13.-17. april straume forum 2017

13.-17. APRIL STRAUME FORUM 2017
TALERE OG LEDERE: Ole M Breivoll, Per Bråten,
Per Gunnstein Nes, Hans Kåre Algrøy og Roald Evensen.
SANG OG MUSIKK: Kari og Olav Mulelid og Arne Edvard Meling m/flere.
SKJÆRTORSDAG 13. april
19.00 Taler: Roald Evensen
Nattverd
Sang og musikk
LANGFREDAG 14. april
19.00
Taler: Ole M Breivoll
Sang og musikk
1. PÅSKEDAG 16. april
11.00
Taler: Ole M Breivoll
Sang og musikk
19.00
Taler: Per Bråten
Sang og musikk
2. PÅSKEDAG 17. april
11.00
VERDT Å VITE:
Kaffe og enkel servering
under kveldsmøtene.
Møtene blir i Straume Forum.
Kollekt på møtene.
Taler:
Per Gunnstein Nes
ARRANGØRER:
Indremisjonsforbundet,
ImF Midthordland,
ImF Straume og
IMA Askøy i fellesskap.
ALLE VELKOMMEN!