Aktiviteter i vinterferien 2017 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Aktiviteter i vinterferien 2017
VI BLIR MYE UTE, HUSK VARME KLÆR OG EKSTRA
VOTTER.
Denne informasjonen ligger også på skolens
hjemmeside under sfo
Mandag Tirsdag
Onsdag
Torsdag Fredag
Frokost kl.8.
Morgentrim
i gymsalen
etter
frokost.
Frokost kl.8
Frokost kl.8 Frokost kl 8
Lunsj kl.
11.30
Frokost kl.8
Vi lager
snøfnugg
barn.
Utetdag, vi
blir på
skoleområdet,
ake og div.
Lunsj kl.11.30 andre leker
Utelek
Utelek.
Mat 14.30
Vi tenner bål
og griller
pølser
Hobby akt. Biblioteket
Lage
«stressball» Barna lager
sin egen
Lunsj kl.
pitapizza
11.30
Utelek
Gymsal
Mat 14.30
Mat 14.30
Mat 14.30
div.
aktiviteter
inne/ute
div.aktiviteter
ute inne
Utelek
lek