16.00: ALLE GRATIS KJERNETID
BARNA GÅR HJEM
KL.16.00: ALLE GRATIS KJERNETID
BARNA GÅR HJEM